Башы
.
Төшөк икая Суроо-жооп Таанышуу бурчу Аралаш

Страницы:  1  2  3  4  5  ... 46
3-бөлүм (10.01.2020 : 17:37:07)
  3-бөлүм
  Телефонду койду да колдорун көкүрөгүнө кайчылаштырып креслого чалкалай ойлонуп олтуруп калды. Көз алдынан өзү билген спортсмендерди чууртуп жатты. Аңгыча эшик ачылып эки кызматкери күндөлүк жумуштары менен кирип келишти. Алар менен сүйлөшүп бүтө электе орто бойлуу, толук адам кирип келди. “Уруксатпы” деген да жок. Өз төрүнө өткөнсүп түз өтүп келип кол алышып учурашты да “Жанар” фирмасынын директорумун» деди. “Эмне мынча нахалданат?” деп тырчый түшкөн Азим “Жанар” дегенди укканда тигиге көңүл бура тиктей:
  – Олтуруңуз. Сиз жөнүндө уктум. Түндөгү болгон окуя боюнча келсеңиз керек - деди. Тигил директордун оозу ачыла түштү.
  – Байланышыңыз укмуш го. Кайдан уктуңуз?
  – Биз шаардагы болгон кылмыштын баарын угуп турабыз. Ал өзүнчө сөз. Ишке өтөлү деди,- кичине барктана.
  – Азим мырза, кылмыш сенин районуңа тиешеси жок аймакта болсо да сага келип отурам. Себеби, мага кол салгандар мыкты спортсмендер. Машыккан спортсмендер болбосо, экинчиден өздөрүнө ишенбесе мага кол сала алышмак эмес. Сизден суранарым, мага кимдер экенин гана тымызын билип берсеңиз. Калган разборду өзүм жасайм. Хоть кайдан келген немелер болсун Россиябы, Өзбекстанбы, Казакстанбы өзүм чечишем. Бул жерде алдырган акчамдан мурда намысым күйүп жатат.
  – Балким, спортсмендер эместир. Баса, сиздин телохранителдериңиз кимдер?
  – Чынымды айтайын жомоктогудай болду. Өзүм ударды сезген деле жокмун, кулак түбүмдүн артындагы кежиге тарабым “тыс” дей түшкөндөй болду да эсиме келсем подъезддин кире беришинде жатыпмын. Телохранителдерим деле жөн балдар эмес. Бирөөсү - уксаң керек, “Кубалды” деп коёт. Экинчиси - түрмөдөн келгенине жарым жыл боло элек “Кобра” деген неме.
  Азим унчукпай ойлонуп турду да.
  – Макул байке, колдон келишинче издөө салайын, – деди ордунан козголо. Бул “сөз бүттү” деген белгиси эле.
  – Мына, беш жүз доллар. Эгер так маалымат таап берсең миң доллар берем. Кош бол,- деди да. Азим сөз сүйлөгүчө тигил бүктөлгөн жүз долларлыктарды Азимдин столунун суурмасына салып шартылдай басып чыгып кетти.
  Кайрадан креслосуна денесин шалк таштай отурган Азим “Кубалды” менен “Кобра” телохранители болсо, бул семизге ким даап кол салды экен? - деп ойго чөктү. Азим өзү да бир учурда республикага аты дүңгүрөгөн спортсмен болчу. Шаардагы жалгыз спорт мектебинин бүтүрүүчүсү. Анын спортсмен экенин тышкы келбети, чымыр дене түзүлүшү, бырышып-тырышып сынган кулактары деле айтып турат. Органга келгенден кийин спортту таштаганы менен спортсмендерден байланышын үзө элек. Спортсмендер жасаган кылмыштын дээрлик бардыгы менен кабары бар болуп, кимдер аркылуу жасалганын билип турчу. Алардан алып турган өзүнө тиешелүү ставкасы да бар эле. Ашынып тартиптен чыккандардын, өзүм билемдикке салып өз бет алдынча аракеттенгендерин же башка чөйрөгө кошулуп кылмышка илешкендерин “светить” этпесе ич ара сүйлөшүп өз “кусогун” алгандан кийин унчукпай калуучу. Ал түгүл айрым учурда тымызын аларга кабар жиберип жашынуусуна, качып кетишине жардам берүүчү. Ошентип “соода” эки жактан тең “честно” жүргөндүктөн спорт чөйрөсүндөгүлөр да Азимди сыйлашчу.
  Өзүнүн төрт ишенимдүү кызматкерин чакырды да, “калган ишиңерди жыйыштырып коё туруп, мына бул ишти беш сааттын ичинде бүтүрүп, мага кабар кылгыла”- деп, кимдерге жолугуп эмне жөнүндө сүйлөшүү керектиги тууралуу ар кимисине так тапшырмаларды берип жөнөттү.
  х х х
  Мыкы күн сайын эрте туруп Салкын менен иштешкен жерине келет. Өзүнө күнүмдүк тамакка деп гана акча алып, калган акчасын Салкынга каттырып, квартирага төлөйүн деп чогултуп жүргөн. Дүйшөмбүдө Салкынды түшкө жакын милицияга чакырып кетишти. Буга чейин эле угушкан “Жанар” фирмасынан товар алып соода жүргүзгөн коммерсанттардын баарын милицияда суракка алып жатыптыр” деп.
  Арадан төрт саатча убакыт өткөндөн кийин келди.
  – Эже, эмнелерди сурады?
  – Ушу милициянын өлүкканасын көрөйүн! Спортсмен тааныш жигиттериң барбы? Шефиңер жөнүндө кызыгып сурап жүргөндөр бар беле?- деген суроолорду беришет.
  – Эмне дедиңиз?
  – Эмне демек элем. Спортсмен таанышым жок болсо. «Спортсмен эмес дене түзүлүшү түзүгүрөөк да таанышым жок» десем. “Жигит таап берелиби?”- деп жалжакташат. «Ким менен иштейсиң?» дегенинен сени айттым. Эмнесин жашырайын. Эртең саат онго чакырды сени да. Ме повескесин. Барып кой. Иним деп койдум. Эжем менен чогуу иштеп жан багып жүрөм, – деп кой да барып. Фирмага барган эмесмин, ал түгүл атын да билбейм де. Мен ошентип айттым. Билбейм деген бир сөз.
  Экөө кечке иштешти. Кечинде Салкындагы чогулган акчасын алса, квартирага төлөгөндөн кийин жүз сом ашчудай чогулуптур. Үйгө жетери менен убада боюнча абышкага квартира акысын карматты. Эртеси саат ондо милициянын Салкын айткан бөлүмүнө барса, повесткасын бир тергөөчү түшүнбөгөнсүп көпкө карап турду да:
  – Айылдан келгениңе канча болду? – деди.
  – Жети айча.
  – Кайда турасың?
  – Квартирада.
  – Кимдер менен?
  – Өзүм жалгыз.
  – Эжекең менен чогуу турбайсыңбы?
  – Жок. Эжекең деп Салкынды айтып жатканын түшүндү.
  Дагы бир сыйра беркинин жүдөө кебетесине көз жүгүрттү да.
  – Бар кете бер, – деди.
  Кечинде жумуш бүткөндөн кийин Мыкы Салкынга:
  – Эже, мен эртең келбейм го, – деди.
  – Эмне болду? Салкын чоочуп кетти.
  – Казарманда бир туугандарыбыз иштейт экен. Ошол жактан барып жумуш карайын деп жатам. Бул жерде жүрсөм жыргабайм го. Кыш келатат. Үстүмдө кийимим жок. Тапканым квартплата менен тамагымдан ашчудай эмес.
  – Казарманда эле жумуш даяр турат дейсиңби? Аякта жумушка орношуш үчүн эле беш миң бериш керек дейт. Балким процентиңди көбөйтөйүн, мен 55ин, сен 45ин, товарды көбүрөөк алып кышка чейин иштебейлиби? Салкын чындап Мыкыны кетиргиси келген жок. Оор каробкаларды көтөрүү түйшүгүнөн кутулган. Чынчыл, ак ниет. Ашык бир тыйын да алдабайт. Мындай көмөктөштү издеп таппайсың.
  – Эже, барып көрөйүн. Болбосо, кайра сизге келейин. Салкын Мыкынын бир тууган эжесинен уруксат сурагансып ыйбаагып турганына ичи жылый, жадырай карап:
  – Мейлиң, Мыкын бактыңды бир сынап көр. Эгер болбосо кайра кел. Ордуң даяр. Экөө жылуу коштошушту.
  х х х
  Квартирасына келгенден кийин эшикти ичинен илип бекитип коюп, кроваттын астындагы эски сумкасын сууруп чыгып, андагы мындан төрт күн мурда салган долларларды сууруп чыкты. Оромолду чечип, жашыл купюрларды дагы бир жолу санады. Жети миң эки жүз. Уучтай кармай ойлуу отурду. Биринчи күндөгү санагандай толкундануу жок калыптыр. Кадимки керектөөлөрүнө жумшаш үчүн чогултуп жүргөн өз каражатынча беймарал, эмне керек жана эмнеден баштап биринчи сатып алуу керек ичинен тизмелей баштады. Бөлүштүрө келсе жети миң долларың көп деле акча эмес экен.
  Ушул түнү түшүнө Кадыр ата кирди.
  – Тоноо, каракчылык кылуу жакшы иш эмес. Сага өнөрдү тоносун, каракчылык кылсын деп үйрөткөн жок элем, уулум, – деди.
  – Билем, атаке (окутуучусун көзүнүн тирүүсүндө эле атаке дечү). Бирок сиз мага сөзсүз аткарышың керек деп тапшырып кеткен иштерге жетиш үчүн ушул жолго барууга аргасыз болдум. Экинчиден, элге бекер “гумманитардык жардам” деп келген товарларды саттырып, арам жол менен байыган адамды тонодум. Мунумду Сиз кечиресиз го деп ойлодум.
  – Билем, уулум. Баары бир тоноо, тартып алуу жакшы иш эмес. Эми сен бул иштин даамын татып калдың. Токтотушуң кыйын. Дайыма өзүңдү актоонун шылтоосун табасың.
  – Жок, Сиз тапшырган ишти аткарууга өзүмө шарт түзгөнүмдөн кийин мындай жорукту токтотом, ата!
  – Ишенейин. Калганын турмуш көрсөтөт.
  Түшүнөн чоочуп ойгонуп кетип чалкасынан жатып алып өткөн түндү жана ал түнгө чейинки даярдыктарын кайра баштан тизмектей эстеп, кайсыл жеринен жаңылыштык кетириши мүмкүн. Кайсыл жерден милициялар илинчек таап алышы мүмкүн деп ойлонуп жатты.
  Бүткүл керектүү маалыматты Салкындан жана анын жолдош кызы Гулядан чогултту. Кеминде бир жарым ай даярданды. Атайылап сураштырып чогулткан жок. Кыздар өз ара сүйлөшкөндөрүн көңүл бурбамыш болгону менен ар бир сөзүнөн бери эсине тутуп жүрдү. “Шеф жаңы машина алганы жатыптыр”, – дейт. Кейпи, “Джип” алат окшойт, – деген каңшаарды угары менен даярдыкты чыңдап баштады. Эки жума бою Шефтин кайсы маалда үйүнө келээрин, телохранителдери кандай абалда ээрчип жүрөрүн үйрөндү. Эң ыңгайлуусу үйүнүн подъездине кирип бараткан жер экен. Фирманын өзүндө кол салууга такыр мүмкүн эмес. Куралчан милиция отурат. Анысы аз келгенсип дайыма бештен кем эмес телохранителдери болот. Күн-түн дебей киши өксү болбойт. Дагы бир байкаганы, кээде гана үйүнө баратканда экиден телохранителин ээрчитип үйүнө киргиче коштотпосо, көпчүлүгү шофер телохранители менен барып түшүп калып, өзү кирип кетет экен. Демек, коштоткон күндөрү жанында ири суммадагы акча болушу мүмкүн. Үйүнө кирүүгө мүмкүн эмес. Биринчиден, үй ичинин кандай жайгашканын билбейт. Эшиги брондолгон, терезелери тор. Бешинчи кабаттан секирүү да коркунучтуу.
  Акыры күткөн күнү да келди. Күн сайын ичинен капкара трико кийип, сыртынан жынсы шым кийип алып мерчемдүү жерге барганда сырткы кийимдерин чечип катып коюп подъездден он кадамча алыс эмес калың бактын ичинде күтчү. Алгач эки күнү Шеф подъездге жалгыз кирип кетип жүрдү. Демек, кол салуу пайдасыз. Үчүнчү күнү эки жандоочусу менен келди. Болгондо да “менмин” деген эң ишенимдүү жигиттерин ээрчитиптир. Мындай учурду колдон чыгарбаш керек.
  Машинадан түшкөндөн кийин астыда Шеф, аны оң жагынан жандай “Кобра”, үч кадамча арткараак “Кубалды” баратты. “Ыш-шы” деген жыландын ышкырыгындай акырын добуш чыкты да “Кубалды” тамтаңдап барып күп кулады. Бул маалда кара көлөкө “Кобранын” жанынан ышкырып өтүп кеткенде “Кобра” бурула берип кулап түштү. Эч нерсе менен иши жок кетип бараткан Шеф арттагы жигиттеринин кулап калганын да билген жок. Кара көлөкө ага жетип коркунучтуу ышкырып, тийип өткөндө бет маңдайы менен кулап түшө сактады. Кара көлөкө аны кулатпай кармап калды да кичине колтуктап туруп кырданта жаткырып коюп караңгы түнгө сиңип кетти. Бул окуя “кылмышкерлер дүйнөсүн” да, спортсмендердин арасын да бир дуу түшүрдү.Тоноочу дайынсыз жок болду. Кийин “Жанардын” директору өзү эле “Мени тоноп кетти” - деген шылтоо менен гум.жардамды саткандан түшкөн акчаны жогору жакта отурган “табакташтары” менен бөлүшкүсү келбей сөз чыгарыптыр деген имиш тарап кетти. Ошентип, баары тынчып калды.
  Арадан үч ай өтүп иш унут болуп баратканда дагы бир фирма тонолду. Кол салуу ыкмасы “Жанардын” жабырлануучулары көрсөткөнгө дал келет. Тоноткондор чыгымды ири суммада деп гана көрсөтүшүп, канча экенин жашырышты. Кылмышкер жөнүндө “капкара кийинген, көздөрү гана ачык, орто бойлуу, арык чырай, шайтандан да ылдам кыймылдаган неме тоногон” деген гана маалымат түштү. Бул жолу кылмыш Азим иштеген райондун аймагына туш келди.
  Таң аткыча уйку бетин көрбөгөн Азим эртең менен кабинетинде капкара кофеден кайта-кайта ичип коюп «дагы кайдагы “Ниндзясы” чыга калды?» деп башы катып отурду.
  Фирманын кайтаруучулары “эң мыкты” деген спортсмендер менен киши өлтүрүүнү чымын чапкандай да көрбөгөн баш кесерлер экен. Беш кайтаруучудан өткөн. Тытышып кармашуу болбогон. Көлөкө сыяктуу эч дабышсыз пайда болуп, кайра эч дабышсыз жок болгон. Дардайган спортсмендер анын кайдан чыга калганын байкабай калышкан. Соккунун тийген жерлеринде бармак басымдай кичине гана көгүш тактар калган. Дээрлик бардыгы уктап кеткенсип эстери оогон да, бир жарым, эки саатта барып араң ойгонушкан. “Жанарда” да так ушундай болгонун айтышкан. Экспертизанын жыйынтыктары окшош.
  Азим кылмыш иши козголгон делону алды да, айыпкердин аты-жөнү деген жерге карандаш менен кличкасы “Көлөкө” деп бадырайтып жазып койду. Мына ушинтип кылмышкерлердин дүйнөсүндө жаңы ысым, жаңы кличка пайда болду. Бул кличканы чөнтөгү калыңдар үрөйлөрү уча үрпөйүп кеп кылып жүрүштү.
  Азим иш кызыкчылыгы катары тонолгон фирманын коммерциялык жүргүзгөн иштерине кызыгып көрдү эле жетекчилери буйтакташып оңдуу маалымат беришпей “Сенин милдетиң кылмышкерлерди табуу. Фирманын коммерциялык иштерин текшерүү эмес” дешип жолотушпады. Тымызын сураштырса, мамлекеттер аралык келишим боюнча келген спиртти оптом сатып иштейт экен. Ошондой эле “гумманитардык жардамга” деп келген кумшекер менен унду сатып бүтүп калыптыр. Убактылуу махинация кылуу үчүн түзүлө калган бул фирма имиштин ыплас иштерин билгенден кийин “Ырас эле тоноптур” - деп ичтен табалаганы менен өзүнүн шаар боюнча кылмышкерлерди издөөдөгү авторитетине доо кетип ызаланып турду. Бүткүл шаардын аймагында наркомандардан баштап кандай гана топ болбосун өзүнүн стукачтарына кайрылып кичине үмүт кылгыдай да маалымат ала албады. Атайын түзүлгөн группанын он эки мүчөсү күнү-түнү бир жума чуркашып суй жыгылышты.
  Фирма да өз байланыштары аркылуу издөө салууда. Министрге чейин чакырылып иштин жүрүшү боюнча суракка алынды. Райначальниги жумушка келери менен ишти ушул кылмыш тууралуу кабар алуудан баштайт. Киши өлтүрүүлөр да бул иштин астында унутта калчу болду. Тоноочу жогорку бийликте отурган көзүрлөрдүн биринин чөнтөгүнө тийгени айкын билинип турду. Эгер иш боюнча эч нерсе табылбаса келечектеги карьерасына да залакасы тиери байкалып калды. Министрде болгонунда “Сени чоң райондордун бирине начальник кылалы дедик эле. Эгер иш ачылбай калса кызматка көтөрүлүшүңдү ойлонууга туура келет”, – деп ачык айтты. Астына чоң максаттарды коюп жүргөн Азим үчүн бул сөз өзөртө ургандай сокку болду. Эсепте жүргөн кылмышкерлердин бир-экөөсүн кармап келип ишти жармаштыра салууга да мүмкүн эмес. Эртең эле иш жалган түзүлгөнү ачылып калчудай. Тонолгон чыгым өтө ири.
  Чыгыш күрөштөрүнүн түрлөрү боюнча бир катар адистерге, чеберлерге экспертизанын жыйынтыгы боюнча кайрылып мындай ыкмалар менен кимдер машыктырат? Бул чыгыш күрөшүнүн кайсыл түрүнө жатат?- деп сураштырса баары ийиндерин куушуруп, баштарын чайкашат. Бир гана чебер экспертизадагы сүрөттөрдөгү кара тактарды көпкө тигилип карап туруп “Бул адамды бир нече убакытка уктатып коюу ыкмасын мыкты өздөштүргөн чебер экен. Мындай ыкмада машыктыруучулар Тибетте же Кытайда болушу мүмкүн. Бул ыкма менен массалык машыгуу жок. Мындай машыгуулар өтө сейрек кездешет. Укумдан-тукумга берилүүчү мурас. Чебер ыкманы өз канынан жаралган тукумга гана калтырат. Эгер ылайыктуу адам чыкпаса, өз баштары менен тигил дүйнөгө да ала кетишет. Мына ушундай өтө сейрек кездешүүчү ыкмада машыккан чебердин Кыргызстанда бар экенине ишенбей турам. Өтө таң калыштуу. Бул миң сырлуу чыгыш күрөшүндөгү ыкмалардын өтө татаалына кирет. Булар манжалардын учтары менен гана иштешет. Адамдын денесиндеги кан тамыр түйүндөрүн, без түйүндөрүн мыкты өздөштүрүшкөндүктөн чыпалагы менен акырын сайып койсо адам уктап калат же өлүп да калышы мүмкүн. Эгер баары мен ойлогондой болсо, бул өтө коркунучтуу кылмышкер. Мындай ыкманын чеберине туруштук берүүчү телохранитель табылбайт. Табылган күндө да куну баштан ашат. Өтө кымбатка иштейт дегеним. Булардын артыкчылыгы өтө шамдагайлыгында. Колго илинбей келип өздөрү сокку уруп кеткендигинде. Ниндзялар да булардын астында алсыз деп уккам. Мен бул ыкмада машыккандардын тукуму үзүлгөн го деп жүргөм. Азыр да бар экенине ишенбей турам. Булар чыныгы жан алгычтар. Болжолум ушул. Башка эч нерсе айта албайм. Муну да экөөбүз жакшы тааныш болгондуктан айттым. Болбосо, бизде өзүң билесиң, тилди дайыма тишке кыпчып жүрүш керек. Болбосо, тилиңе кошулуп башың ыргып кетиши кыйын деле эмес. Деги эле чыгыш күрөшүнүн чеберлеринин канга сиңген мыйзамында бир чебер экинчи чебердин ыкмалары тууралуу башкаларга кабар бербеши керек”, – деди.
  ______________

  44
 
Страницы:  1  2  3  4  5  ... 46

Издание книги за счет автора
емейл:janyzak@mail.ru
+996777329784
Алган материалга шилтеме бер!
 © J.Janyzak, Kyrgyzstan 
Ссылки на взятые статьи обязательны!
Powered by WR-Guest © 2.0.2