Башы
.
Төшөк икая Суроо-жооп Таанышуу бурчу Аралаш

Страницы:  1  2  3  ... 23
1 (27.02.2020 : 12:34:06)
  Жаныбек ЖАНЫЗАК
  Президенттин ойношу


  1-бөлүм
  Турдукан түндө сол жамбашынан жатып, ойгонгондо сол бутунан турса керек. Таң атпай эле баары башталды: тиш жуугуч пастасы түгөнүп калыптыр, айла жок сода менен оозун чайкады... Чай ичип атып халатына төгүп алды... Жаңы көйнөгүн кийсе топчусу үзүлүп калыптыр... "Бүгүн жолум болбойт окшойт" деп ойлоду. Бирок барыш керек. Бүгүн эң жакын курбусу Атыр -башка жарыткан деле курбулары жок – күйөөгө чыгат. Колукту жактан курбу катары той бүткүчө жанында, душман көзүнө дегендей, өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп, жадырап-жайнап отурушу керек. Болбосо, байкуш Турдукан жүдөп калыптыр деп узун тилдүүлөр эртең эле кеп кылаары бышык. Анын үстүнө Атыр иштеген жамааттан да келишсе керек. Борбордук Азия боюнча чоң фирмабы, же компаниябы, анысын Турдукан жакшы билбейт экен, бирок ал жакта жөнөкөй эле "пол жууган" аял миң доллар алат имиш.
  Сыртка чыкса жамгыр куюп жатыптыр. Колундагы кол чатырын булгалап, өтүп бараткан "Жигули" таксини токтотту. Эски машина болсо да өңүрөңдөп жакшы эле бараткан, кашайып, шаарга кире бергенде токтоп калса болобу. Айдоочу ачкычын улам бурап, газды басса да болбойт, алгач жөтөлүп-какалып жатты эле, анан бир маалда таптакыр дымы чыкпай өчүп калды. Түшө калып капотун ачып чукулап, болбогон соң айдоочу жигит:
  – Кечирип коюңуз, өзүмдөн улуу машине сатып алам деп азабын тартып жүрөм, – деди.
  – "Жигули" албай эле иномарка алсаңыз болбойт беле? Таптакыр кечикпедимби эми...
  – Ай, эжеке-ее, акча арбын болсо сизге айттырбай эле сатып алат элем го, – деп таксист жигит да кейип сүйлөндү.
  Турдукандын жини келип машиненин эшигин тарс жапты. Жогору тараптан келаткан бир да машине көрүнбөйт. Кол чатырын ачын, шаар тарапты карай жөө жөнөдү. Жаңы үйлөнгөндөрдү каттаган "Бакыт" үйүнө дейре дагы төрт чакырымдай болсо керек. Ылай сууну баспай абайлап жол жээктеп баратты. Бутундагы туфлисин да, үстүндөгү жука пальтосун да жакында эле сатып алып, жакшылыкка деп алгачкы кийип чыккандагысы. Бүгүн чын эле жолу болбойт окшойт. Атырга чалып жардам сурайын десе, кашайып, жантелефонун да үйгө унутуп баса бериптир. Мугалим болгон соң өмүрү сөгүнүп көрбөгөн неме азыр заманасы куурулуп "өлүп калгырдыкы.. ", деп кимди урушканы белгисиз, айылдык аялдарча бир ашатып алды.
  Чынын айтканда, Турдукан күйөөсү менен ажырашкандан бери той-тополоңдорго барбай калган, айрыкча үйлөнүү үлпөтүн жактырбайт. Жигиттер менен да таанышкысы келбейт. Ажырашкан күйөөсү аны накта эле кыргызча ала качып кеткен. Көрүп-билип эле жүргөн жигит болчу. Турдукан көгөрүп отурбайм деп ыйласа да болбой, өзүнүн эле апасы келип "Таш түшкөн жеринде оор, балам" деп отургузуп койгон. Анткени ал жигиттин ата-энеси тектүү жерден, колунда бар кишилер экен. Кызматтары да чоң...
  Тектүү болбой куруп калышсын! Дүңгүрөткөн үйлөнүү тойдон кийин ит көрбөгөн азапты көрсөтүштү... Күйөөсүнүн ороңдогон мүнөзү бар экен, ичет экен, нашаа да чегет окшойт... Мүмкүн ага деле чыдап жүрө берет беле, бирок алты айдан кийин үйүнө курдаштары келсе, мас болуп алып, бир досунун аялы менен ички үйгө бекинип алып, айда аңкылдатып жатканда үстүнөн чыкпадыбы... Ошонусу көңүлүнө көк таштай тийди. Унчукпастан үстүндөгү үйгө кийген халаты менен чыгып кете берди. Намыскөй Турдукандын астына кайын-журттун баары келип жалдырашса да көгөрүп барбай койду...
  Асфальтка туфлисин тыкылдата ойго батып басып бараткан Турдукан артынан жете келген машинени кеч байкап калды. Ошентсе да кылчайып колун көтөрүп токтоткуча шашты. Жолуң болбойт деген ушу да! Жолтандабас "Лексус" ылдамдыгын басаңдатпай көлчүктөнгөн кир сууну баштан-аяк чачыраткан бойдон кете берди. Турдукан саамга көздөрүн алайтып, нес болгонсуп туруп калды. Анан ылдый карап кызгылт түстөгү пальтосу менен туфлисинин өңү ылай түскө айланганын көрүп кыйкырып жиберди, үнүн болушунча чыгарып катары менен дагы үч жолу сөгүндү...
  Кеткен машиненин артынан болушунча каргап-шилейин деп оозун таптап келатып, башын көтөрсө "Лексус" токтоп турат. Турдукан ойлонбостон асфальтты тарсылдата жүгүрүп жөнөдү. Азыр айдоочуга көрсөтөт! Өмүрү өткүчө эстеп жүргүдөй кылат. Маанайды ушунчалык чөктүрөт деген не шумдук?! Сазга батып чыккан кунаажынга окшоп эми тойго кантип барат? Сени элеби, азыр энеңди Үч-Коргондон көрсөтпөсөм элеби!. . Турдукан буга чейин эч качан мынча каарданбаса керек. Ушул убакка дейре бирөөгө сөөмөйүн кезеп көрбөсө да, азыр айдоочунун бетин тытууга даярданып жүгүрүп баратты...
  Жакындап калганда машинеден чачын ак баскан улгайган айдоочу түштү. Өңүнө караганда ал да өтө кейип алган.
  – Ка-ап, кызым, капа болбо эми, карабайсыңбы, шашып келатып кашайып көлчүктү көрбөй... кеч байкап калбадымбы...
  – Шашсаңыз эмне экен? Мен деле шашып бараткам, бирок мен силерге окшоп башкаларга жамандык кылган жокмун да... Абайлап айдабайсызбы! Эми мен канттим? Эмне кылышым керек? – Ызасына чыдабай ыйлап жиберди, көзүнөн тамчылаган жашы жамгырга аралашып агып жатты. Атасындай болгон кишиге тили өтпөй күчүн ыйдан чыгарды. Жаңы туфлиси көлкүлдөп суу болуп, буттары да үшүп, тизелери калтырай баштады.
  – Эй, Касыке, ордуңа отур? Бол, тез айда машинеңди! Ансыз да кечигип баратабыз.
  Бейкапар, бирок өкүм чыккан үндү угуп, Турдукан машиненин ичин карады. Укмуштуудай таза, жарашыктуу кийинген, чачын жалтылдата таранган 40-45 жаштар чамасындагы сүйкүмдүү, бирок сүрдүү киши отурат. Ал Турдукан тарапты карап койбосо да, негедир кыздын жүрөгү опкоолжуп ого бетер калтырап чыкты. Болбой эле бир эсе тигинин кылыгына жини келип, бир эсе ачуусун чыгара атайын күчөп кыйкырды:
  – Сизде уят деген барбы?! Сиздин машинеңиз башыман ылдый ылай чачыратса да, кийимимди иттей булгап салса да жылуу машинеде камаарабай отурасыз! Жок дегенде түшүп, кечирим сурап койбойсузбу!
  – Кызым, кечирип кой. Бара турган жериңе жеткизип койолу... – деп байкуш айдоочу күнөөсүн мойнуна алып, ороңдогон кожоюнунун ордуна кечирим сурагыча, арткы эшик ачылып, машиненин ээси чыкты. Ал бир жадатма чымынга карагансып Турдуканга үстүртөдөн көз жүгүртүп койду. Узун кара плащ кийген, бойлуу, кең далылуу бул киши кимдин болбосун шаштысын кетирчүдөй түрү бар. Бейкапар тиктеген кара көздөрүнөн эч кандай сезим билинбейт.
  – Сиз эмне деп эле жатасыз? Жолду бойлобой арыраак баспайсызбы, бутундагыны карап кой, кыштын кычыраган суугунда ушундай бут кийим кийчү беле... Өзүңүз күнөөлүүсүз.
  Турдукан бүгүнкү тойго деп атайын болгон акчасына сатып алган шиш такалуу агыш... мурда агыш болчу, азыр баткак түстөгү ботала туфлисине карап жарылып кетти:
  – Минтип айтканга кандай акыңыз бар! Бул туфлинин сизге эч кандай тиешеси жок! Ушул кенен таштак жолдон бир кеңкелес мени ылайга чылап кетет деп мен кайдан ойлоптурмун? "Уурусу күч болсо ээси доого жыгылаары" чын экен да!
  – Кайталаймын... Менден эмне керек? Туфлинин акчасы менен химчистканын акысын берейинби? Ансыз да убакыттын баарын коротуп турам бу жерде сиздин базарчы аялдардыкындай бакырыгыңызды угуп...
  Карачы, мунун айтып турганын? Кылаарын кылып коюп, кайра мени мазактаганы эмнеси?!
  Машиненин ээси чөнтөгүнөн капчыгын алып чыкканда Турдукандын ого бетер жаны кашайды:
  – Мага сиздин акчаңыздын кереги жок! Жөн эле сылык мамиле кылып, кечирим сурап койсоңуз жетишмек! Же андай ой сиздин башыңызга келген жокпу?
  Чынын айтсам, мен сизди аяп турам. Акыркы моделдеги машине минип, караңгылаткан айнектин ичинде отурсаңыз эле эмне, бүткүл дүйнө сиздин аяк астыңызда болуп калабы? Жөнөңүз, кете бериңиз кете турган жагыңызга, кымбат баалуу убактыңызды коротпой!
  Мага окшоп, болбогон жерден сиз да кечигип калып жүрбөңүз! А эгер кечигип калсаңыз, эмне себептен кечиккениңизди унутпаңыз, түшүндүңүзбү?
  Турдукан шарт бурулуп кете берээрде машинанын ээси күтүлбөгөн жерден аны билектен кармады.
  – Акча албасаңыз, анда жеткизип койолу. Айдоочу мени таштап, анан сизди каалаган жериңизге жеткизет. Буга кандай дейсиз?
  Жини тарай элек Турдукан колун катуу силкий сууруп алып, бакырайган кой көздөрү менен тигини жеп жиберчүдөй карады.
  – Жеткириңиз, антпесе мени бу кебетем менен кайсы машине салмак эле, – деп кол чатырын бүктөп, машинеге отурду да, Турдукандын бирдемеси жугуп кала тургансып аркы бурчтан орун алган кишини жекире карап алды. Кара плашчан болсо эшикти жаап, Турдуканга ызырынгандай кесе сүйлөдү:
  – Мен түшүп калгандан кийин, бараар жериңизди айдоочуга айтасыз.
  Турдукан эч нерсе дебестен терезени караган бойдон шаардын суу толгон көчөлөрүн карап келатты. Кечигип баратат, анысы аз келгенсип кебетеси да келишип калды, Атыр муунуп өлбөсө болду.
  Беш мүнөт өтпөй "Лексус" тааныш имараттын астына токтоду. Мына сага! Турдукан селт эте түштү. Айдоочуга бараар жерин айта электе... Ал эми жанындагы жанатан бери жинге тийген киши машинеден түшүп баратканда андан бетер таң калды.

  0777329784 номуруна бирдик сал,
  же илибой терминалдан ►Электронные деньги►WebMoney►R429713653063◄ 100 руб.
  же ►Электронные деньги►Элсом►0777329784◄ 100 сом саласың.
  Анан 0777329784 ватсапка квитанция көрсөт.

  Китептерди биерден танда:
  http://janyzak.ru  23
 
Страницы:  1  2  3  ... 23
 Издание книги за счет автора
janyzak@mail.ru

Алган материалга шилтеме бер!
 © J.Janyzak, Kyrgyzstan 
Ссылки на взятые статьи обязательны!
Яндекс.МетрикаPowered by WR-Guest © 2.0.2