Башы
.
Төшөк икая Суроо-жооп Таанышуу бурчу Аралаш

Страницы:  1  2  3  ... 54
1-бөлүм (01.01.2020 : 09:59:41)
  "Мидиндин эшек дептери"
  Жаныбек ЖАНЫЗАКтын
  Ыймансыз Каттама
  деген китебине чыгарылган.
  Алгач аны 3 томдук кылып чыгарайын дегем,
  бирок заман башкараак болуп келип,
  1 эле томдугу чыгып калды.

  Ошо 1-томго төмөнкү чыгармалар
  кошулду:

  1-том
  Кыргыз төшөксаптарынын топтому:

  Эпикалык төшөксаптар:
  1.Манастын Карабөрккө үйлөнүшү;
  2.Манас менен Каныкей;
  3.Семетей менен Айчүрөк

  Элдик-оозеки төшөксаптар:
  1.Жапайы табияттын албуут периштеси;
  2.Э.Турсуновдун "Бурулчасы";
  3.К.Жапардын "Бурулчасы"

  Белгисиз акындардын төшөксаптары:
  1.Жапакемин "Жапма дептери";
  2."Кокуй-терме";
  3."Апей-терме"

  Белгилүү акындардын төшөксаптары:
  1.Жапар Кенчиев;
  2.Эсенбек Акайбаев;
  3.Дүйшөн Жапаров  Жанызак-жооп:ББК 84 Ки 7 ЭК-31
  Жанызаков Жаныбек
  Ж-31 Ыймансыз Каттама: 1-том: Тил илимине кызыккандарга, жогорку окуу жайларынын кыргыз тили жана адабияты факультеттеринин студенттерине арналат.- Б.: 2001. - 112 б.
  ISBN 9967-20-649-7

  Китептин Эпикалык төшөксаптар бөлүгүндөгү
  "Манастын Карабөрккө үйлөнүшү" темасын
  маркум окумуштуу О.Исмаилов колжазманын дарегине чейин толук көрсөтүп бериптир...

  "Манас менен Каныкей" жана
  "Семетей менен Айчүрөк" темалары да
  Кыргыз Илимдер Академиясынын колжазмалар фондусунда сакталуу
  деген ишеничтүү маалыматтарга таянып,
  биз аталган колжазмалар фондусунун жетекчиси
  Кырбашев Кеңеш-акеге кайрылганыбызда а киши:
  "Сени кызыктыргыдай материалдар бизде жок!" -
  деп опсуз оройлук менен жооп кайтарды.

  Эми-и, ИАнын мерчемдүү бөлүмдөрүн
  калжаңдаган карылар башкараары мени кейитпейт,
  тек КЫРГЫЗСӨЗ байлыгы
  бейиш оозунда "ыйман" күтө калган
  окумуштуу сөрөйлөрдүн карышкан колдорунда
  дагы канчага чейин дымып жатаар экен?

  Казак ИАсы казак эротикалык саптарынын антологиясын чыгарыптыр -
  арданчудай кыргыз окумуштуу барбы бизде?!

  Илимде диний китептердегидей "уят", "ыйман" ж.б. деген
  калжаңбай аныктамалар жок - илимде факты гана бар.

  КЫРГЫЗСӨЗ фактысы Кыргыз ИА колжазмалар фондусунда.
  Ал колжазмалар жамы кыргыз журтунун байлыгы.

  Кеңеш аке!
  Ыйман күтүп, бейишке чыккыңыз келсе
  орунду башкаларга бошотуп,
  эртерээк намазга жыгылбайсызбы, жарыктык?!
  Саламым менен Жаныбек ЖАНЫЗАК


  Ж 4702300600-01ББК 84 Ки 7
  18ВМ 9967-20-649-7© Жанызаков Ж., 2001

  54
 
Страницы:  1  2  3  ... 54

Издание книги за счет автора
емейл:janyzak@mail.ru
+996777329784
Алган материалга шилтеме бер!
 © J.Janyzak, Kyrgyzstan 
Ссылки на взятые статьи обязательны!
Powered by WR-Guest © 2.0.2