Танда, өйдө-ылдый жылдыр! Датка Айымдын китептери
Президенттин ойношу
Калбүнүн жоруктары
Ырдын чыры
Министрдин кызынын махабаты
Арзып тапкан махабат
Бриллиант жылан
Сынган кылыч
Агындылар
Ханум
Эшек..
Астра гүлү
Чоочун киши
Чиновник менен 41 түн