Жаныбек Жанызактын
"Тынымсыз кумар" китебинин
электрон вариантын
ВАТСАПка
50 бирдикке сатам!!!"АЛАМ!" дегендер
төмөнкү сүрөттү бассаңар
менин +996777329784
ватсап номурума
"Тынымсыз кумарды алам!"
деген кабар келет:
Эскертүү:
Мен китепти алуу
эрежелерин жибермейинче
бирдик которбогула!
Электрон китеп алам деп
төлөнгөн акча
кайтарылып берилбейт!
Соткаң жарабаса
Жанызак күнөөлүү эмес,
унутпагыла!
Жаныбек ЖАНЫЗАК

Тынымсыз кумар

Эроповесть
1-бөлүм
Аппак "Лексус" короодон чыгып, чоң көчөгө түштү. Алтынай машинада отурган киши көрүп калбасын деп эңкейип башын ката калды. "Лексус" дагы жүз метрдей жылып барып, солго бурулуп кетти.
Алтынай бир саат мурда прокатка алган "Ауди"ни от алдырып, бир аз окчунураакта артынан баратты.
Анын шаршембиге чейин Алматыдан кайтып келбесине азыр Алтынай аңдып бараткан машиненин айдоочусу бөркүндөй эле ишенген, анткени ал буга чейин да көп жолу бир нече күндүк командировкага кетип жүргөн. Дал ушул жагдай аны көптүрүп, ал азгырыла баштады деп ойлоду Алтынай. Күйөөсү төрт айдан бери көзүнө чөп салып жүрөт. Минтип ойлоого көп себептер бар эле. Кайда гана барбасын, жадагалса жол боюндагы жепирейген тамактануучу жайдан да, телефон чалып, үйдөн тапчу эмес. Анысы аз келгенсип, төшөктө да Алтынайга жолобой, жаа бою качып калган. Акыркы убакта кимдир бирөө чалып, Алтынай трубканы алса эле унчукпай тыңшап тура берчү болду.
Эми ал бир келесоо эмес да, эри аны алдап, ала жипти аттап жүргөнүн дароо эле түшүндү. Күрмөсүнүн чөнтөгүнө капыстан колун сала коюп, таап алган бир тутам презерватив шектенүүлөрүн дагы бир жолу далилдеп, анын чыдамын чегине жеткирген акыркы тамчы болду.
Бул табылга ал үчүн оор сокку болгон жок, тескерисинче, жеңилдей түшкөнсүдү. Эчак эле өзүн колго алып, ажырашалы деп сунуш кылса болмок экен. Бирок кызыгуу сезимине алдырып, күйөөсү аны кимге алмаштырганын билгиси келди.
Адегенде эле көптөн бери көз артып, тийишип жүргөн шыңга бойлуу, жалжал көз кошунасы Жаңылдан шек санады.
Алтынай баарына кылдат камданды: жумушунан эрте чыгып, прокатка машине алды да, аны айдап үйү жакка келип, короого кирген жол көрүнгүдөй болуп бурчка токтоду. Ал болжолдогондой эле, Медер көп өтпөй жумуштан келип, сакал-мурутун алып, кийимдерин алмаштырып, бир жакка камына баштады.
Бир убакта анын ак "Лексус"у чоң жолго түшүп, түштүктү көздөй зуулдады, "Ауди" артынан жетип-жетпей келе жатты. Анткен менен алардын жарышы көпкө созулган жок, Медердин машинеси таштак жолго бурулуп, отуз чакырымдай жүрүп отурду да, сыртында жазуусу жок, бадал менен курчалган чакан мейманкананын алдына келип токтоду.
Медер кейсин көтөрө машинесинен түшүп, мейманканага кирип кеткенде, жолдун четине токтогон Алтынай унаа токтоочу жайга кирди. Аңдыган адамы мейманкана кызматкерине катталып, бөлмө алганча күтүп отурду. Анан бир маалда эч бир толкунданбаганына таң калып машинеден түштү. Медердин ойношу менен жолугушуусу кандай өтөт болду экен деп ойлонуп "Ауди"де отурганда кабынан чыгып кетчүдөй болуп түрсүлдөгөн жүрөгү тынч ала түшкөн окшойт. Анысы кара атлас ич көйнөк, шиш такалуу кызыл туфли кийип алып, кенен керебетте чалкалай жатып тосуп алат болду бекен?
Аялдын төшөктө дал ушундай кийингенин Медер жактырчу, жашыруун жолугушуубузга ошентип кийинчи деп ойношунан сурангандыр.
Арийне, чынын айтканда, ак "Лексус" чоң жолдон таштак жолго бурулганда эле Алтынайдын деми басылган. Ага чейин "курулай эле шек санап жатсам керек, Медер жумуштары менен эле бир жакка бараткан го" деген ой кеткен.
"Бүгүн кечинде үйдө болом, келген төлөмдөрдү карап чыгам, " деп калп айтса да, ошентип ойлогон.
Алтынай жакындаганда эле мейманкананын айнек эшиктери шарак этип эки жакка ачылып кетти. Ал администраторго келип:
– Кутмандуу кечиңиз менен! – деп учурашты.
Администратор, сүйкүмдүү жаш жигит, ордунан тура калып, күлүмсүрөп алик алды:
– Кутмандуу кечиңиз менен, айым. Сизди угуп жатам.
– Жанболотов деген мырза менен ушул жерден жолугушабыз деп макулдаштык эле. Келди беле? Кайсы бөлмөгө токтоду экен?
– Бир аз күтө турасызбы, айым?
Ал компьютерден карап:
– Жүз жыйырманчыда экен. Ага телефон чалып, сизди келди деп айтайын! – деп жигит телефонго колун созду.
– Убара болбой эле коюңуз, – деди Алтынай шашып кетип. – Мен ага сюрприз кылайын дедим эле.
Жигит көзүн кысып, жылмайып койду.
– Өз эркиңиз! – деди администратор. "Медер Жанболотовдун ордунда мен болсом кана! " дегенсип, Алтынайды жалдырап карап калды. – Анын бөлмөсү биринчи кабатта, мына бул коридор менен түз барсаңыз.
Алтынай баш ийкеп, жигит көрсөткөн тарапка бет алды. Андан ары кандай кыларын билбей, бушайман болуп жатты. Медердин тымызын жолугуша турган жерине чейин аңдып барууну гана пландаштырган болучу. Эми күйөөсү ойношу менен бир бөлмөдө эзилишип жатканда, ал эмне кыларын билбей, "эшикти жара тээп кирип барсамбы же сүйүшкөндөр ээрчишип сыртка чыккыча коридордо күтө турсамбы? " деп ойлоно түштү.
Алтынай коридордун тиги башына жетип, жүз жыйырманчы бөлмөнүн түбүндө тушалгансып туруп калды. Ошол учурда кызматчылардын бөлмөсүнөн сүргү, шейшеп, жууп-тазалоочу каражаттар жүктөлгөн арабаны түртүп кызматчы жаш келин чыкты.
Алтынайды көрө коюп:
– Сизге жардам керекпи? – деп сурады.
Алтынай эшикти тигил эшикти жалт карап алды – ичинен эч бир дабыш угулбайт.
– Мен ачкычымды кире беришке калтырып коюптурмун, – деди ал. – Кайра артка баргым келбей жатат. Ачкычыңыз болсо, ачып бересизби?
– Азыр! – Келин алжапкычынын чөнтөгүнөн ачкыч алып чыгып, эшикти эшикти ачты.
– Рахмат! – деди Алтынай.
– Эч нерсе эмес. – Кызматчы келин ошол эле ачкыч менен кошуна бөлмөнү ачып, кирип кетти.
Алтынай ичкери кирип, эки жагын каранды. Оң жагында – ванна, сол жагы – шкаф, бет маңдайы – уктоочу бөлмө экен. Ал сырткы эшикти эшикти акырын жаап, уктоочу бөлмөгө кулак төшөй баштады. Ичкериден күйөөсү эмне кылып жатканын каңкуулаган кыңкыстаган, онтогон үндөр угулуп жатты.
Алтынай кулагын эшикке такады: онтогон, күшүлдөгөн, бышылдаган үндөр барган сайын катуулай баштады. Мына азыр бөлмөгө кирип барып, эри менен ойношу экөөнү иш үстүндө кармап, айгай салып, абийирлерин айрандай төгүп, анан Медерди жашоосунан биротоло сызып таштап, башын өйдө көтөрүп басып кеткиси келди. Бирок кайрадан кызыгууга алдырды. Алтынай эшиктин туткасын акырын бурап, бир аз түрттү да, жылчыктан шыкаалап карады. Көз алдында тири укмуш көрүнүш пайда болду.
Энеден туума жылаңач Медер керебеттин жанында тизелеп турат. Ийиндерине кимдир бирөөнүн кара чулкичен сымбаттуу буттары артылган, чулкинин тартмасы эттүү сандарына жармашып, ал эми шиш такалуу кызыл туфли Медерди ыкчамыраак кыймылда дегенсип, бир калыпта далыга ургулайт. Сымбаттуу буттардын ээси каргылданган жоон үн менен онтоп жатат.
Аялдын бетин Алтынай көрө албады, бирок шашылышта ойноштор сыйрып алууга үлгүрбөгөн көк жабуунун үстүндө жайылып жаткан кара чачын даана байкады.
Медер ойношунун аласына башын тыгып алып, бир калыпта кыймылдап жатканын көргөн Алтынайдын оозу ачылды. Аны менен эч убакта мындай кылчу эмес эле. Керебетте жаткан аялдын онтогон үнү ушунчалык жоон болгондуктан, аны эркек экен ойлосо болот эле. Алтынай бул жийиркеничтүү көрүнүшкө тойдум деди да, эшикти ачып жиберди.
– Саламатсыңарбы? – деп ал акырын, бирок даана айтты.
Күйөөсүнүн үрөйү учкан кебетесин көргөндө, табам канат деп ойлогон, бирок Медер өң-далеттен кетип, керебеттен тура качканда өзү да көргөн көзүнө ишенбей дендароо болуп туруп калды…
Керебетте жаткан ойношу өйдө болуп, отуруп калды. Ал асты жагы кызыл торчо менен саймаланган кара атлас ич көйнөк кийип алыптыр. Анткен менен анын төшүндө аялдын кош эмчеги эмей эле, дене түстүү пластмассадан жасалма эмчек тагылып турат. Упа сүйкөлгөн жүзүн, бойолгон көздөрү менен кыпкызыл эриндерин жакшылап караган Алтынай кийме чач кийген тиги неме эркек экенин байкады. Аласынан көтөрүлүп турган огеле чоң аспабы анын божомолун тастыктап турат. Алигинин баш ы Медердин шилекейинен ого бетер жылтырап калыптыр...
Таң калыштуусу, күйөөсүнүн мындай "төшөк кумарын" билген соң, Алтынай аны какшыктаган да, шылдың кылган да жок. Тескерисинче, бейтааныш эркектин сымбаттуу буттарын карап туруп, өзү да дүүлүгүп чыкты.
– Мен баарын түшүндүрөм, – деди Медер жанталашып.
– Убара болбо! Ансыз деле баары түшүнүктүү, – деди да, Алтынай убактысын текке коротпогонуна маашырлана бөлмөдөн чыгып кетти.
Эми мындан ары ал үчүн Медер өлдү. Эми мындай эркекти ал жашоосунан таптакыр сызып таштайт.

1- бөлүм
– Демек, сиз аны менен ажыраштыңызбы?
– Албетте!
– Көп болдубу ажырашканыңарга?
– Эки жыл болду.
– Анан эмне болду?
Суроо түшүнүксүз болгонунан Алтынай кайра сурады:
– Эмнени айтып жатасыз?
Кайрат шурудай тизилген ак тиштерин көрсөтө жылмайды.
– Сиз азап чектиңизби? Жолдошуңуз менен ажырашуу оор болдубу?
Алар Чүй проспектиндеги дубалдары агыш, жашыл терезелүү чакан итальян ресторанында маектешип олтурушат. Экөө бир жума мурун юридикалык фирмадан таанышышкан. Досунун курулушта иштеген уулу жумуш убагында экинчи кабаттан кулап буту сын ып, куруучу ишкана анын дарыланууга кеткен чыгымдарын төлөп берүүдөн баш тартканда, Кайрат ошол фирмага "кантип өндүрүп алууга болот? " деген маселе менен кайрылган.
2-бөлүм
Экинчи жолу жолугушканда ал Алтынайды ресторанга чакырды.
Алтынай анын кой көздөрүнө тигилип :
– Ооба. Өзүм мойнума албаганым менен, агезде мен аябай жапа чектим. Чынын айтсам, буга өзүм да күнөөлүүмүн. Турмушка чыгып жатканда мен үчүн ишим үйбүлөлүк турмушумдан да маанилүү болорун билген эмесмин, – деп жооп берди.
– Чын элеби?
– Ооба, ошондой болуп калды.
– Кайрадан турмуш куруу тууралуу ойлонгон жоксузбу?
– Күйөөгө чыгуу мен үчүн маанилүү деле эмес.
Кайрат коюу каштарынын астындагы кой көздөрү менен Алтынайды жутуп жиберчүдөй карап олтурду. Узун бойлуу, кең далылуу, сымбаттуу Кайрат, албетте күчтүү жана чыдамкай болсо керек деп ойлоп койду Алтынай. Көөдөй капкара кыска чачтары, кырдач мурду жана эрктүү ээги анын жүзүн кайраттуу көрсөтүп, ал эми сезимтал эриндери менен күлмүңдөгөн көздөрү далай аялзатынын башын айландырганынан кабар берип турду.
– Сизчи, үйлөнгөнсүзбү? – деп сурады Алтынай.
– Биз жубайым экөөбүз ажырашып кеткенбиз, – деп жооп берди Кайрат.
– Сиз ажырашууну кандай кабыл алдыңыз? – деди Алтынай какшык аралаш.
– Сиз сыяктуу эле. Мага абдан оор болду. Билесизби, кесиптеш, мен да карьеристмин, жумушум дегенде жантайымдан жата калам. Жубайлыктын алтын капасы менин эркиндикти сүйгөн табиятыма туура келбейт.
Официант фирмалык тамакты – атайы даярдалган макаронду алып келди да, муздатылган шараптан бокалдарга куйду.
Акыркы учурда сымбаттуу жалгыз бой эркектерден Алтынайдын жолу болбой, көбүнчө үйбүлөлүү же улгайган эркектер менен мамиле куруп жүргөн. Ал курсагы чандайган, тамекинин түтүнү менен сыра сасыган эркектерди жанына да жолоткусу келчү эмес. Тилекке каршы, дал ошондой катынпоздор ага жумуштап келип, жакындоого аракеттенишчү.
Кайраттын жанында ал өзүн эркин сезип, анын сөзүн тыңшап, өзү да сүйлөп отурду. Негизинен жумуш тууралуу сүйлөшүп жатышты. Бирок ошол эле учурда Алтынай анын көйнөгүнүн топчуларын чечип жиберип, төшүндөгү түгүнө колун сойлотуп ийгиси келип жатты. Төшү жүндүү экенинен ал күмөн санаган жок, анткени анын билектерин, колдорун коюу түк каптап турган.
Негизги тамак катары алар куурулган деңиз форелин заказ кылышты. Кайрат Алтынайды бул ресторанда балыкты укмуш даярдашат деп ынандырган. "Феттучине Альфредо" пастасы менен "Фрас-Кати" шарабы Алтынайдын табитин ачты. Андыктан ал форелди тез эле жеп койду. Кайрат кол аарчы менен оозун аарчып, көздөрүн күлмүңдөтө:
– Алтынай, чыныңызды айтсаңыз, жумуштан тышкары жолуккан эркектердин баары сизге комплимент айтат болуш керек, ээ? – деди.
Алтынай сырдуу жылмайып койду. Чын эле эркектер ага көп көңүл бурушаар эле. Чачы акыркы модада кыркылган, көздөрү кара, келишкен кара тору келин аларды ажарлуу жүзү менен гана эмес, түз, узун буттары жана тал чыбыктай ийилген ичке бели менен да өзүнө тартып турчу. Алтынай өзүнүн чырайлуу экенин билчү, бирок калп айткысы келген жок.
– Чынында, акыркы убакта мен эркеги жок, жалгыз жүрөм.
– Буга ишене албай турам! – деди Кайрат.
– Тилекке каршы, бул чындык. Мага жолуккан эркектердин баары эле үйбүлөлүү болуп калат.
– Мүмкүн, сиз аларды туура эмес жерлерден издеп жүргөндүрсүз.
– Чын айтсам, мен аларды издеген деле жокмун.
Бул дагы чын болчу. Ал Бишкектин түштүк тарабында жайгашкан абасы таза, кооз шаарчадан тезирээк үй алуунун аракетин кылып жүрүп, жумушка баш-оту менен кирип кеткен. Мурунку күйөөсү менен бир үйдө чогуу жашагысы келбей өзүнчө батирге чыгып кеткен. Бардык ыңгайлуулугу бар, кенен болгону менен ал батир баары бир өзүнүкү эмес эле.
– Эркектерге кызыгууңуз таптакыр жоголуп кеткен жокпу, деги?
– Жок. Бирок мен алардан көп нерсени талап кылам, анан тез эле көңүлүм калып калат.
Официант бошогон тарелкаларды алып кетип, жыты буркураган кофе менен кызыл шарап алып келди.
– Менимче, кеч жакшы өттү, – деди Кайрат.
– Мага да жакты, – деди Алтынай анын көздөрүнө тигиле.
Коштошууга убакыт жеткенин ойлогондо ичи ачышып кетти.
Анын оюн окуп койгонсуп, Кайрат да:
– Баса, мен жакын эле жерде жашайм. Мүмкүн менин кепемди көрө кетерсиз?
Алтынай бир аз толкундана түшүп, күлүп жиберди.
– Сиздин ачыктыгыңыз мага абдан жакты. Болуптур эмесе, бойдоктун жашаган жерин да көрөйүн. Анын үстүнө кофе да ичилип бүттү.
Кайрат кечки тамактын акысын "Виза" карточкасы менен төлөдү да, экөө ээрчишип ресторандан чыгышты. Сыртта аба жылуу жана жагымдуу экен. Алтынай Кайратты колтуктады да, алар Тыныстанов көчөсүндөгү анын үйүнө шашпай басып келе жатышты.
Эшик жабылаар замат Кайрат Алтынайды кучактап, кумарлана өпкүлөй баштады. Анын колдору, Алтынай болжолдогондой эле, карылуу жана булчуңдуу экен. Ал деми кысылып, угулар-угулбас кыңкыстады.
– Менин ачык мүнөзүм жакты дедиңиз беле? – деди Кайрат кучагын бир аз бошото шыбырап.
– Ооба, – деди Алтынай.
– Эң сонун!
Кайрат аны төшүнө кысып, өпкүлөп жатты. Алтынай санына тирелген катуу нерседен улам, Кайраттын айгыры ат чабышка даяр экенин баамдады.
Анын ысык эриндери моюнунан эркелете сүйүп, тили кулагын жагымдуу кытыгылап жатты. Алтынай артка чалкалап, алдыдагы лаззат көлүнө чөмүлүүгө камынды. Алоолонуп күйгөн алаасы сууланышып, сандарынан ылдый коюу суюктук сызылып агып баратты. Көптөн бери эркек жытын искей элек бечаранын чыдамы кетип, онтоп жиберди.
Кайрат анын кош алмасын алмак-салмак мыжыгып, үрптөрүн эзгилегенде ал таттуу кыңкыстап, денеси дүүлүгүп чыкты.
– Алтыш, сен мени каалап жатасыңбы? – деп сурады Кайрат оор дем алып.
– Ооба, бай болгур, – деп жооп берди каалоосу чегине жеткен Алтынай.
Кайрат аны таптак көтөрүп, экинчи кабатка бет алды.
Тепкичтен чыкканда эле үч эшик бар экен. Кайрат алардын бирин буту менен тээп ачып, ак жибек жабуу жабылган эки кишилик кенен керебети бар уктоочу бөлмөгө Алтынайды көтөрүп кирди. Керебетти көргөндө Алтынайдын кумары ого бетер артып, эсин жоготуп койо жаздады. Кайрат аны керебеттин үстүнө таштап жиберди.
– Сен күчтүү экенсиң айабай!
– А сен аябай сулуусуң, Алтышка! – деди Кайрат жоон коңур үнү менен үстүндөгү күрмөсүн чечип, полго ыргытып жатып.
Анын көздөрү Алтынайдын боз колготкичен сандарына кадалды – керебетке кулап бара жатканда кара көйнөгүнүн этеги түрүлүп калган эле.
– Кийимдеримди чечип койоюнчу, – деп Алтынай өйдө турууга аракеттенип, алдыга обдулду.
Бирок Кайраттын ойу башкача болчу.
– Чечингенге убакыт жок, – деп ал, тилин анын оозуна салып жиберип өбүшүп да, көйнөгүнүн топчуларын чечип да жатты. Эмчектеринин үрптөрүн кармалап, чойгулап, ушалап жатты. Алтынай онтоп жиберди. Кайрат каргылданган үн менен: – Сени аябай каалап чыктым! – деди.
Алтынай мурда мындайга жол берчү эмес. Секс дайыма алдын ала ойлонулуп, шашылбай, жайбаракат жагдайда болор эле. Биринчи эле жолугушууда эч ким менен жата калчу эмес, анткен менен азыр тирсийген төшү кара эмчек кабын тиреп, көйнөгү дал-далынан сөгүлчүдөй болуп турганда, туура эмес эле кылчу окшоймун деп ойлоп койду.
Кайрат анын курсагынын ылдый жагын сылай баштады. Анын ысык алаканы Алтынайдын эң назик жерин жумшак мыкчый кармаганда, ал эки бутун эки жакка сунуп, таттуу сезимдер менен жуурулушту. Жанжери бир жыйрылып, кайра бошоңдоп, ичи ачышкансып, кысылгансып баратты.
Кайрат керебеттин үстүндө ары-бери оонап, анын аласын сылагылап, сандарын өпкүлөдү. Акыры ал тизелеп тура калып, колготкини кескин тартып чечип ийди. Мындай орой мамиледен ал жол-жол болуп айрылып кетти. Кайрат Алтынайдын кара, ичке турсасынын аласын бир жагына тартып, жанжерине сүлүк курттай жармашты. Алтынайдын башы айланып, дем жетпей баратты. Мындайды ал мурда көргөн эмес. Ал жаткан жеринде суудан чыккан балыктай туйлап, Кайраттын бетине жылуу суюктук жаба берди. Аласындагы бирин-серин түктөрү бири-бирине чапталышып калды. Кайраттын тили соймоңдоп улам терең кирип баратат.
Алтынайдын акышы күчөдү. Кайраттын тили кындын тилинин айланасында ары-бери ойдологон сайын анын онтогону катуулай баштады. Кайраттын тили ойго келгис кыймылдарды жасап жатканда колдору да жөн турбады: сандарын сылап, жамбашын мыкчып, кындын эриндерин эки жакка ачып, акыры ичине кирди. Алгач ортонун, анан сөөмөйүн да тыгып жиберди. Сууланышып калган арткы тешигине аты жогун матырды. Бир маалда удаа кирип-чыгып жаткан үч манжа Алтынайды онтоп, ыркырап жиберүүгө аргасыз кылды. Укмуш тура тим эле! Ал кын тилине Кайраттын тили тийген дей эле, мында да шумдуктай дүүлүктү. Эки жактан удаа коюлган чабуулга туруштук бер албай, Алтынай болушунча озондоп онтоп кирди.
3-бөлүм
Ал өзүнөн мындайды күткөн эмес. Бирок мурда эч ким менен минтип болгон эмес эле да! Тилдин ар бир тийишинен, колдун ар бир өйдө-ылдый кыймылынан Алтынай кыйкырып, бүт денеси калтырап, ийилип кетип жатты. Кайраттын шамдагай тили анын назик дөңчөлөрүндө ыкчам айлана баштаганда Алтынай мына-мына азыр булутка жетээрин сезип, аңылдап улуй баштады.
Капыстан Кайрат манжаларын болушунча терең матырып, клитордун эң сезимтал жерин жалап жиберди. Алтынайдын курсагындагы тарамыштары чыңалып, бир аз ооруксуна түштү да, ал кумардын туу чокусуна чыкты. Оргазм узакка созулбаса да, абдан курч болду. Эси оой түшкөн Алтынай мемиреп көздөрүн жумду. Кайрат манжаларын сууруп алганда Алтынай алсырап, үргүлөп бараткан. Бирок бул абалында ал көпкө жаткан жок. Кайрат ага жаңы сюрприз камдап койгон.
Анын качан чечине салганын Алтынай байкабай калды, бирок алигисинин баш ы жанжерине келип такалганын даана сезди. Эркектин какайган канжары клитордон жылмышып өтүп, сууланып даяр турган кындын ичине кирди. Алтынай туйлап жиберди. Кайраттын карылуу колдору анын көчүктөрүн бекем кысып, алигисин тереңирээк итергенде, калтасы Алтынайдын сууланышкан чатын чапкылап, ал эми башы барып жатындын оозун ургулай баштады.
Алтынай кумарга балкып, жыргай түштү.
Мүмкүн бул сезим анын көптөн бери эркекке жакындай элегинен улам болсо керек, Кайраттын аңги айгыры да буга кошумча болду окшойт. Анткен менен бул анча деле маанилүү эмес, эң негизгиси алардын жан жерлери бири-бирине урунган сайын от чагылып, аласы айрылып кетчүдөй туюлду. Ырахаттын эбегейсиз зор көлүндө чабак уруп жүрүп, акыры дагы бир ирет кумардан чыкты. Оргазм улам катуулап угула баштаган музыкага окшоп барган сайын күчөп баратты. Алтынайдын тамагы буулуп, кыркырай баштады. Биринчиси кыска жана курч болсо, бул ирет баары тескерисинче болду. Дене жыргалы Алтынайдын терисинин ар бир тешигине, булчуң, тарамыштарына, сөөктөрүнө чейин жетип, кан тамырын аралап, бүт денесин чулгады. Денесинин ар бир кылы бир чоң оркестрдин кылдарын дай термелип, анын жаңырыгы көпкө чейин жаңырып кулагынан кетпей турду. Бул керемет обон улам акырындап барып, акыры угулбай калганда Алтынай каргылданган үнү менен шыбырап:
– Бул эмне болуп кетти? – деп сурады.
– Бул бир укмуш, ажайып нерсе болду, – деди Кайрат күлүмсүрөй, чыканактап денесин көтөрүп.
Алтынай экөөнүн чапташкан алаларына көз жиберди. Кайраттын шымы тизесинде жүрөт, өзүнүн көйнөгү белине чейин түрүлгөн, колготкиси тытылып жерде жатат, анын аласынан сүрүлө берип албырып чыккан алигиси көрүнөт. Кара турсасы бир жагына кыйшайып кеткен.
– Чечинип алайынчы, – деп суранды Алтынай.
– Убакыт жок, – деген Кайрат эриндеринен соруп өөп алды да, алигисин болушунча терең матыра итерип, кайра башы көрүнгүчө тартып алып, кызуу иштей баштады.
Бул кылыгы Алтынайга майдай жакты. Ал лаззаттын жаңы толкунун тосуп алууга камынып, жаздыкка боюн таштады. Кайрат анын төшүн кармалап, эмчек кабын ылдый тартты. Тиштегилеген сайын үрптөрүнүн жумшак ооруксунганы клитордогу сайгылашуу менен үндөшүп жатты. Алтынай денесин ток тарткансып калтырап, кайрадан ырахаттын кучагына бөлөндү. Ошол учурда Кайраттын сөөктөй катуу алигисин бекем кыскан кыны алоолонуп ысып, кындын тили дүкүлдөп сого баштады.
Алтынай Кайраттын сандарын мыкчып, Кайрат болсо алдыга обдулуп, алигисин түпкүрдүн түбүнө матырып жиберди.
– Мен бүткөнү калдым! – деп онтоду Алтынай.
– Мага ошонуң гана керек, – деп ыркыраган Кайрат тактикасын өзгөрттү.
Сексте ал чыныгы сыйкырчы экен.
Аспабын ары-бери итергендин ордуна, жай жана терең киргизген сайын ал барып тилге тийип, ошол эле маалда башы менен жатындын оозун укалап да жаткансыды. Алтынай да бул жаңы ыкмага ык алып, Кайратты жанжеринин эч бир жан бара элек эң сезимтал катмарларына киргизип, болуп көрбөгөндөй сезимдерге капталды. Лаззаттын жаңы толкуну аны өз кучагына алган маалда Кайраттын айгыры да кишенеп жиберип, оозунан жалын бүрккөндөй болду.
Алтынай акылынан адашкан дай ачуу чаңырып алды. Мындай оргазмга ал мурда кабылып көргөн эмес. Бүт денеси менен абасыз мейкиндикке калкып учуп чыккандай туюлду. Кайрат үстүнөн түшүп, капталына оодарылганда гана эсине келди.
– Оо, кудай, Кайрат, керемет экенсиң го! – деди Алтынай.
Анан көйнөгүнүн сыдырмасын сыдырып, чечип салды.
– Ооба, мен ошондоймун, – деп Кайрат өзүнө-өзү ыраазы боло мыйыгынан жылмайып койду.
– Ваннага барбасам болбой калды, – деди Алтынай.
– Тээтиги эшик, – деди ал жыгач эшикти көрсөтүп. – Бирок көпкө кармалба!
Алтынай керебеттен туруп, чайпала басып ваннага жөнөдү. Килемдин майда түгү таманын жагымдуу кытыгылады.
Ваннанын дубалына ак плитка чапталыптыр. Колжуугучтун жогору жагындагы текчеде тиш жуугуч щетка салынган стакан турат.
Алтынай кийимдерин ыргытып жиберип, отургучка отурду да, сууну агызып, салфетканы суулап, аласын аарчыды. Андан соң күзгүгө каранды: акылга сыйбаган аңкылдашуудан кийин көздөрү жалжылдап, көп жолку оргазмдан эки бети албырып, эриндери бир аз көбө түшүптүр.
Ал уктоочу бөлмөгө кайтып келгенде Кайрат керебетте жылаңач жаткан. Булчуңдары бултуюп, анын тулку бою абдан келишимдүү эле. Башы жалтыраган пениси дагы эле туруп турат. Төшүндөгү тармал түгү терден жылтылдайт.
– Эми менин кезегим. Чайынып келе койоюн, – деди да, ал Алтынайды бетинен чоп эттире сүйүп алып, ваннага кетти.
Алтынай көйнөгүн отургучтун жөлөнгүчүнө арта салып, бырыштарын жазымыш болду. Керебеттин кырына көчүк басып, айланасына көз жүгүртө баштады. Бөлмө таза, эмеректер кылдат коюлган экен. Жабуунун оюулары менен өңүнө түспөлдөш катар-катар жыйылган жаздыкчалардын арасынан агарган бир нерсенин чети чыгып турат.
Алтынай кызыгып эңкейди да, колун созуп, ак тордолгон ичке турсаны тартып алды. Аялдын ич кийимин бул жакка ким тыгып салды экен? Керебеттин астына колун сойлоткондо колдору ак түстөгү үйгө кийүүчү жеңил тапичкелерге урунду.
– Бир нерсе ичет белең? – деп кыйкырды Кайрат ваннадан. – Муздаткычта бир бөтөлкө шампан бар.
– Жок, рахмат, – деди Алтынай.
Кайрат душтун суусун агызды. Ал эмне үчүн аялдын ич кийимин катып койгон? Алтынай ордунан акырын туруп, шкафтын жанына келди, биринчи эшикти ачты. Анда эркектин күрмөлөрү илинип туруптур. Жанындагы эшикти ачып жиберип, ичи толо аялдын бут кийимдерин көрүп, оозу ачылып туруп калды.
Анан ал керебеттин жанындагы тумбочкага келип, тартмасын тартты. Күмүш рамкага салынган сүрөттөн кара купальникчен татынакай ак жуумал жаш келинди белинен кучактап, жылмайып турган Кайратты көрдү.
Ошол замат Алтынай отургучтан көйнөгүн ала коюп, шаша-буша кийе салды да, бууга толгон ваннанын эшигин ачты. Колунда жаздыктардын арасынан таап алган ак турса бар.
– Бул кимдики? – деп сурады.
– Аны кайдан таап алдың? – деп Кайрат таң кала карады.
– Мага эмнеге жалган айттың?
Ал сууну өчүрдү.
– Уксаң, Алтыш, мен ойлогом … Тагыраак айтканда, мен ойлогон эмесмин …
– Аялым бар десем, ал жокто ак төшөгүмдү тебелеп, мени менен жаткандан баш тартат деп ойлодуң беле?
– Көңүлүңдү оорутпайын дегем …
– Ал кайда?
– Ал дүйшөмбүдө гана келет, дем алыш күндөрү да экөөбүздүн карамагыбызда. Бул жерден жолугушкуң келбесе, сеникине деле баралы.
– Мен катыны бар эркектер менен жатпайм! – деп ар бир сөзүн баса айткан Алтынай душтун муздак суусун бурап жиберди да, артка бурулуп чыгып кетти. Ичкериден муздак сууга ичиркенип бакырган Кайраттын үнү угулду.

2 – бөлүм
Түнү бою жамгыр тынбай чакалап төктү. Эртең менен да дыбырап басылбады. Арыктардан киргилт суу агып жатты.
Бакта иштөө жөнүндө ойлонуп да кажети жок. Ушул үйдү Орто-Сай айылынан дал ушул багы үчүн сатып албады беле. Андагы бак-дарактар бир нече гана жыл мурун отургузулганына карабастан, дүпүйүп өсүп калышты. Оор жумуштар үчүн Алтынай багбан жалдаган, бирок дем алыш күндөрү өсүмдүктөр менен өзү да алышканды жакшы көрөт. Жумушунан алаксып, эс ала түшкөнсүйт.
Бирок бүгүнкү нөшөр Алтынайды бул ырахаттан ажыратты. Андыктан ал ашканадагы үстөлгө иш кагаздарын жайып алып, карап отурат. Бирок иши илгерилебей, оюн бир жерге топтой албай жатты. Түндө да уктай албай ары-бери оонап чыккан.
Кайратка жини келип жаткан болчу. Адегенде ачууланды, анан ишенчээктиги үчүн өзүн-өзү тилдеди, таңга маал саат төрттөн тартып андан өч алуунун жолун ойлоп жатты. Кайратка мындан ары кеңеш берип, аны менен иш алып баруу жөнүндө айтып да болбойт! Ал гана эмес, юридикалык фирмадагы чогуу иштешкендеримдин бирөөнө да бул шүмшүк менен чогуу иштешүүгө жол бербейм деп чечти. Ал эми шейшемби күнү анын үйүнө барып, аялына айтып, абийирин аштай төгөм деп ойлоду.
4-бөлүм
Эмне үчүн эркектер ушундай жаман жорукка жакын болушат? Алган жарынын ак төшөгүн башкаларга тебелеткенден кандай ырахат алышат? Кайрат буга чейин да аялынын буюм-тайымдарын ойношторунун көзүнөн далдоо ката салып, бул кылыгын бир эмес, бир нече жолу жасагандыр. Кызык, бойдокмун деп канча аялдын башын айлантты экен? Кокус көрүп калбаса, ал да оозун ачып, анын айткандарына ишенип жүрөт эле да! Аңкоолугум ай!
Тилекке каршы, бу жамгырдуу кечте Алтынайдын сезимдери бал тилге салган жүзүкара Кайратка ачуулануу менен эле аягына чыккан жок. Эстеген сайын төшүн тирсийтип, аласын ысыткан дагы башка сезимдер аны беймаза кылып жатты. Кан тсе да, Кайрат анын денесине жан киргизип, алигиче өчө элек кумар отун тутандыр ып салган.
Уйкусу деле Алтынайга жеңилдик бербеди. Ал кеч турду, денеси оор лошуп, күүгүм кирип калганда араң өйдө болуп, бир чыны кофе ичимиш болду. Соттук териштирүүгө керектүү иш кагаздарын, келтирилген далилдерди окуп чыккандын ордуна терезенин сыртындагы көлчүккө таамп жаткан тамчыларды карап, телмирип олтура берди.
Акыр ы Кайрат менен болгон жолугушуудан кийин калган бардык терс маанидеги эскерүүлөр өзүнөн-өзү дайынсыз жоголуп, ага болгон кумар сезими күч алды. Андан өч алам деген оюн да унутту. Ошол азыткы менен кайрадан баарын башынан кайталап өткөргүсү келди. Алардын миң бир түскө бойолгон жупташуусунан үзүндүлөр улам эсине түшө калып, бу түбүң түшкүр порнографиялык тасма анын бүт оюн ээлеп алды.
Кайраттын тили клиторуна тийип жатканы, эки тешигине удаалаш кирип-чыгып жаткан манжалары менен албырган жоон алигиси мына азыр да маңдайында тургансып, көз алдына даана тартылды. Анын от-жалын чачып, күйүп-жанган аласына терең кириши, бүт денени титиретип кайра чыгышы! Ал эми чатын эки жакка керип, кынын тиреп, бир калыпта кыймылдаганычы! Ошондогудай көп жолку кумардан чыгуу жөнүндө ал буга чейин кыялданган да эмес! Ал эми Кайраттын улам жаңы бир нерсени ойлоп таап, чарчоо дегенди билбей чамынганычы! Анын сымбаттуу көчүгү, чымыр денеси! Калганы тууралуу Алтынай ойлогондон да чочулап турду.
Өзгөчө тартынчаак болбосо да, секс анын мурунку жашоосунда маанилүү роль ойночу эмес. Он алты жашында кечеге бара койом деп өзүнөн беш жаш улуу балага кыздыгын алдырган. Университетте окуп жүргөндө көңүлүн калтырбай турган сексуалдык өнөктөрдү кылдат тандап алар эле. Ойноштору төшөктө ага дайыма назик, аяр жана жоопкерчилик менен мамиле кылышчу. Алар менен каалаган учурда жолугушуп, дене кумарын кандырып турар эле.
Анткен менен турмушка чыккан соң ал секске анча берилбей калды. Башында Медер экөө төшөктө маал-маалы менен жан дилдери нен дене кумарын кандырып жүрүштү. Бирок көп өтпөй аралары сууй баштады, Алтынай аны аял катары кызыктырбай калды. Күйөөсүнүн качантан бери көзүнө чөп салып жүргөнүн, баягы келесоодой кийинген трансвестит анын биринчи ойношу беле, анысын тактап айта лбайт. Бирок баш кошкондоруна жыл айланбай Медер улам бир шылтоону айтып, өзүнүн эркектик милдетин аткаруудан кача баштаган.
Алтынайды бу жагдай кабатыр кылган эмес, анткени аны деле төшөк кумары көп кызыктырбай калган. Ал үчүн жумушу биринчи орунда болучу. Ошентсе да Кайратка жолуккандан кийин анын аң-сезими баштан аяк өзгөрдү. Абалкы жеңил ойлуулугу кайтып келдиби же жаңы жолдор ачылдыбы, ал али ишенимдүү айта албайт. Эмнеси болсо да жаңы тапкан жыргалынан эми баш тарта койбосу айдан ачык эле. Көп жылдардан бери мына эми гана ал биринчи жолу көп нерседен куру калып жүргөнүн даана түшүндү.
Бул ачылышы оор маселелерди жаратты. Кайрат анын көп жылдардан берки алгачкы чыныгы ойношу болду. Эми Алтынайда кумар оту алоолоп жанганда, тезинен Кайраттын ордун баса турган татыктуу адамды табыш керек. Тиги желмогуз менен байланышпай эле койгону жөн. Бирок келбеттүү, акылдуу, жалгыз бой эркек менен кантип таанышат? Ушул убакка чейин андай мүмкүнчүлүгү болгон жок.
Кадам санап өз карьерасын куруп жүрүп отурган Алтынай эгер бир нерсени аябай кааласаң, ага жетүүгө болот деген принципти карманаар эле. Анын аракетчилдиги дайыма баштаган ишинде ийгиликтерге жетүүгө себепкер болчу, андыктан акыл калчап иш кылса, жеке турмушунда да баарын жөнгө салууга болчудай туюлчу. Бирок иш жүзүндө баары тескерисинче болуп чыга келчү. Дыбырап жаап жаткан жамгырды терезеден көңүлсүз карап туруп, Алтынай эртеңки күнү кандай болорун да элестете албады.
Жамгыр кийинки күнү да басылган жок. Өзүнүн "Тойота Камри"син гаражга токтотуп, Алтынай лифт менен кеңсеге көтөрүлдү.
Кардары жана жактоочу менен болгон маанилүү жолугушууга камынуу үчүн ал бүгүн эртең менен эртерээк турган.
Алтынайдын катчысы Ширин Адылова өзүнүн жумуш ордунда экен. , Ал жапалдаш бойлуу, татынакай сары кыз – таластыктарга мүнөздүү сөздөрүнүн аягына тыр-пырды кошуп сүйлөмөй адаты бар.
– Кандайсың? – деди Алтынай саламдашып.
– Жакшы, Алтынай Белековна! Өзүңүз кандайсыз? Жакшы дем алдыңызбы?
– Өлгүдөй жаман. Өзүңчү?
– Эң сонун! – деди да, Ширин жымыңдап, көзүн кысып койду.
Дем алышта эмне менен алек болгону кебетесинен эле көрүнүп турган.
– Калмурзаевдин иши боюнча кагаздарды дайындап койчу, – деп суранды Алтынай. – Саат ондо мага керек болот.
– Эчак эле дайындап койгом! – деди мыкты катчы катары төрайымынын оюндагысын дайыма айттырбай билген Ширин. – Кофе ичесизби?
– Ичпей анан, – деп жооп берген Алтынай терезелери Ала-Тоо аянтын караган иш бөлмөсүнө кирип кетти. Тери капталган тегеренме жумшак креслосуна отуруп, папканы ачты. Иш кагаздарын карап жатып, арасынан " Сериал" гезитин таап алды.
– Мынакей кофеңиз, – деген Ширин жыты буркураган кофеси менен чыныны столдун үстүнө койду.
– Сенин гезитиңби? – деп сурады Алтынай.
– Ооба, меники. Папкага жаңылыш салып алгам го, кечирип коюңуз. Мага бул гезиттеги "Тагдырлаштар" деген бөлүм жагып калды. Тим эле бооруң эзилет! Бирок пайдалуу маалыматтар да бар окшойт…
– Эмне болгон "Тагдырлаштар"? – деп таң кала сурады Алтынай.
– Өзүңүз деле окусаңыз, гезиттин ортоңку бетинде жүрү. Жалгыз бой адамдарды табыштырган таанышуу бурчун дай… Кызыктуу экен!
Алтынай гезиттин Ширин айткан бетин ачып, "сексуалдык түгөй тапкым келет" келет деген мазмундагы бир нече кулактандырууларга көз жүгүрттү.
– Анан сен ушундан пайдаланып жатасыңбы?
Шириндин эки бети кызарып чыкты.
– Эми кээде, жөн эле тамашага салып телефон чалып атырым. Бирок көбүнчө мен редакцияга телефон чалып, үн почтасына өзүм жөнүндө кыскача маалымат жаздырып койом. Атайын ошондой кызматы да бар. Кээде үн почтадан жигиттердин үндөрүн да угуп турам.
– Анан эмне, алар сага телефон чалышабы?
– Ооба, анан жолугушуу тууралуу макулдашабыз. Оңой жана ыңгайлуу.
– Жигиттер менен дайыма ушинтип таанышасыңбы?
Ширин кайра кызарып кетип, күлүп жиберди.
– Ооба! Ушундай жол менен жанагы дискотекадагы шалпылдаган бозбаштардан көрө тыкан, өзгөчө жигиттер менен таанышып атырым. Кулактандыруу аркылуу бир акчалуу дөөдүрдү чаап алып, жыргап көңүл ачууга болот. Сизге дагы бирдеме керекпи?
– Жок, мен бир аз иштейин. Кардар менен жактоочу келгенде мага айтып кой.
– Болуптур! – Катчы кыз эшикти көздөй басты.
– Бул гезит сага керекпи? – деп сурады Алтынай.
– Жок, сизде боло берсин. Мен барактап чыккам.
Ширин чыгып, эшикти жапты. Иш бөлмөсүндө жалгыз калган Алтынай гезитти ачып, бир-эки кулактандырууну окуду. Жазылышы менен мазмундары өзгөчө экен.
"Келбети жагымдуу, денсоолугу чың, алигиси аябай чоң эркек, кумарлуу түндөрдү бирге өткөрүү максатында ажарлуу кара тору кыз-келиндер менен таанышкысы келет. Жашы канчада болсо да мейли. Кумарыңды сөзсүз кандырат. Телефон номуру: 685 443"
"Кошулуу аспабы өтө кубаттуу, көгүш көздүү, ак жуумал жигит 20-30 жаштардагы чырайлуу сары кыз менен иш күндөрү жолугушуп туруу үчүн таанышат. Үн почтасынын номуру: 332 102"
Алтынай улутунуп алды да, гезитти ары түртүп, иш кагаздары салынган папкалардын бирин ачты. Бирок каттын мазмунуна оюн топтой алган жок, көгүш көздүү ак жуумал эркектин кулактандыруусу оюнан кетпей жатты. Ал кофеден ууртап, көзүн кычыштырбас үчүн гезиттин үстүн папка менен жаап койду. Андан соң ал иш кагаздарын жарым-жартылай карап чыгып, саатын карады. Саат тогуз жарым болуптур. Алтынай экинчи папканы алды, бирок капыстан гезит көзүнө урунду. Кулактандыруудагы "кумарыңды сөзсүз кандырам" деген сөздөр көз алдына тартылды. Ал отурган жеринде ары-бери ойдолоп жиберди. Кайрат козгогон дене кумары кайра күчөп, улам-улам тынчын ала берерине көзү жетти. Курган денеси жаратылыш мыйзамы ага энчилеп бергендин баарын тез арада ал гысы келип жатканын Алтынайга каңкуулап жаткансыды.
Алтынай чыдай албай кайра гезитти барактай баштады. Сексуалдык кулактандыруулардын ушунчалык чоң топтому бар экенин ал мурда билген эмес. Эриндерин жаланып алып, креслосунда чебелектеп, аларды кайрадан окуп кирди.
5-бөлүм
"38 жаштагы эркек кечки тамактануу жана жан эргиткен музыканын коштоосундагы бийден кийинки андан ары улануучу интимдик байланышка курбу издейт. Тыш келбети анча маанилүү эмес, арийне сексуалдык тажрыйбасы менен ажайып жыныс органдары болушу зарыл. Номуру: 921 540"
"32деги келин, келишимдүү, көңүл ачканды жакшы көрөт. Тиешелүү деңгээлде жагымдуу кечелерди чогуу өткөрүү максатында жогорку сапаттагы кесипкөй адамды издейт. Мүмкүн болсо, ал адам бир ишкананын жетекчиси болсо. Үн почтамдын номуру: 367 932"
"21 жаштагы, дени сак, денеси чымыр эркек төшү менен жамбашы көлөмдүү кызга булчуңдарын көрсөтүү үчүн таанышкысы келет. Байланыш номуру: 717 821"
Алтынай ошол замат чытыраган жылмакай булчуңдарды элестетти да, ичиркенип алды: өз денесин аябай кастарлап, андан башка эч нерсени ойлобогондорду жактырчу эмес.
"40 жаштагы бисексуал аял жана анын 43 жаштагы жолдошу төшөк оюндары үчүн түгөйлөр менен же жалгыз бой аялдар менен таанышат. Фантазияларга чек коюлбайт. Жолугушуу үчүн жай бар. Тазалыкты сактоого кепилдик беребиз. 435 865"
Алтынай "Тагдырлаштар" бөлүмүндөгү кулактандырууларды улам тереңдеп окуган сайын аларды жалаң жалгыз бой адамдар жазбай эле, көбүн чө сексуалдык жашоосун кызыктуу кылууну каалагандар жазаарына көзү жетти.
"Оокат-жайлуу жаш түгөйлөр, аялы бисексуалка, бисексуал кыз менен иш күндөрү үчөөлөп жолугушуу максатында таанышууну каалайт. Номуру: 021 941"
"Күйөөсү 41 жашта. Аялы 32де, төшү чоң. Экөөнүн тең кумарын кандыра турган бисексуал эркекти издешет. Бул маселеге олуттуу карагандар гана байланышкыла. Жолугушуу үчүн жай табылат. 001 287"
Барактын эң аягынан орун алган кулактандыруу Алтынайды аябай таң калтырды:
"Орто жаштагы жубайлар. Күйөөсү – трансвестит. Жолугушуу жана көңүл ачуу үчүн өздөрүнө окшогон түгөйлөрдү же трансвестит эркекти издешет. 412 755"
Алтынай кара ич кийимчен, башына кара кийме чач, жүнү кырылган буттарына кара колготки кийген эркекти элестетти. Эки трансвеститтин конок күтүүгө камынып, убараланышканы, эркеги аялдын ич кийимин кийип көрүп жатканы көз алдына тартылды.
Ошол маалда телефон шыңгырады. Алтынай трубканы көтөрүп, Шириндин шаңкылдаган үнүн укту:
– Алтынай Белековна, кардар менен жактоочу сизди күтүп атыры.
– Макул, баратам!
Ал саатын карады: ондон жыйырма мүнөт өтүптүр. Иш кагаздарынын көбүн карап чыгууга үлгүргөн жок, "эми эптеп бир айласын табармын" деп ойлоп койду.
Ордунан туруп, үстөлдүн үстүндө жаткан папканы колтугуна кысты да, жолугушууга жөнөдү. Аласынын оор тартып, ооруксунганына көңүл бурбоого аракеттенди.
Кечке чейин " Сериал" гезитиндеги жеке жарыялар бөлүмүн ача салып, окугусу келип жүрдү. Үйүнө жеткенче эптеп чыдады. Ашканадагы үстөлгө келип отурганда гана гезитти жайып, калем менен белгилеп алган номурларга телефон чала баштады. Баарынан мурда 444 101 номуруна жөнөтүлгөн билдирүүнү угуп алууну чечти. Анда: "37 жаштагы, кертмеги чоң, бирок адамдардын чытырман токоюнда жүрүү жаатында тажрыйбасы аз эркек жол көрсөтө турган аял менен мамиле куруу максатында таанышууну каалайт" деп жазылыптыр. Алтынай кулактандырууда көрсөтүлгөн сандарды терди. Трубкада тырс деген дабыш чыгып, шуулдап, анан эркектин толкунданган үнү:
– Салам! Телефон чалганыңызга рахмат! Азыркы заманда ылайыктуу өнөк менен таанышуу оңой эмес деп эмнени айткым келгенин түшүндүңүз болуш керек. Бул сөз күлкүлүү угулушу мүмкүн, бизди толтура адамдар курчап турбайбы. Бирок макул болсоңуз, досторуң менен чогуу иштешкендердин арасынан сага керектүү адамды табуу мүмкүнчүлүгү аз. Андыктан, эгер сизде да ушундай кыйынчылыктар туулса, мени менен байланышыңыз. Мен келишимдүү, узун бойлуу, кой көздүү эркекмин. Келбетимде жийиркеничтүү эч нерсе жок. Атым Эрмек. Телефон чалганыңызга дагы бир жолу ыраазычылык билдирем, – деди.
Үч кыска түтүлдөгөн үн угулду.
Алтынай терең дем алды да, трубкага төмөнкү сөздөрдү айта салды:
– Салам! Менин атым Алтынай. Негизи мен …
Ал үнүн угуп эле жактырып калган эркекке эмне деп айтарын билбей бушайман боло түштү.
– Мен … мен эч качан мындай кылып көргөн эмесмин, – деп, анан ал демин басып, сөзүн улантты. – Сиз менин үнүмдөн эле муну түшүндүңүз окшойт. Ошол. Мен 32демин. Ажырашкам, сымбаттуу, кара тору келинмин … Дагы эмне десем? Мен да ылайыктуу өнөктү табуу оңой эмес деп ойлойм. Мага телефон чалыңыз!
Телефон номурун айткан соң Алтынай трубканы коюп, эки бети албырып, аппаратты тиктеп отуруп калды.
– Шайтан алгырдыкы, – деди жүрөгү дүкүлдөп сого баштаганына жини келип.
Азыр эле айткан билдирүүсүн дагы бирөөгө жөнөтсөмбү деп, кайра айныды. Бир-эки үн почтаны угуп көрөйүн деди. Анын алгачкы, шашылыш тажрыйбасын ийгиликтүү деп айтууга болбойт. Жадагалса Эрмекке атын айттыбы же айтпай калдыбы, эстей албады.
Ал ордунан туруп, ары-бери басты да, кайра отурду. Дагы бирөө -жарымга телефон чалып көрсө кантет? Эрмек ага жооп бербейт го, ага чытырман токойдон чыгара турган тажрыйбалуу коштоочу керек тура. Алтынайдын көңүлүн бурган кийинки кулактандыруу гезиттин эң акыркы сабында жарыяланыптыр:
"30 жаштагы эркек интимдик мамилелер үчүн эски, терс ойлордон арылган, жашоого жаңыча көз менен караган өнөк издейт. Бир караган кишиге анча таасирдүү көрүнбөгөнү менен жыныс мүчөсү кудайга шүгүр иштейт. Мен башкаларга ырахат тартуулаганды жакшы көрөм. 154 680 номуруна жооп бергиле".
Алтынай трубканы алып, номурду терди да, шашылбаган, бир аз мукам үндү укту:
– Салам, бийкеч! Мен сенин телефон чаларыңды билгем. Менин атым Бакыт. Ачыгын айтсам, карындаш, мен сен издеп жүргөн адамдын дал өзүмүн! Мени менен зерикпейсиң, мен жоопкерчиликтүү жигитмин. Андыктан көп ойлонбой мага сексуалдык билдирүүңдү жөнөтүп жибер. Мен сага дароо телефон чалам. Анткени мен жөн эле бир дөөпөрөс эмесмин. Ишкер жигитмин. Көрүшкөнчө!
Алтынай кыжыры кайнап, трубканы коюп салды: кылаарга иши жок, салаарга кушу жок, көп сүйлөгөн мактанчаак эркек сөрөйлөрдү жек көрөт. Бул өзүн "ишкермин" деген сылаң короз керээлден кечке күзгүнүн алдынан кетпейт болуш керек.
Жөн эле кызыкканынан Алтынай дагы бир номурга чалып көрүүнү чечти. Бул жолу секстен жаңы таасирлерди алууну эңсеген жубайлардын кулактандыруусун тандады. Аялдын үнү мындай деп жооп берди:
– Салам! Телефон чалганыңарга рахмат. – Бул сөздөр олуттуу үн менен айтылды. – Биздин кулактандырууда жазылгандай, экөөбүз тең отуздабыз. Үйлөнгөнүбүзгө он жыл болуп калды, балдарыбыз жок. Биз мамилебиздин сексуалдык жагын изилдегенди жакшы көрөбүз. Мына ошон үчүн секс түгөйлөрдүн үйбүлөлүк мамилелери менен гана чектелбеши керек, ага кошумча, эгер алар бисексуалдар жана көп нерсеге кызыккан адамдар болсо деп эсептеген жаш келин менен таанышкыбыз келет. Эгер сиз сексуалдык дараметиңизди билүүгө кызыксаңыз, түтүлдөгөн дабыштан кийин билдирүүңүздү калтырыңыз.
Текстти кагазга жазып алып, окуп койгондой туюлду Алтынайга.
Ал трубканы коюп, муздаткычтагы ачылган бөтөлкөдөн ак шарап куюп келүү үчүн ордунан турду. Жанагы сөздөрдү уккандан кийин ал өзүн бир башкача сезип жатты. Аялдын үнү абдан ишенимдүү чыкты. Ал эмнени кааларын жана көксөгөн нерсесине кантип жетүүнү жакшы билсе керек. Алтынай да сексте ал аялдай ишенимдүү, тайманбас болгусу келди.
Бокалдагы шараптан ууртап-татып, душка түшүү үчүн уктоочу бөлмөсүнө көтөрүлдү. Кулактандырууларды окуп, билдирүүлөрдү уккан соң ал алсырай түшкөн. Боз халатын чечип, шар суунун алдына турду. Жылымык суу Алтынайды сергитти.
Сүргү менен аарчынып жатып, ал күзгүгө каранды. Ошол маалда аны уктоочу бөлмөдө коңур үндүү эркек күтүп жатканын элестетти. Тиги такылдаган аялдын үнү да кулагына жаңырды. Өзүн күзгүдөн жакшылап карай баштады. Тирсийген эмчектеринин үрптөрүнүн айланасындагы ичке тамырлары көгүш тартып көрүнүп турат. Жалпак курсагынын ылдый жагынан кара түктөрү сербейет.
Алтынай оң эмчегин сылап, үрпүн алаканы менен сүрттү эле, ошол замат денеси чымырап чыкты. Колу төмөн көздөй кетти. Каалоосу артып, бүт денеси дүүлүгүп баратты.
Ал терезелери бакты караган кооз уктоочу бөлмөсүнө келди. Бөлмөдө эки кишилик керебет, эки тумбочка, чакан диван жана телевизор бар. Кийим-кечеси менен шейшептерди ал дубалдагы шкафтарда сактайт. Бөлмөнүн кызгылт-сары дубалдарын Алтынай ачык түстөгү абстракционисттик сүрөттөр менен жасалгалаган. Алардын бирөөндө ачык көгүш, кызгылт фон берилип, чок ортосунан күлмүңдөгөн эки көз карап турат. Полго күрөң түстүү килем төшөлгөн.
Алтынай денесин жумшак сылаган жибек жабуунун үстүнө чалкасынан жатып, буттарын талтайтты. Сыртта ысык болучу, бирок терезелери түндүктү караган бул бөлмөдө дайыма жагымдуу серүүндүк өкүм сүрөт. Ысык аласын мелүүн жел аймалап өттү. Таң калыштуусу, тылак эриндери ачылып, тили титиреп кетти. Кыязы, Кайрат анын тынч жаткан денесин катуу дүүлүктүрүп кеткен окшойт.
Алтынай сол капталына оодарылып, тумбочкага колун созду. Күйөөсү менен ажырашкандан көп өтпөй Сайраш деген курбусу ага Моссоветтен чакан вибратор сатып келип белек кылган. Ошондо экөө шашпай чай ичип отурушканда, Сайраш: "Вибратор бул Медердин ордун толтура турган керемет аспап, кумарыңды да кандырат, башыңды да оорутпайт" деген. Алар анда күйөөсү трансвеститке айырбаштап кеткен Алтынайга бул буюм чынында эле керек тура деп аябай ыкшып күлүшкөн. Мейманканадагы баягы тири укмуш көрүнүш көпкө чейин көз алдынан кетпей, эстеген сайын жүрөгүн өйүтүп жүрдү.
6-бөлүм
Азыр кичинекей сооротуучусу эсине түшө калып, аны тумбочкадан алып чыкты. Аспапты кабынан чыгарып, кнопкасын басты. Бирок ал иштеген жок. Ташы түгөнүп калган тура. Алтынай жаңы таш салып, кнопкасын кайра басты. Бул жолу дырылдаган жагымдуу добуш угулду.
Ал вибраторду сол үрпүнө жакындатты эле, эмчеги бүт бойдон титирей баштады. Эми оң эмчегине тийгизди, андан да күчтүү сезим пайда болду. Вибратор менен такай кумарын кандырып алчу, бирок баары үстүртөн, ылдам болор эле. Ал эми азыр анын денеси башкача таасир алып жатты.
Алгач Алтынай кындын тилин укалады. Бүт тулку бою чымырап, ууртунда жылмаюу пайда болду. Оң колу менен вибраторду жанжерине салды. Жагымдуу сезимге курчалып, колу өзүнөн-өзү сыйкырдуу аспапты улам терең матырат. Ансайын бутунун учунан башына чейин жыргалга бөлөндү. Анан эки бутун кайчылаштырып, вибраторду сандары менен кыпчыды да, Кайрат менен кошулгандагыдай болуп көздөрүн чакчайтып, башын ары-бери чулгуп, катуу онтоп жиберди. Мурунку эри менен эч качан мындай сезимдерге кабылган эмес.
Кындын тили түрсүлдөп согуп, алдыда келе жаткан экстаздан кабар берди.
Алтынай онтоп жиберди да, буттарын эки жакка сунуп, вибраторду сууруп алып, сууланышкан чатына эки манжасын тыкты. Вибратор менен кындын тилин дүүлүктүрө баштады. Көздөрүнөн от чагылышып, жыргалдын деңизине бой таштады.
– Ох жыргал ай! Кандай жыргал! Кайратсыз деле кумарымды кандыра м! – деп кыйкырып жатты.
Колун ары-бери ыкчам датып, манжаларын болушунча матырды. Вибраторду кын тилине такады. Оргазм толкуп-ташып, баштан-аяк чулгады, аны токтотууга Алтынайдын эрки жетмек эмес. Эртеден бери гезиттен окуган кулактандыруудагы адамдар катышкан шумдуктуу ыйкашууларды көз алдына келтирип жыргай берди. Албетте, бу кутурма секстин баш каарманы өзү болучу. Анын ушу га чейинки көмүскөдө катылып жаткан төшөк кумары бу жолу түгөлү менен оргуп чыккансыды. Дубалда илинип турган сүрөттөгү көздөр кожейкесинин акылдан адашкан жорук-жосундарын күлмүңдөп карап турду. Вибратордон чыгып жаткан күчтүү толкундарга Алтынай туруштук бере албай чөгүп кетчүдөй туюлду. Ал катуу кыйкырып, кыйкырган үнүнө өзү маашырланып жатып, акыры бүттү. Анын башы тегеренип, баары айлан-көчөк болуп, түркүн окуялар көз алдынан тасмадай өтүп жатты. Бирок алардын арасынан даана көрүнгөн бир элес: Кайрат менен ал кокустан тумбочкасынын тартмасын ача салып сүрөттөн көргөн анын аялы экөө тынымсыз жупташып жатат, анан ал Алтынайды бизге кошул дегенсип жаңдап чакырып жатты.
Бели түпкүчтөй ийилип, тарамыштары түйүлгөн Алтынай жагымдуу кыңкыстап, тез-тез дем алды. Оргазм аны айтып бүткүс жыргалга бөлөп, айласыз көпкө созулду.
Акыры Алтынай лаззаттын бийик чокусунан ылдый түшүп, вибраторду ары коюп, чылпылдап суу болгон аласынан манжаларын сууруп алды. Ал бир аз эс алган соң башын чулгуп, көздөрүн ирмегилеп, кайрадан вибраторду алып, кнопкасын басты да, чатына болушунча тыгып жиберди.
Дырылдаган аспап кынын жарып жиберчүдөй туюлду. Алтынай бир колу менен эмчектерин мыжгылап, үрптөрүн ушалап жатты. Бирок бул ага аздай көрүндү. Пласстмассадан жасалган шумпай Кайраттын алигисиндей узун эмес эле, анткен менен ал катуу, жоон жана манжаларга караганда узунураак болчу. Алтынай сандарын кысканда вибратор тереңирээк кирди, анан ал эркектин кирип-чыгып жаткан мүчөсүн элестетип, сандарын кысып, кайра бошоңдото баштады.
– Эң сонун! – деди ал өзүнүн тапкычтыгына кубанып.
Ыңгайлуу позага туруп, эмчектерин катуураак мыкчыды. Вибратор кынын аралап, буга чейин белгисиз сезимтал катмарларына сүңгүдү. Ал эми Алтынайдын кыялында кайрадан Кайрат менен анын ак ич көйнөкчөн аялы экөөнүнө кошулган төшөк оюну тартылды.
– Сен корк пойсуңбу? – деп сурайт эч бир уялбастан сары келин.
Анан жооп күтпөй эле турсасын чечип кирди. Кайраттын тигиниси мурдагыдан да какайып көтөрүлдү. Сары келин тизелей калып, аны соро баштады. Анын сары түк баскан аласы Алтынайга даана көрүнүп турат. Сары кыз башын көтөрүп :
– Сени чечиндирсем болобу? – деп сурайт.
Алтынай манжаларын бошоткондо анын чытыраган төшү таза бышкан таттуу коондой чайпалып турду. Сары келин ага колдорун созду. Алтынай кыйкырып жиберип, андан оолактайт:
– Жок!
– Анда эмне кылгың келет?
Вибратор тылактын түпкүрүнө сойлоп жетип, кындын капталдары жыйрылып, кындын тили титиреп чыкты. Оргазм жанар тоодой жарылып, Алтынайдын денесин майда калтырак басты. Анын катуу акыштанган үнүн телефондун чырылдагы басып кетти.
Күшүлдөп араң дем алган Алтынай тумбочкага жетип, трубканы алды.
– Алло, – деди ал каргылданып.
– Алло! – деди эркектин тааныш үнү, бул үн кимге таандык экенин Алтынай эстей алган жок. – Ким бул?
– Бул менмин – Алтынай! А сиз кимсиз?
– Эрмекмин!
– Кайсы Эрмек? Кечиресиз, сиз адашып чалып алган окшойсуз.
– Жок. Сиз мага бир аз мурдараак чалбадыңыз беле? Эстедиңизби?
– Аа, ооба. – Удаа-удаа кумардан чыгам деп алка-шалка түшүп жатып, сексуалдык кулактандыруудагы Эрмекти унутуп койгон тура. Ал жай баракат сүйлөөгө тырышты. – Ооба, эми эстедим. Мен бошобой жаткам. Кечириңиз.
– Эч нерсе эмес. Боло берет. – Эркектин үнү ишенимдүү жана шайыр угулду. – Күйүгүп алыптырсыз го?
– Тепкичтен чуркап чыктым эле, – деп жалган айтты Алтынай. Анан байкабай өх деп үшкүрүп жиберди, ал учурда аласындагы вибратор жерге түшүп кеткен.
– Баары жайындабы? – деп сурады Эрмек тынчсызданып.
– Ооба, кечиресиз. Телефон чалганыңызга рахмат. Үнүңүз жагымдуу экен. Абдан сексуалдуу.
Эрмек күлүп жиберди.
– Алтынай, келиңиз жолугалы. Бул жагдайда телефондон көп нерсе жөнүндө сүйлөшө албайсың. Сиз жаңы аралаштыңызбы?
– Ооба. Мурда мындай эксперименттерге убактым жок болчу, – деп чынын айтты Алтынай. – Бирок эми көңүл ачкым келди.
– Келиңиз, барга барабыз! Менин колумда " Сериал" гезити болот, а сиз жакаңызга кызыл роза тагып алыңыз.
– Эң сонун. Макул, ошентели. Манас көчөсүндөгү "Сейил" кафесинен жолугалы. Ал жер менин үйүмө жакыныраак.
– Жакшы! Мен Жал кичи районунда турам. Айтыңызчы, эмне үчүн мени тандадыңыз?
– Мага сиздин кулактандырууңуздун тексти, анан ишенимдүү үнүңүз жакты. Сизге көп билдирүүлөр келиптирби?
– Азырынча он эле.
– Алардын баарына жооп бердиңизби?
– Жок, мен жалгыз эле сизге телефон чалдым.
Эрмектин бул сөзүнө Алтынай ишенгиси келди.
– Эртең жолукпайлыбы? Кандай дейсиз?
– Болуптур, саат кечки сегизде, – деди Алтынай.
– Сүйлөштүк. Розаны унутпаңыз!
– А сиз – гезитти!
– Эч унутпайм! Жакшы калыңыз!
– Көрүшкөнчө!
Алтынай ордунан турду. Денесинин ар кайсы жери жагымдуу ооруксунуп, оргазмды эсине салып жатты. Ал жерде жаткан, али сууланышкан вибраторду көрүп, аны аласына кайра салып жибере жаздады. Анан улутунуп, ашканага жөнөдү.
Секстен кийин дайыма курсагы ачып калат.
3 – бөлүм
Ал кафеде бурчтагы үстөлдө олтурду. Күмүш чакада шампан муздап жатты. Анын жанында эки бокал жана " Сериал" гезити жатат.
– Сиз Эрмексизби? – деди колуна роза гүлүн кармаган Алтынай.
– Салам, Алтынай! Абдан чырайлуу айым турбайсызбы, – деди ал сүйүнүчүн жашырбай.
Чырайлуу болбой анан! Алтынай бул жолугушууга кылдат даярданган. Ачык сары түстөгү төшү ачык, кыска көйнөгүн кийген. Бутунда агыш колготки жана бийик такалуу сары туфли.
Эрмек аны баштан аяк сыдыра карап алды да, колун бекем кысты.
– Мен шампан заказ кылдым. Мүмкүн сиз башка шарап ичкиңиз келер?
– Шампанды аябай жакшы көрөм.
"Сейил" кафесинин ичи жөнөкөй, заманбап стилде жасалгаланган: полу паркет, дубалдары саргыч-бозомтук, жыгач үстөлдөр.
Эрмек бокалдарды толтурду. Алтынай орун алды. Анын кынтыксыз мүчөсүн, жылмакай тизелерин бир карап алган Эрмек:
– Сиздин денсоолугуңуз үчүн! – деп бокалды көтөрдү.
– Сиздики үчүн да!
Алар бокалдарын кагыштырып, шампандан уурташты.
– Демек, сиз биринчи жолу жарыя аркылуу эркек менен жолугушуп олтурасыз, – деди Эрмек. – Чынын айтсам, мен бул ыкма аркылуу экинчи айым менен жолугушууга келдим. Биринчи жолугушуу андан ары уланган жок.
Алтынай аны сынагансып карады. Эрмек келишимдүү жигит экен: коюу кара чачтары, жалындуу көздөрү, бир аз күнгө күйгөн жүзү. Анын үйбүлөлүк турмуштан көңүлү калган, мурчуйган бир келесоо эмес экенине Алтынай ичинен кубанып жатты.
– Эмне үчүн тиги айым менен кийин жолугушпай калдыңыз?
– Ага бай эркек керек экен. Ал үчүн жупунураак болуп калдым окшойт. Өзүнчө эле чырайына чиренет. Эми бул менин божомолум. Экинчи жолугушууга ал келбей койду. Бирок мен ошондой болгонуна кубанып жатам. Антпесе сиз менен жолукпай калат элем да.
Жазыл,
төлө,
билесиң!


"АЛАМ!"
дегендер
төмөнкү сүрөттү бассаңар
менин +996777329784
ватсап номурума
"Тынымсыз кумарды алам!"
деген кабар келет: