Китеп басып чыгарам десең
"Жанызак басма"
сүрөттү бас, ватсапка келесиң:

.


Эң арзан китептер басылып чыгат - салыштыр!

Эл_китеп окуйм десең бияктан танда!


Ж.ЖАНЫЗАК | Айгүл ШАРШЕН | Датка АЙЫМ | Б.БИЙНАЗАРОВ | БАШКАЛАР
Шумдук АКЦИЯ!
Жаныбек Жанызактын "Албуут Ханум" элкитеби
ВАТСАПтан болгону 25 бирдикке берилет!!

Алды менен ошол 25 бирдикти 996777329784 номуруна сал, бирдик катары.
Анан төмөнкү сүрөттөгү эмчекти бас!!Ватсапка барасың.
Барганда төлөгөн квитанцияңы көрсөт, же төлөгөн так мөөнөтүңү жаз.
Орусия менен Казакстандан QIWI приложение менен сонун которулат.

Эстетип кетейин: ай сайын бир китеп, эки журнал БЕКЕР жиберилип турат, утулбайсың...

"Ислам жана
төшөк маданияты"

Акция!
50 бирдик!"Ханум
шефин жайлады"

2-том, 4-китеп
100 бирдиктен!"Мен өлүмдөн
коркпойм!"

китеби 100 бирдик.
ватсаптан аласың:"Ханум
күйөөсүнө эрегишет"

2-том, 3-китепХанум сериалынын
1-тому - 5 китеп!

Толугу менен
200 сом!
"Алам!" десең
сүрөттү бас:"Ханум
төшөк жаңыртты"

2-том, 2-китеп
100 бирдик.."Ханум байлыкка
баш урду"

2-том, 1-китепХанум күйөөсүн
жетелейт

Бешинчи китепХанум бүлөсүн
сактайт

Төртүнчү китепХанум айыл-
га келди

Үчүнчү китепХанум жор-
туулга чыкты!

Экинчи китепАлбуут Ханум
Биринчи китеп
I-томПрезиденттин
ойношуЫрдын чырыЭшек дептерЧырмалышкан
курбулар
Калбүнүн
жоруктары
Жүрсүндүн
ойноштору
Тынымсыз
кумар
Айгыр
бийкеч
Ажайып
түндөр
1001 түн
2500 икая!
Жарыя! Түркияга
Кыздар керек!
Башка
дүйнө
Кан даамданган
бакыт


Айгүл ШАРШЕНдин китептери
Каалаган китебиңерди баскыла,
заказ түз эле менин ватсап номурума түшөт.
Айгүлдүн бүт китептери 50 бирдиктен...

Апкелем китептерин... Али дайар эмес...
Омар Хаямдын
Рубаилери
50 бирдиктен!Айбек Мураталиев
Министрдин махабаты