Китеп тизмеге КАТТАЛАМ десең
же китеп чыгарам десең
"Жанызак басма"
сүрөттү бас, ватсапка келесиң:

.


Эң арзан китептер ВАТСАП номуруңа барат!
Китепти бияктан танда!


Ж.ЖАНЫЗАК | Айгүл ШАРШЕН | Датка АЙЫМ | Б.БИЙНАЗАРОВ | БАШКАЛАР
Шумдук АКЦИЯ!
Жаныбек Жанызактын
"Албуут Ханум" элкитеби
ВАТСАПка
биротоло БЕКЕР берилет!!!

Төмөнкү сүрөттөгү
эмчекти бас!!
шарттары менен барып тааныш!"Ханум
шефин жайлады"

2-том, 4-китеп
100 бирдиктен!"Мен өлүмдөн
коркпойм!"

китеби жазыла баштады..
Каалоочулар алдын ала катталгыла:"Ханум
күйөөсүнө эрегишет"

2-том, 3-китепХанум сериалынын
1-тому - 5 китеп!

Толугу менен
300 сом!
"Алам!" десең
сүрөттү бас:"Ханум
төшөк жаңыртты"

2-том, 2-китеп
100 бирдик.."Ханум байлыкка
баш урду"

2-том, 1-китепХанум күйөөсүн
жетелейт

Бешинчи китепХанум бүлөсүн
сактайт

Төртүнчү китепХанум айыл-
га келди

Үчүнчү китепХанум жор-
туулга чыкты!

Экинчи китепАлбуут Ханум
Биринчи китеп
I-томПрезиденттин
ойношуЫрдын чырыЭшек дептерЧырмалышкан
курбулар
Калбүнүн
жоруктары
Жүрсүндүн
ойноштору
Тынымсыз
кумар
Айгыр
бийкеч
Ажайып
түндөр
1001 түн
2500 икая!
Жарыя! Түркияга
Кыздар керек!
Башка
дүйнө
Кан даамданган
бакыт


Айгүл ШАРШЕНдин китептери
Каалаган китебиңерди баскыла,
заказ түз эле менин ватсап номурума түшөт.
Айгүлдүн бүт китептери 50 бирдиктен...

Апкелем китептерин... Али дайар эмес...
Омар Хаямдын
Рубаилери
50 бирдиктен!Айбек Мураталиев
Министрдин махабаты