Гүлү Байтикованын
"Жүрсүндүн ойноштору" китебинин
электрон вариантын
ВАТСАПка
100 бирдикке сатам!!!"АЛАМ!" дегендер
төмөнкү сүрөттү бассаңар
менин +996777329784
ватсап номурума
"Жүрсүндүн ойношторун алам!"
деген кабар келет:
Эскертүү:
Мен китепти алуу
эрежелерин жибермейинче
бирдик которбогула!
Электрон китеп алам деп
төлөнгөн акча
кайтарылып берилбейт!
Соткаң жарабаса
Жанызак күнөөлүү эмес,
унутпагыла!
Гүлү БАЙТИКОВА

Калбүнүн жоруктары

Социалисттик жалаптын төкмөлөрү

1-бөлүм
Гүлү БАЙТИКОВА
Жүрсүндүн ойноштору
1-том, 1-китеп
1-бөлүм
Жүрсүн сулуу-сымак келген жашы отузга чукулдап калган кара далы атыккан кыз эле. Окууну бүтүп келээри менен айылга химия сабагынан мугалим болуп орношту. Кырктан жаңы ашып калган, бирок өңдүү-түстүү мектептин директору аны жаңы жумушка келгенден баштап астыртан жактырып, сөз айтаарга бир ыңгайын таппай жүрдү. Тездетпесе тиякта жашыраак бойдок окуу завучу да аны аңдып турат. Андан биринчи илип кетүү керек ак кууну деп ойлонду.
Аялы, эки баласы болсо да жаш кызга ыкласы түшкөн директордун бул адаты такыр калбады. Сулуулар кызбы, келинби айтор мектептеги ырайлуулардын көпчүлүгү менен көңүлдөш болуп бүткөн. Эми көңүлү турмушка чыга элек жаңы мугалим болуп келген кызга түшүп, айла апасын таппай отурат. Деги бул Капарды ким гана билбейт. Директор Капардан сак болгусу келип далай эркектер аялдарын иштен чыгарып алган да күндөрү болгон.
Жаңы окуу жылында жаш мугалимди партиялык иштерге тартмак болуп Капар Жүрсүндү мектепке Комсомол комитетинин катчысы кылып шайламак болду. Жүрсүндү ушинтип өзүнүн кабинетине чакырды.
– Саламатсызбы агай, – уялыңкы, анын үстүнө келбеттүү келген директордон сүрдөп Жүрсүн директорунун кабинетине араң баш бакты.
– Саламатчылык, Жүрсүн, кирегой.
Капар ага мээримдүү карады.
– Жүрсүн, мени агай дебей, Капар Мокенович деп кайрыл мындан ары. Сени чакыруумдун себеби, жашсың, мектептеги комсомол комитетин сага ишенип тапшыргым келип жүрөт. Ушул ишти өзүң колго албайсыңбы Жүрсүн, чыйрак, ишти алып кете турган кадр экениң көрүнүп турат.
Жүрсүн мындай сунушту күтпөгөн эле, окуучулардан арыз түшүп чакыртты бекен деп кооптонуп келген.
– Рахмаат, Капар Мокенович, сиздин ишеничиңизди актоого аракет кыламын.
Жүрсүн кубанычын жашырбай үнү дирилдей жооп берди.
– Комсомол комитетинин секретары болушуңуз менен куттуктаймын, – Капар ордунан туруп келе Жүрсүндүн аппакай ичке колдорун жумшак кысты.
– Мындан ары ар күн сайын кандай иштер болуп турат, сабактан кийин жарты саат убактыңызды бөлүп мага кирип тургунуң, макулбу? – Казы Жүрсүнгө жооп күтө карады.
– Макул агай, – деген Жүрсүндүн жообун уга:
– Эми иштериңе ийгилик, ишиңди уланта бер, – деп коштошту.
Жүрсүн директордун кабинетинен кубанычтуу чыкты. Жетекчиден жылуу сөз угуу кадрга кандай керемет. Анын үстүнө өз курагынан алда канча жаш көрүнгөн Капар Мокеновичке Жүрсүн деле кайдыгер карабай, ичинен жактырып жүрөт. Көрүшүп калганда ичиндеги жактыруу сезимин байкап калгандай беттери албырып кетчү. Мындайды кыраакы Капар Мокенович болсо эле байкабай калсын. Мына эми моменти келип турат.
Капар кабинетинде план куруп отурду. Районго комсомол комитетинин жыйынына барып келүүгө, райондун жаңы комсомол комитетинин секретары менен тааныштырууну шылтоолоп көздөгөн максатына жетмек болду. Жыйындан кеч чыгып, машинесине Жүрсүндү алып келе жатып көнүмүш ээн бактарга бурулат. Андан ары өз билгенин жасайт.
Капар ушуларды ойлоп жылмайып алды, телефондун трубкасын алып райондук комсомол комитетинин телефон номурун терип кирди. Трубканы райондук комсомол комитетинин биринчи катчысы алды.
– Саламатсызбы Мирбек Дүйшеевич, мен Капар Мокенович. Биз комсомол комитетине жаңы кадр даярдадык эле, сизге тааныштырсамбы деген оюм бар. Сиз кайсы күнгө убакыт бөлөсүз.
– Азыр, – Мирбек Дүйшеевич столундагы календарын карады. – Та-а-к, эртең бошобойм, бүрсүгүнү түштөн кийин саат үчкө келиңиздер.
– Рахмаат, Мирбек Дүйшеевич!
Мынча тез кабыл алууда болушаарын эстеп Капар телефондун трубкасын кубанычтуу койду.
Эртеси түштөн кийин Жүрсүн директордун кабинетине баш бакты.
– Руксаатпы, Капар Мокенович?
– Кир, Жүрсүн, кирегой. Кандай иштин башталышы, кыйынчылыктар болсо айт, жаш кадрга жардамдашуу менин жетекчилик парызым.
– Жок агай, кыйналчудай деле эмесмин, окуп жүргөндө группада комсорг болуп иштегем. Ишти жүргүзүп кете алам. Класстын комсоргдору менен таанышып чыктым. Чакан жыйын өткөздүм. Жүрсүн кечээки кылган иштерине отчет бере сүйлөдү.
– Жүрсүн, эртең түштөн кийин райондун комсомол комитетинин биринчи секретарынын кабылдамасына барабыз. Жаңы комсомол комитетинин катчысы таанышып, жыйын өткөзсөм дейт. Кечирээк кайтып калышыбыз мүмкүн, апаңа эскертип кой. Үйүңө чейин таштап койом машина менен, коркпо.
Районду укканда кызматты жакшы көргөн Жүрсүндүн ого бетер кубанычы ашып ташыды. Жетине албай кайра-кайра рахматын айтып жиберди.
– Рахмаат агай сизге, рахмат, ыраазычылыгымды кантип билдирээримди билбей отурам сизге.
– Рахмат айтуунун кажети жок, жаш кадрларды өстүрүү менин милдетим, унутпа эртең саат эки жарымга даяр бол, районго барабыз, кечикпей баралы.
– Макул, агай! – Жүрсүн сүйүнө эшикти жаап чыгып кетти.

Эртеси саат эки болушу Жүрсүн үчүн тозок болду. Мындайда убакыттын өтүшү да азап.
Бул убакта Капар Мокенович да өзүнчө кызуу даярданып жаткан. Планы боюнча машинасынын ичине Жүрсүн менен жатуу. Машиненин алдыңкы отургучу артка жыгылгыдай кылып даярдап, алдына покрывал, канистирине суу, самын, эскирээк таза чүпүрөктөн даярдап койду. Бардачогуна эки стакан салып, бир стакандын ичине уйкунун дарысын эзип түбүнө байкатпай тегиздеп койду. Көңүлү жай алып даярдап койгон шампанына арак кошту. Айтор мурдагы далай келинге колдонгон фокусун бу жолу Жүрсүнгө колдоноорун эстеп, өзүнүн акылдуулугуна ыраазы.
Күткөн убакыт келип, Жүрсүн Капар Мокеновичтин кабинетине келди.
– Жүрсүн, кеттик убакыт аз калды.
Капар Мокенович Жүрсүндү көк жигулисине отургузуп алып районго бет алды. Короо шыпыргыч Шамбет Капардын жигулисин узата карап:
“Иттин баласы, башка келиндер бүтүп эми жаш кыздарга асыла баштаганыбы? ” деп өзүнчө күнгүрөнүп алды.
Жигули заматта райондун центринен орун алган райком комсомолунун имаратына келип токтоду. Келбеттүү Капар Мокенович машинадан түшүп жигулинин арткы эшигин ачып Жүрсүнгө жол бошотту. Экөө ээрчишип алып райком комсомолунун кабыл алуу бөлүмүнө киришти. Кандай неме келет болду экен деп ойлуу отурган Керим Асанович өңдүү, сулуу жаш кызды көргөндө жүрөгү бир солк этип алды. Бирок сыр бербөөгө тырышып:
– Келиңиз, Капар Мокенович, отуруңуздар столго, – деп кол жаңсай Жүрсүнгө карап сөзүн улады. – Мен райкомдун комсомол комитетинин катчысымын, таанышып алалы, Керим Асанович болом, өзүң жөнүндө кыскача баяндама айта кетсең.
Жүрсүн жанында Капар Мокенович бар үчүн апкаарыбай жооп узатты.
– Мен Жүрсүн Капаровна, кыз-келиндер институтунун хим-био факультетин бүтүрүп келгем. Студент кезде группада комсорг болуп иштеп жүрчүмүн.
– Жакшы, Жүрсүн Капаровна, мына эми таанышып алдык. Комсомол комитетинин катчысы болушуңуз менен куттуктаймын. Приказ даярдалып бүткүчө иштей бериңиз. Бүгүн бара берсеңиздер болот, ишиңизге ийгилик каалаймын.
Жүрсүндү алдыртан уурданып суктана карады. Аны байкай калган Капар Мокенович Жүрсүндү батыраак бул жерден ээрчитип кетиштин амалын ойлоп:
– Жүрсүн, тезирээк чыгалы анда, базардан да ала турган заттар бар эле.
Жүрсүн Керим Асанович менен коштошо Капар Мокеновичтин артынан сыртка жөнөдү.
Капар Мокенович Жүрсүндү машинага салып райондун центриндеги “Салтанат” ресторанына барып токтоду.
– Жүрсүн, жүрү тамактанып алалы, сенин комсомол комитетинин катчысы болушуң менен куттуктап жууп берейин.
Жүрсүн жок деп отказ кыла албай Капар Макеновичтин артынан жөнөдү. Ресторандын ичине кирип отурушуп тамак ичишти. Серезный болуп сыр бербеген Капар Мокенович Жүрсүндү кесиптеш катары сыпаа сыйлады. Тамак ичишип бүтүп машинага отурушту. План боюнча машинасын акырын айдап келе жаткан Капар Мокенович бадалдар жакка жакындаганда Жүрсүнгө кайрылды.
– Ылдыйда кашар бар эле инимдики, аккумулятор ала кетейин, макул десең.
Эч жаман ойу болбогон Жүрсүн макулдугун берди. Капар Мокенович машинаны жолдон буруп ылдый көздөй айдап баратып шак токтотту.
– Каап, машинанын аккумулятору бузулду, мейли, кашар алыс эмес, азыр карайын аккумуляторду. Баса, Жүрсүн, жана да сага тамак эле алып берипмин. Куттуктап бир стакандан шампан ичип койолу. Шампан эмне, ичимдик деле эмес. Жана унутуп даярдаган шампанды ала кирбепмин.
Капар Мокенович бардочогунан шампанын, даярдап койгон эки стаканды алды да, шампан куйду.
Дары эзилген стакандагы шампанды Жүрсүнгө сунду. Директорго каршы сөз айта албай Жүрсүн да стаканды колуна алды.
– Жүрсүн, жаңы кызматың кут болсун. Ушул бир стаканды алып кой мен үчүн. Башка жолу ич деп кыйнабаймын.
Өзүнө куюлган стаканды ойлонбостон алып жиберди. Жүрсүн да каршы сүйлөй албай “мейли, бир стакан эле тура” деп калтырбай стаканды алып жиберди. Стаканды Жүрсүндүн колунан алып, өзүнүкүн кошуп сыр бербей бардочокко салып койду да, машинасынан чыгып капотун ачып калп эле аккумуляторду чукуламыш болуп убакытты өткөрүп жатты. Ал аралыкта мурда-кийин арак эмес шампан ичпеген Жүрсүн мээси айланып, буту шалдырап уйкусу келе баштады. Кыраакы Капар Мокенович байкаары менен Жүрсүндүн жанына келди.
– Жүрсүн, алдыңкы отургучка отура турасыңбы? Арткы сидениянын алдында запчастар бар эле, – деди.
Жүрсүн унчукпай арткы эшиктен түшүп машинанын алдыңкы сидениясына отурду. Кыраакы Капар Мокенович арткы сиденияны көтөрүп бир эки ачкыч алып, кайра сиденияны ордуна түшүрүп арткы эшикти жаап койду. Баамында аз убакытта Жүрсүн шалдырап уйкусу келе баштайт. Убакыт жарты сааттан өтүп калганда Жүрсүн коңурук тарта баштады. Мындай моментте не кылуу керек экенин жакшы билген Капар Мокенович Жүрсүн жак эшикти ачты да алдыңкы сиденияны артка жыкты. Жүрсүн кошо сидения менен жыгылып сезбей уктап жатат. Ойгонуп кеткиче деп Капар Мокенович Жүрсүндүн үстүнө жатып оозунан, мойнунан өпкүлөп кирди. Эмчегине колун салып сылагылап, кыздын денесин жибитип жатты. Жүрсүн уйку-соонун ортосунда денесинин каалоосу күчөп атканын байкады. Дененин каалоосу күчтүү тура. Балкып Капар Мокеновичке каршылык көргөзбөй, эркине баш ийип жатты. Эртеңки күнү не болот деп ойлонууга да чамасы жок эле. Капар Мокенович болсо шашпай Жүрсүндүн колготкисин, ич кийимин толук чечип, покрывалды алдыларына тыкты.

0777329784 номуруна бирдик сал, же илибой терминалдан ►Электронные деньги►WebMoney►R429713653063◄ 100 руб. же ►Электронные деньги►Элсом►0777329784◄ 100 сом саласың. Анан 0777329784 ватсапка квитанция көрсөт.

Китептерди биерден танда:
http://janyzak.ru

2-бөлүм
Жаш кыздын денеси аны сүрдөнтүп, бир эсе эрдемсине ишин баштады. Адегенде алаасына жакындаган эркектин аспабынан чоочуп кеткенсигени менен, Жүрсүн өзү негедир ушуну каалап турду. Акырын аспабы кыздын кынына сойлоп кирип, Капар Мокенович желе баштады. Аярлай оорутпай жибитип отуруп Жүрсүндүн кыздыгын алды. Максатына жеткенине маш болуп, Капар капталынан оодарыла жатты. Жүрсүн болсо эмне болуп кеткенин түшүнбөй, же уруша албай, же ыйлай албай дендароо болуп кыймылдабай жатты. Кантсе да тажрыйбалуу Капар Мокенович туруп бардочоктон стакандарды алып шампан куйду да Жүрсүнгө сунду. Күйүт кылаарын билбей, Жүрсүн ушул шампандан жеңилдик издеп стакандагы шампанды алып жиберди. Бир аз өзүн жеңил сезип, болоор иш болду дегендей кийимин издей баштады. Алдында жаш кыз турса жөн турабы, Капар Мокенович ай-уйга келтирбей Жүрсүндү кайра басып жыгылды.
Жазыл,
төлө,
билесиң!
Килтейген үч китеп толтура төшөк!


"АЛАМ!" дегендер
төмөнкү сүрөттү бассаңар
менин +996777329784
ватсап номурума
"Жүрсүндүн ойношторун алам!"
деген кабар келет: