Жаныбек Жанызактын
"Президенттин ойношу" китебинин
электрон вариантын
ВАТСАПка
50 бирдикке сатам!!!"АЛАМ!" дегендер
төмөнкү сүрөттү бассаңар
менин +996777329784
ватсап номурума
"Президенттин ойношун 50 бирдикке алам!"
деген кабар келет:
Эскертүү:
Мен китепти алуу
эрежелерин жибермейинче
бирдик которбогула!
Электрон китеп алам деп
төлөнгөн акча
кайтарылып берилбейт!
Соткаң жарабаса
Жанызак күнөөлүү эмес,
унутпагыла!
Жаныбек ЖАНЫЗАК

Президенттин ойношу

1-бөлүм
Турдукан түндө сол жамбашынан жатып, ойгонгондо сол бутунан турса керек. Таң атпай эле баары башталды: тиш жуугуч пастасы түгөнүп калыптыр, айла жок сода менен оозун чайкады... Чай ичип атып халатына төгүп алды... Жаңы көйнөгүн кийсе топчусу үзүлүп калыптыр... "Бүгүн жолум болбойт окшойт" деп ойлоду. Бирок барыш керек. Бүгүн эң жакын курбусу Атыр -башка жарыткан деле курбулары жок – күйөөгө чыгат. Колукту жактан курбу катары той бүткүчө жанында, душман көзүнө дегендей, өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп, жадырап-жайнап отурушу керек. Болбосо, байкуш Турдукан жүдөп калыптыр деп узун тилдүүлөр эртең эле кеп кылаары бышык. Анын үстүнө Атыр иштеген жамааттан да келишсе керек. Борбордук Азия боюнча чоң фирмабы, же компаниябы, анысын Турдукан жакшы билбейт экен, бирок ал жакта жөнөкөй эле "пол жууган" аял миң доллар алат имиш.
Сыртка чыкса жамгыр куюп жатыптыр. Колундагы кол чатырын булгалап, өтүп бараткан "Жигули" таксини токтотту. Эски машина болсо да өңүрөңдөп жакшы эле бараткан, кашайып, шаарга кире бергенде токтоп калса болобу. Айдоочу ачкычын улам бурап, газды басса да болбойт, алгач жөтөлүп-какалып жатты эле, анан бир маалда таптакыр дымы чыкпай өчүп калды. Түшө калып капотун ачып чукулап, болбогон соң айдоочу жигит:
– Кечирип коюңуз, өзүмдөн улуу машине сатып алам деп азабын тартып жүрөм, – деди.
– "Жигули" албай эле иномарка алсаңыз болбойт беле? Таптакыр кечикпедимби эми...
– Ай, эжеке-ее, акча арбын болсо сизге айттырбай эле сатып алат элем го, – деп таксист жигит да кейип сүйлөндү.
Турдукандын жини келип машиненин эшигин тарс жапты. Жогору тараптан келаткан бир да машине көрүнбөйт. Кол чатырын ачын, шаар тарапты карай жөө жөнөдү. Жаңы үйлөнгөндөрдү каттаган "Бакыт" үйүнө дейре дагы төрт чакырымдай болсо керек. Ылай сууну баспай абайлап жол жээктеп баратты. Бутундагы туфлисин да, үстүндөгү жука пальтосун да жакында эле сатып алып, жакшылыкка деп алгачкы кийип чыккандагысы. Бүгүн чын эле жолу болбойт окшойт. Атырга чалып жардам сурайын десе, кашайып, жантелефонун да үйгө унутуп баса бериптир. Мугалим болгон соң өмүрү сөгүнүп көрбөгөн неме азыр заманасы куурулуп "өлүп калгырдыкы.. ", деп кимди урушканы белгисиз, айылдык аялдарча бир ашатып алды.
Чынын айтканда, Турдукан күйөөсү менен ажырашкандан бери той-тополоңдорго барбай калган, айрыкча үйлөнүү үлпөтүн жактырбайт. Жигиттер менен да таанышкысы келбейт. Ажырашкан күйөөсү аны накта эле кыргызча ала качып кеткен. Көрүп-билип эле жүргөн жигит болчу. Турдукан көгөрүп отурбайм деп ыйласа да болбой, өзүнүн эле апасы келип "Таш түшкөн жеринде оор, балам" деп отургузуп койгон. Анткени ал жигиттин ата-энеси тектүү жерден, колунда бар кишилер экен. Кызматтары да чоң...
Тектүү болбой куруп калышсын! Дүңгүрөткөн үйлөнүү тойдон кийин ит көрбөгөн азапты көрсөтүштү... Күйөөсүнүн ороңдогон мүнөзү бар экен, ичет экен, нашаа да чегет окшойт... Мүмкүн ага деле чыдап жүрө берет беле, бирок алты айдан кийин үйүнө курдаштары келсе, мас болуп алып, бир досунун аялы менен ички үйгө бекинип алып, айда аңкылдатып жатканда үстүнөн чыкпадыбы... Ошонусу көңүлүнө көк таштай тийди. Унчукпастан үстүндөгү үйгө кийген халаты менен чыгып кете берди. Намыскөй Турдукандын астына кайын-журттун баары келип жалдырашса да көгөрүп барбай койду...
Асфальтка туфлисин тыкылдата ойго батып басып бараткан Турдукан артынан жете келген машинени кеч байкап калды. Ошентсе да кылчайып колун көтөрүп токтоткуча шашты. Жолуң болбойт деген ушу да! Жолтандабас "Лексус" ылдамдыгын басаңдатпай көлчүктөнгөн кир сууну баштан-аяк чачыраткан бойдон кете берди. Турдукан саамга көздөрүн алайтып, нес болгонсуп туруп калды. Анан ылдый карап кызгылт түстөгү пальтосу менен туфлисинин өңү ылай түскө айланганын көрүп кыйкырып жиберди, үнүн болушунча чыгарып катары менен дагы үч жолу сөгүндү...
Кеткен машиненин артынан болушунча каргап-шилейин деп оозун таптап келатып, башын көтөрсө "Лексус" токтоп турат. Турдукан ойлонбостон асфальтты тарсылдата жүгүрүп жөнөдү. Азыр айдоочуга көрсөтөт! Өмүрү өткүчө эстеп жүргүдөй кылат. Маанайды ушунчалык чөктүрөт деген не шумдук?! Сазга батып чыккан кунаажынга окшоп эми тойго кантип барат? Сени элеби, азыр энеңди Үч-Коргондон көрсөтпөсөм элеби!. . Турдукан буга чейин эч качан мынча каарданбаса керек. Ушул убакка дейре бирөөгө сөөмөйүн кезеп көрбөсө да, азыр айдоочунун бетин тытууга даярданып жүгүрүп баратты...
Жакындап калганда машинеден чачын ак баскан улгайган айдоочу түштү. Өңүнө караганда ал да өтө кейип алган.
– Ка-ап, кызым, капа болбо эми, карабайсыңбы, шашып келатып кашайып көлчүктү көрбөй... кеч байкап калбадымбы...
– Шашсаңыз эмне экен? Мен деле шашып бараткам, бирок мен силерге окшоп башкаларга жамандык кылган жокмун да... Абайлап айдабайсызбы! Эми мен канттим? Эмне кылышым керек? – Ызасына чыдабай ыйлап жиберди, көзүнөн тамчылаган жашы жамгырга аралашып агып жатты. Атасындай болгон кишиге тили өтпөй күчүн ыйдан чыгарды. Жаңы туфлиси көлкүлдөп суу болуп, буттары да үшүп, тизелери калтырай баштады.
– Эй, Касыке, ордуңа отур? Бол, тез айда машинеңди! Ансыз да кечигип баратабыз.
Бейкапар, бирок өкүм чыккан үндү угуп, Турдукан машиненин ичин карады. Укмуштуудай таза, жарашыктуу кийинген, чачын жалтылдата таранган 40-45 жаштар чамасындагы сүйкүмдүү, бирок сүрдүү киши отурат. Ал Турдукан тарапты карап койбосо да, негедир кыздын жүрөгү опкоолжуп ого бетер калтырап чыкты. Болбой эле бир эсе тигинин кылыгына жини келип, бир эсе ачуусун чыгара атайын күчөп кыйкырды:
– Сизде уят деген барбы?! Сиздин машинеңиз башыман ылдый ылай чачыратса да, кийимимди иттей булгап салса да жылуу машинеде камаарабай отурасыз! Жок дегенде түшүп, кечирим сурап койбойсузбу!
– Кызым, кечирип кой. Бара турган жериңе жеткизип койолу... – деп байкуш айдоочу күнөөсүн мойнуна алып, ороңдогон кожоюнунун ордуна кечирим сурагыча, арткы эшик ачылып, машиненин ээси чыкты. Ал бир жадатма чымынга карагансып Турдуканга үстүртөдөн көз жүгүртүп койду. Узун кара плащ кийген, бойлуу, кең далылуу бул киши кимдин болбосун шаштысын кетирчүдөй түрү бар. Бейкапар тиктеген кара көздөрүнөн эч кандай сезим билинбейт.
– Сиз эмне деп эле жатасыз? Жолду бойлобой арыраак баспайсызбы, бутундагыны карап кой, кыштын кычыраган суугунда ушундай бут кийим кийчү беле... Өзүңүз күнөөлүүсүз.
Турдукан бүгүнкү тойго деп атайын болгон акчасына сатып алган шиш такалуу агыш... мурда агыш болчу, азыр баткак түстөгү ботала туфлисине карап жарылып кетти:
– Минтип айтканга кандай акыңыз бар! Бул туфлинин сизге эч кандай тиешеси жок! Ушул кенен таштак жолдон бир кеңкелес мени ылайга чылап кетет деп мен кайдан ойлоптурмун? "Уурусу күч болсо ээси доого жыгылаары" чын экен да!
– Кайталаймын... Менден эмне керек? Туфлинин акчасы менен химчистканын акысын берейинби? Ансыз да убакыттын баарын коротуп турам бу жерде сиздин базарчы аялдардыкындай бакырыгыңызды угуп...
Карачы, мунун айтып турганын? Кылаарын кылып коюп, кайра мени мазактаганы эмнеси?!
Машиненин ээси чөнтөгүнөн капчыгын алып чыкканда Турдукандын ого бетер жаны кашайды:
– Мага сиздин акчаңыздын кереги жок! Жөн эле сылык мамиле кылып, кечирим сурап койсоңуз жетишмек! Же андай ой сиздин башыңызга келген жокпу?
Чынын айтсам, мен сизди аяп турам. Акыркы моделдеги машине минип, караңгылаткан айнектин ичинде отурсаңыз эле эмне, бүткүл дүйнө сиздин аяк астыңызда болуп калабы? Жөнөңүз, кете бериңиз кете турган жагыңызга, кымбат баалуу убактыңызды коротпой!
Мага окшоп, болбогон жерден сиз да кечигип калып жүрбөңүз! А эгер кечигип калсаңыз, эмне себептен кечиккениңизди унутпаңыз, түшүндүңүзбү?
Турдукан шарт бурулуп кете берээрде машинанын ээси күтүлбөгөн жерден аны билектен кармады.
– Акча албасаңыз, анда жеткизип койолу. Айдоочу мени таштап, анан сизди каалаган жериңизге жеткизет. Буга кандай дейсиз?
Жини тарай элек Турдукан колун катуу силкий сууруп алып, бакырайган кой көздөрү менен тигини жеп жиберчүдөй карады.
– Жеткириңиз, антпесе мени бу кебетем менен кайсы машине салмак эле, – деп кол чатырын бүктөп, машинеге отурду да, Турдукандын бирдемеси жугуп кала тургансып аркы бурчтан орун алган кишини жекире карап алды. Кара плашчан болсо эшикти жаап, Турдуканга ызырынгандай кесе сүйлөдү:
– Мен түшүп калгандан кийин, бараар жериңизди айдоочуга айтасыз.
Турдукан эч нерсе дебестен терезени караган бойдон шаардын суу толгон көчөлөрүн карап келатты. Кечигип баратат, анысы аз келгенсип кебетеси да келишип калды, Атыр муунуп өлбөсө болду.
Беш мүнөт өтпөй "Лексус" тааныш имараттын астына токтоду. Мына сага! Турдукан селт эте түштү. Айдоочуга бараар жерин айта электе... Ал эми жанындагы жанатан бери жинге тийген киши машинеден түшүп баратканда андан бетер таң калды.

0777329784 номуруна бирдик сал,
же илибой терминалдан ►Электронные деньги►WebMoney►R429713653063◄ 100 руб.
же ►Электронные деньги►Элсом►0777329784◄ 100 сом саласың.
Анан 0777329784 ватсапка квитанция көрсөт.

Китептерди биерден танда:
http://kitep.ru/ktp

2-бөлүм
– Койо туруңуз, мен да түшөм. Мен курбумдун үйлөнүү үлпөтүнө келгем.
Тиги менменсинген неме Турдуканды сынагансып карады:
– Сиз, эмне, Атыр менен Артыктын үйлөнүү тоюна барасызбы?
Кайдан билет? Бул ким? Атырды кайдан тааныйт?. . Турдукан ошол замат түшүндү. Демек, бул дагы тойго келген экен да! Араң оозун кыбыратты:
– Сиз Атырды тааныйсызбы?
– Ал өзүмдүн катчы кызым болсо, анан албетте тааныйм.
"Ооба-ооба,. .. ошол го, бул адам Саматов деген миллионердин өзү тура! Атыр иштеген концерндин Президенти! Акцияларынын баасы асмандап, долларлар жамгырдай жааса да бир жылмайып койбогон Капар Алиевичтин накта өзү экен да! Атыр муну неге чакырды? Мактанайын дегениби? Расмий каттоого мени жана күйөө жолдоштукка Артыктын бир досун эле чакырдым деп атпады беле? "
Эч нерседен коркпогон тайбас курбусу Атыр да Президенттин алдында кээде калтырап кетээрин, анан калса айлыгы арбын болгондуктан гана аргасыздан чыдап иштеп жүргөнүн айткан эле.
Машинеден араң дегенде түшүп жатып Турдукан акырын үн катты:
– Мен Атырдын жакын курбусу болом... атым Турдукан.
Президент Капар Алиевич мисирейген бойдон унчукпады, атын да айткан жок. Тасырайган таптаза бетинде жылмаюунун жыты да байкалбайт. Анан кантип ушундан жакшылык күтсө болот? Кардан тургузулган кишинин жылуулугу да бул адамдыкынан арбын болсо керек.
Турдукан суу болгон чачын сылай кол саатына карады, жарым сааттай кечигиптир. Капар Алиевич чыдамсыздыгын көрсөтө кызды кыжырлана карады да, арышын кенен таштап алдыга басты.
Алдынан жаркылдаган Атыр менен кабатыр болгон Артык тосуп чыгышты.
– Кудай сакта-а!. . Турдукан, сага эмне болгон? Алдагы кебетең эмне? – Курбусу булганган кийимин көрүп жүрөгү түштү.
Турдукан жанындагы түнөрүп турган кишиге көз кырын сала ийиндерин куушурду:
– Такси бузулуп... жолдо калып... Калганын анан айтып берем. Расмий ишти баштаардан мурда мен дааратканага кирип чыгайын?
– Ооба, албетте. Кудай ай, толкунданып жатам! Капар Алиевич, сиздин келгениңизге абдан кубанычтамын. Макул болгонуңузга рахмат. Артыктын досу сасык тумоолоп калат деп ким ойлоптур... Сиз болбосоңуз биз күбө жок, катталбай калмакпыз. Жүрүңүздөр, бизди күтүп калышты...
Каттоо шааниси жүрөктү толкундаткандай салтанаттуу өтсө да, Капар Алиевичтин жүзүндө эч кандай өзгөрүү байкалбады. Бир да жолу жылмайган жок. Ошонусу Турдуканды ого бетер туталантты. Нике кыюу күбөлүгүнө кол коюп жатканда да бирөөнү өлүм жазасына кетирип жаткансып кумсарганы кумсарган.
Андан кийин Атыр менен Артык эң жакын достору жана туугандары үчүн "Алтын Сарай" кафесине уюштурган чакан үлпөткө чакырышты. Турдукан ичинен Президент барбаса экен деп тилеп турду. Анын жанында аба жетпегендей кысынып туруш өзүнчө эле тозок экен.
Тилеги орундалбады. Ал аз келгенсип, экөө катарлаш отуруп калса болобу! Шампан атылып, биринчи каалоо айтылган соң шашып, чоң ууртап алганбы -Турдукан шампанга чакап калды! Таң калыштуусу, Капар Алиевич ошол замат Турдуканды эки далысынын ортосуна этият чапкылап:
– Майга-сүткө, жөтөлүңүз басылгыча бокалыңызды кармап турайын, – деп Турдукандын колунан бокалды алды.
– Ардагым, сага эмне болду? – деп ары жактан Атыр да үн катты.
Көзүнөн аккан жашты аарчып жатып, Турдукан уялганынан жерге кирип кеткиси келди. "Деги бүгүн эмне деген күн!? Андан көрө мен да тумоолоп, ооруп калдым деп жатып алсам болмок экен. Үйгө бараарым менен эшикти ичинен илип, бир куту шоколадды жеп, өзүмдү өзүм сооротпосом... "
– Баары жайында, рахмат! Шампанды туура эмес ууртап алдым окшойт.
Бирок баары бир Турдукан өзүн абдан ыңгайсыз сезди. Ушундан көрө зоопарктагы арстандын же удавдын капасына киргени дурус болмок. Бир маалда үйлөнүү тойго эмей эле бирөөнүн тажиясына келгенсип тунжурап отура бергенден тажадыбы:
– Шаан-шөкөт жакшы өттү окшойт, сиз кандай дейсиз? – деп Турдукан оозуна келгенин оттоп койду. "Каяктагы бир болбогон эле сөздү айтып койдум окшойт! Унчукпай эле отура берсем эмне! Жагымсыз кишинин жанында отургандан өткөн тозок жок тура. Берген суроомо жооп бербесе деле ыраазы болот элем" деп ойлогончо болбой күтүлбөгөн жерден тиги киши кайра өзүнө суроо узатты:
– Сизге үйлөнүү үлпөттөрү жагабы?
Таштай каткан өңүндө жылмаюунун жышааны да жок. Мээримсиз көздөр жооп күтүп Турдуканга тигилди.
– Билбейм, чынын айтсам мен мындай банкеттерди, тойлорду жактырбайм.
– Эмнеге?
Бул темада эч ким менен эч качан сүйлөшпөгөн Турдукан эмне айтаарын билбей мукактанды:
– Мен... мен өзүмдү негедир ыңгайсыз сезем. Атыр менен Артыктын ушундай чакан той кылганы туура эле деп ойлойм. Тааныбаган эки үйбүлө биринчи жолу тойдон жолугушканда, кандайдыр бирин-бири сынагансып карашат эмеспи... Анын үстүнө өзүңө жакпагандар менен да баарлашканга туура келет...
Турдукан айтаарын айтып алып, коркуп кетти.
Бирок Капар Алиевич таарынгандай көрүнбөйт. Тескерисинче, түнөргөн өңү өзгөрүп, ууртунда кандайдыр бир жылмаюу пайда болгонсуду.
– Менимче, сиздин күйөөңүз жок болсо керек?
– Туура айтасыз, – Турдукан азыр анын эмне жөнүндө ойлонгонун элестетти: "Айтпадым беле, мен ойлогондой чыкты! " Кыз заматта кызара түштү. Ал өзүн сулуумун дебейт, бирок өңү серт кыздардан эмес экендигин да жакшы билет. Жана жолдон бу киши өзү айтпадыбы – базарчы аялдардай деп... Бул кишинин Турдукан жөнүндө кандай ойдо калганы айтпаса да түшүнүктүү.
Президент эч нерсе деген жок, анткен менен бир сейрек кездешүүчү жаныбарды же бир башка планетанын өкүлүн көргөнсүп кызды кечке кунт коюп карап отурду. Мындай акыбалдан чыгуунун бир гана жолу бардай: эртерээк гардеробго жетип, булганган пальтосун алып, батыраак үйгө жөнөбөсө болбойт... Бирок арга жок, эң жакын курбусу Атырдын тойун бузбаш үчүн баарына чыдаш керек!
– Химчисткага кеткен чыгымды төлөп берүүгө уруксат этиңиз, – деди Президент күтүлбөгөн жерден.
Турдукан кайрадан туталанды: анын акчасы да, көпкө күттүргөн жана кечиккен сыпайкерчилиги да түштөн кийин кереги жок.
– Капар Алиевич, мен сизге жаккан жокмун, сиз да мага жаккан жоксуз, ошондуктан каалабасак да калп эле кыйышпас достордой болбой, акча тууралуу сүйлөшпөй эле койолу! Айтмакчы, эмне үчүн Атырга күбө болуп берүүгө макул болдуңуз?
Президент катуу кагуу жесе да эч бир кебелбей баштагы калыбынан жазбай мостоюп:
– Аябай суранганынан макул болдум. Анын эмнесине таң калып жатасыз? – деди.
Баарынан да таң калтырганы, Турдукандын атын эстеп калыптыр, анан калса кыз канча катуу айтса да болбой сылык сүйлөп жатпайбы.
– Чынын айтсам таарынбайсызбы? Сизди бирөөгө жакшылык кылат деп айтыш кыйын экен. Катуу кетсем кечирип коюңуз.
– Мына, кызык. Тагыраак айтсаңыз. Дагы кандай киши экенмин?
Турдукан "мерез, кайрымсыз, бой көтөргөн киши экенсиз" деп айткысы келди, бирок бир аз жумшартты:
– Чынын айтсам, байлыгыңызга өтө чиренген өзүмчүл адам экенсиз жана өзүңүздөн башка эч кимди байкабайт экенсиз, – Тигинин кабак чытыганын байкап "балээ баскырдыкы, жумшартпай эле, кайра аша чаап кеттим окшойт" деп ойлоп алды.
– Сиз жумшак сүйлөгөндү билбейт окшойсуз. Ушул убакка дейре эмне үчүн эри жок жүргөнүңүз түшүнүктүү. Кээде болоор-болбос атырылып койсоңор эркектер каршы болбойт дечи. Бирок, Турдукан, ажаан аялдар эч кимге жакпайт жана жаккан да эмес.
– Мен ажаан эмесмин! Чын айтам, андай жайым жок. Кээде жок жерден адилетсиз мамилеге туш болгондо айласыз ажаан болот экенсиң. Маселен, бүгүн эртең менен далдайган "Лексус" мугалим эженин жапжаңы алган пальтосу менен туфлисин жаратпай салды... А сиз мугалимдин алган айлыгы канча экенин билесизби?
Ачууга алдырып жибербейин деп Турдукан ээгин бекем кымтыды. Зарыл маалда курбусу Атыр бир нерсе айтып, кысталыш акыбалдан чыгарып койсо жакшы болот беле... Кайдан... жаңы баш кошкон эри менен эзилише шыбырашып-шыңкылдашып аткан курбусунун Турдукан менен иши да жок.
– Кайталаймын, мен ажаан эмесмин, бирок кээде чындыкты бетке айтмай жайым бар. Сиздин айдоочуңузга рахмат, эгер ал болбосо, Капар Алиевич, сиз мени баткакка оонаткан бойдон жарым жолго таштап койуп, менин жакшы көргөн курбумдун тоюна кете бермексиз. Ооба, ошентмексиз, түштөн кийин калп жасакерленбей эле коюңуз.
– Мен сиз какап калганда жардам бердим го?
Турдукан таң кала көздөрүн алайтты.
– Коюңузчу кайдагыны айтпай! Мен жөн гана шампанга бир аз чакадым!
– Демек, сиздин оюңуз боюнча, мен башкаларга көмөк көрсөтпөгөн, өзүнө-өзү корстон болгон өзүмчүл экенмин да...
– Кылган кылыгыңыздан көрүнүп турбайбы.
– Анда сиз эч кам санабай беймарал отура бериңиз, сизди кыжаалат кылбай кетип калайын.
Капар Алиевич ыкчам ордунан туруп, артын карабай чыгып кетти. Чыгып баратып Атырга бирдеме айтты эле, курбусунун кебетеси бузула түштү. Турдукан өзүн кармай албагандыгы үчүн ичинен өзүн-өзү жемелеп алды:

0777329784 номуруна бирдик сал,
же илибой терминалдан ►Электронные деньги►WebMoney►R429713653063◄ 100 руб.
же ►Электронные деньги►Элсом►0777329784◄ 100 сом саласың.
Анан 0777329784 ватсапка квитанция көрсөт.

Китептерди биерден танда:
http://kitep.ru/ktp

3-бөлүм
"Ка-ап, тилимди тартып эле отурсам болмок экен... Курбумдун майрамын таптакыр бузуп салмай болдум... Таарынычымды азырынча ичиме эле катып турсам эмне... Эх, көк мээ жаным, ай! "
Бери бурулган курбусу оозун ача электе эле Турдукан актана:
– Ардагым, кечирип кой, аныңды мен кууп жибердим, – дей салды да, жеңилдей түшүп шампандан чоң ууртады. Мындай даамдуу шампанды ичип көрө элек эле. Чөнтөгү жука болсо кайдан... Алтургай бардыгы төп келген мындай чакан тойдо биринчи болушу.
– Эмне дедиң? Кантип кубаладың? – Атыр анча түшүнө бербей бүшүркөй сурады, – Капар Алиевичти эч ким кубалай албайт. Тескерисинче, көңүлүнө жакпаган кишини өзү кубалап чыгышы ыктымал. Антпей эле шашылыш жумуштар менен кетип баратам деди го. Анысына таң калган деле жокмун. Качан көрсөң ушинтип иштери менен чуркап жүргөнү жүргөн, үч жылдан бери бир эс алганын көрө элекмин. Калса жакшы болмок, анткенимдин себеби, ушу биздин тойдун чыгымын толук өзү көтөрбөдүбү! Түшүндүңбү?
– Сенин Президентиң той акысын төлөдүбү?! – Турдукан уккан кулагына ишенбей эленди, – Мен аны эмеле жеткен өзүмчүл экенсиң деп күнөөлөбөдүмбү...
– Ооба, болбой жатып баарын төлөдү. Албетте, аны менен иштешүү өтө эле кыйын, бирок кээде ак көңүлү кармаса март экендигин көрсөтө ушинтип төгүлүп-чачылып калмайы бар.
– Чын элеби? – Турдукан күнөөлүүдөй жер карады.
"Жок, менде айып жок, ал өзү көтөрүмсүз таарынчаак неме тура" деп өзүнчө актанып да алды. "Өзү биринчи баштабадыбы, мени ажаан деп. Же ал айтса жараша береби? Же оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүнбү? Ак-кокуй, бүгүн Атырдын тою эмес беле, ал байкуш да Президентинин кеткенине капа болуп калды окшойт... "
Турдукан баары бир унчукпай тура албады:
– Атыр, уксаң, анын кетип калганына, чын эле мен күнөөлүүмүн. Биз тааныша электе уруша кеткенбиз. Машинасы катуу келатып көлчүктөгү ылай суунун баарын мага чачыратпадыбы. Өзүң деле көрдүң го, пальтомдун кебетесин? Анан жиним менен мен да ага айта тургандын баарын айтып салдым.
Курбусунун өңү купкуу боло түшкөнүн көргөндө Турдукан чын эле күнөөсү тоодой экенин сезди.
– Аның тойдун чыгымын көтөргөнүн билсем, анча катуу айтпайт болчумун.
– Ии-ий, кудай аткыр, Турдукан, бул эмне кылганың? – Атыр сумкесинен жантелефонун алып чыкты, -Азыр мен ага чалып кечирим сурайм да, кайра келиңиз деп өтүнөм. Эгер анын жанында жакшынакай кабагыңды ачып, күлүп-жайнап отурбасаң, анда менин сендей курбум жок! Уктуңбу?
– Андан көрө, кетип калганым оң го?
Албетте, бул коркоктукка жатат дечи. Бирок ал кайра келсе, Атыр үчүн да, Капар Алиевич үчүн да жана өзү үчүн да анын кеткени туура болмок.
– Келжиребе! – Ачуусу келген Атыр Турдуканды колдон алды, – Сен бу жерде каласың да, Капар Алиевичтен кечирим сурайсың, уктуңбу, Турдукан? Менин майрамымды буза албайсың. Ага ороңдогонго кенедей да акың жок!
Экинчи бап
О, кудай! Турдукан өмүрү мындай кордукка туш болгон эмес. Тамак жеп жаткан маалда Капар Алиевич тарапка карагысы да келбеди.
Мукактанып жатып зорго кечирим сураса, тиги керсейип араң дегенде ооз учунан жооп бербедиби:
– Турдукан, мен сени Атыр үчүн гана кечирмек болдум.
Ошентти да кызга көңүл бурбастан ары карап Артык менен сүйлөшүп отуруп алды.
Азыр болсо Турдукан тамактанып жатып, ага улам көз кыйыгын салып, аны ушунчалык жек көрөөрүн сезип отурду. Албетте, Атыр үчүн кандай гана курмандык болбосун барат дечи, бирок экөөнүн достугу ушундай кемсинтүүгө татыктуу беле?
Тамактан кийин танаписке чыгышып, каалагандар чакан оркестр ойногон жандуу музыка менен бийлеп жүрүштү. Турдукан курбусуна жакын барып, кантип уруксат сурап, үйүнө кетүүнүн амалын ойлой баштады.
Эки-экиден кучакташып бийлеп жаткандарды четкерээкте карап туруп жанына келген Капар Алиевичти байкабаптыр. Мурдараак байкаса ары басып кетет беле... Президент унчукпастан карап тура берди. Анын көз карашынан Турдукандын бүткөн бою дүркүрөп чыкты. Бу киши менен кайрадан кайым айтышпай, сылык болом деп курбусуна катуу убада берип койгон үчүн гана кыз ээгин бекем кымтып, тура берди. Ушундай кыйноодон көрө ийне жуткан оңой болсо керек! Бирок акыры баары бир чыдабай кетип:
– Эмне, моокумуңуз канып, табалап турасызбы? -деп жиберди да, туура эмес сүйлөгөнүн сезип кызарып кетти.
– Менин сизге жакындашым жакпай турабы? – Капар Алиевич араң байкалгандай мыйыгынан жылмайды.
Турдукан анын кемселинин жылтырак топчуларын тиктеди. Иши кылып эле бу кишинин өзүнө тарта арбаган капкара көздөрүнөн көзүн ала качып, карабоого тырышты.
– А эмне үчүн андай деп ойлойсуз?
Эки мааниде айтылган сөзгө жини келди. Балекет баскырдыкы! Бул киши менен адамча сүйлөшүү мүмкүн эмес окшойт... Бирок Атыр жакты жалт карап, курбусунун жалооруган көз карашын байкаганда аргасыздан жылмайымыш этти, ага берген убадасын унутпай калсын. Президентке деп даярдалып, тилинин учунда турган ачуу сөздөрүн кайра кылк жутуп алды.
Капар Алиевич Турдукандын сумсайган жүзүн байкап, артына кылчайды. Анан окчунураакта экөөнү кабатырлана карап турган Атырды көрүп, кабагын бүркөдү. Ушул жашка келгени Турдукандай кыялы чорт кызды көрбөсө керек... Бирок кыздын оймоктой ооздору, керемет көздөрү аны өзүнө тартып турду. Канчалык ит кыялын көрсөткөн сайын кызды ошончолук каалап баратты. Колундагы бокалдан шампанды шашпай ууртап-татып, Капар Алиевич таттуу кыялдарга берилип алды. Мындай кыз төшөктө да укмуш болуш керек...
Каалоосу күчөп бараткандыктан, Капар Алиевич кыздын башка кылыктарын эстен чыгарып, аны менен жалгыз калууну эңседи. Бирге өткөргөн керемет түндөн кийин кандай гана аял болбосун, баштагыдай ыргыштап так секирбей эркектин ою менен болуп калаары бышык.
– Бокалыңыз бошоп калыптыр. Дагы бир аз шампан куйсам каршы эмессизби?
Турдукан жооп бергиче шампан көтөргөн официант жетип келип, көбүрүп-жабырган ичимдиктен бокалга толтура куйа салды. Капар Алиевич болсо кызды көз ирмемге тигиле карап койду эле, кайрадан бүткөн бою дүркүрөп, капилеттен кандайдыр бир күч денесин ысытып жибергенсиди. Башы айланып, көздөрү караңгылай түштү...
"Эмне болуп атам? Мисирейген бул киши мага кымындай да жаккан жок! Анан эмне болду? Шампандан көбүрөөк ичип алдымбы? Ошондой го, сыягы... Деги абайлайынчы, кызып калып таза шерменде болбоюн... Ансыз деле жеткен келесоо кыз экен деп жаткандыр".
– Менимче, мага көп ичүүгө болбойт, – деп Турдукан акырын баш тартты. Жанындагы эркек албырган бетин байкабайттыр деп ойлоду, – Спирт ичимдигин анча жактырбайм.
– Демек, ичпеген соң сизде бир себеп бар экен да... Кызык, ал кандай себеп болду экен?
Анын үнү ушунчалык жагымдуу, эркелеткендей угулгандыктан, Турдукан бара-бара анын терс жактарын унута баштады. Жооп кылып кандайдыр бир орой сөз айтайын десе ылайыгы келбеди, үнү бүтүп, оозу кургап чыкты.
– Турдукан? Сиз өзүңүздү жакшы сезип турасызбы?
Капар Алиевич жакындап чыканагынан коомай эле кармагандай болгон. Бирок анын алаканы тийген жери алоолонуп күйүп баратты, тим эле темирди кызытып туруп эн баскандай болду. "Мага эмне болду? Эмеле бу кишини жек көрүп атпадым беле? А бирок анын колу акырын тийсе эле, бүткөн боюм дүркүрөп, жандүйнөм балкып баратат да. Шумдугуң кургур.. ", деп акылы жетпей аң-таң.
– Баары жайында. Болгону бир аз... салкындай түшкөнсүдүбү?. .
– Салкын? – Президент кашын серпий таңгала карады. Ресторандын ичи үп болуп турган. Турдукандын эки бети тамылжып, анардан бетер кыпкызыл болуп баратат. Демек, экөөнүн тең каалоосу бир болгонсуйт. Бул маселени чечүүнүн бир эле жолу бар.
– Бүгүн үйүңүзгө кантип жетейин деген оюңуз бар? – деп Президент акырын сурады. Кыз аны кооптоно жалт карады:
– Үйүмөбү? – "Кудайым ай, оозума келгенди оттобосом экен. Эмне деп эле дабдырап атам бу байкеге? " деп ойлоп кетти да, өзүн колго алууга аракет кылды. "Чын эле мени үйүмө жеткизгиси келип жатабы? " – Билбейм, Атырдын досторунун бирин суранам да, же такси чакырам...
– Мен сизге бир башкача сунуш кылайын дегем, – Капар Алиевич дагы жакындап, Турдуканды эркелеткендей колунун учу менен акырын ээгинен өйдө көтөрдү. Кыздын денеси майда ток ургандай дүрр дей түштү. Жүрөгү кабынан чыгып кетчүдөй туйлап-туйлап алды. Көз ирмемге айланадагынын баары айлан көчөк түшүп, бул дүйнөдө эч ким жок, экөө эле калгансыйт, – Жакын жерде жакшы мейманкана бар... Мүмкүн... ошол мейманканада калып, бул түндү чогуу өткөрсөк кандай дейсиз?
– Эмне-е? Чын элеби? – Турдукан оозун араң кыбыратты. "Балекет баскы-ыр, бу киши ушинтип бир ооз сөзү менен эле ээритип салабы? Бир көргөн кишини мейманканага жүр дегени эмнеси? Же оройлугум үчүн менден ушундайча өч алгысы келип жатабы? "

0777329784 номуруна бирдик сал,
же илибой терминалдан ►Электронные деньги►WebMoney►R429713653063◄ 100 руб.
же ►Электронные деньги►Элсом►0777329784◄ 100 сом саласың.
Анан 0777329784 ватсапка квитанция көрсөт.

Китептерди биерден танда:
http://kitep.ru/ktp

4-бөлүм
Кыз Президент кармаган колун акырын бошотту.
– Мени таптакыр эле макоо деп ойлойсузбу? Мени эмне, сиз жайган торго оңой эле түшөт деп турасызбы? Капар Алиевич, бул эмне дегениңиз? Же эмне, башкаларчылап алдыңызда бөжөңдөп баш ийип, белимди бүкпөгөнүм үчүн мени жазалайын дедиңизби?
Капар Алиевич каткырып жиберди. Оюна келбеген нерсени айтып жатканына күлкүсү келди.
– Сиз абдан жаңылышасыз. Бул оюн эмес, сизди кемсинтейин же жүгүнтөйүн деген оюм да жок. Мен чын эле сиз менен өзүнчө отуруп сүйлөшөйүн дегем. Сизди ушунчалык жактырып калдым.
Турдукандын эки бети ого бетер тамылжый түштү, уялганынан маңдайында турган келишимдүү эркектин көздөрүнө тике карай албай жер тиктеп мелтирейт. Колдорун кайда катаарын билбей саамай чачын улам кулагына кыстарды. Анткен сайын Капар Алиевичтин каалоосу күчөп баратты. Алаканы менен кыздын бетин аяр сылап:
– Жүрүңүз, эч ким байкабай турганда... – деди да, өзүн жоготкон кызды акырын белинен сүйөп, сыртка алып чыгып кетти...
Эки саат өтпөй Президент Турдукандын астында чөгөлөп турду, тизелей калып туфлисин чечип аткан. Кыз керебеттин четинде үшүп калган күчүктөн бетер калч-калч этип тизесин кучактап отурат. Тиги киши тезирээк эле кучагына кысып, эрдимден өпсө экен деп эңсөөсү артты. Ушунчалык катуу каалагандыктан бүт денеси чыңалып ооруп чыкты. Биринчи жолу укмуш бир нерсени көрүп жаткан жаш баладай Президенттин чечингенин кунт коюп карады... Ансайын Капар Алиевич да шашпай кемселин, анан галстугун, анан көйнөгүн... чечти.
Анан... анан кызды чечиндире баштады. Көгүлтүр жибектен тигилген узун көйнөктү акырындап этегинен өйдө түрө берди... Аппак саны толук ачылгыча, кичинекей турсасына жеткиче колун акырын өйдө жылдыра берди. Ансайын кыздын дем алышы тездеп баратат... "Бетимдин беш териси, чын эле ушундайга бардымбы? Бүгүнкү кеч ушундай болуп бүтөт деп ким ойлоптур". Турдукан ырахатка батып баратып ушуларды ойлоп алды. Президент ансайын кыздын келишкен кынтыксыз мүчөсүн суктана карап, шашпай чечиндирип жатты.
Эркектин да бүткүл денеси дүүлүгүп, алигиси аябагандай чыңалып чыкты. Сулуу кыз-келиндерди азгыруу, кумарлантуу жагынан жана миллиондогон акчаны табуу жагынан Капар Алиевич чоң устат эле. Акырын, шашпай аялды лаззаттын эң жогорку чегине жеткирип туруп, бир азга токтотуп койор эле... Мына ошондо өзүн таптакыр жоготуп бараткан ургаачы "болчу, жаным, тезирээк урчу" деп жалынып-жалбарып жиберчү...
Бирок азыр өзүнүн чыдамы кетип, казыктай болуп зиңкийе турган кертмеги тешик издеп далбастап баратты. Турдукандын турсасын шарт шыпырды да, сууланып чыккан кыздын кынына алигисин матырды...
Турдукан махабаттын туу чокусунда калкып учуп баратты! О, кудай, бу дүйнөдө ушундай да ырахат болот экен да!? Жалынып-жалбарып, эркектин токтобошун суранып жатты... Эркек токтомок беле, ого бетер күчөп түбүнө жеткире матыра берди... Жаш келиндин денеси бирде муздак толкун үстүндө сүзүп бараткандай чымырап, бирде ысык жалынга чөмүлгөндөй ээрип балкып баратты...
Атаганат, Турдукан мындай ырахатты өмүрү көрбөсө керек... Азыр жер астын-үстү болсо да кебелээр түрү жок. Эки дене биригип, бир лаззаттын кучагында жуурулуштур. Эркектин онтоосу да күч алып, аягын кумардуу айкырык менен бүтүрдү. Анын үнү Турдукандын ашынган акышы менен айкалышып, экөө тең марага бир эле маалда жарыша жетип барышты.
Жупталышкан бойдон көпкө жатышты. Капар Алиевич кызды акырын мурдунан өөп:
– Жалжалым, бирдеме десең боло, – дегенде Турдукан:
– Мындайда сөздүн кереги жок окшойт, – деп уялганынан көзүн жумду.
Капар Алиевич акырын өйдө турду да, калган кийимдерин чечип, ваннага кирди. Ачык эшиктен Турдукан анын жуунганын байкап жатты. Жашы кырктын кырына жетсе да денеси машыккан жигиттикинен бетер чымыр экен. Анын жылаңач денесин караган жаш келин кайрадан дүүлүгө баштады. Анысын сезген Президент аарчынбай эле жылаңач бойдон керебетке кыйшая жатып, Турдукандын калган кийимин шашпай чечиндирип кирди. Эмчек кабына жеткенде кыз түпкүчтөй түйүлүп онтоп жиберди. Эркек кыздын тирсийген эки эмчегин, майда гүлдүн чанагындай бажырая ачылган үрптөрүн алмак-салмак аймалаган сайын кыз чыдамы кетип акыштай баштады. Капар Алиевич болсо ого бетер шашпай эркелете берди. Бир маалда эркелеткенин токтотуп чалкасынан жатып алды эле, Турдукан тура калып эркектин үстүнө минди. Эңкейип эркектин бети-башын өпкүлөп ылдый көздөй жөнөдү. Президенттин да чыдамы кетип калган. Жаш келин чыңалган алигисин акырын өпкүлөп, оозуна алып соруп киргенде эркек жаны чыгып кетчүдөй күңгүрөнө онтоп:
– Жаным, аны кыныңа эле салчы! – деп жалбарды.
Кызга да ошол эле керек болуп турганбы, чатын тосо бергенде эркектин кертмеги нымдалышкан аласына аңыраңдап кирип кетти. Анысын кынына бекем кыпчып алып, кыз өйдө-ылдый желип жөнөдү. Ахалап-охолоп, онтолоп секире берди, ансайын эркек көзүн жумуп, ургаачыдан эрте бүтүп калбайын деп сактанып чымырканып жатты. Эки эмчегинин үрптөрүн кармалап, акырын бурай баштаганда Турдукан кумарга баш-оту менен берилди. Эми өйдө-ылдый теминип так секире желип кирди эле жан жыргаткан ырахаттан чыккан добуштар накта катуулады... Бир оокумда кумардын туу чокусуна жеткен экөө жарыша бакырып алышты, көздөр өзүнөн-өзү сүзүлүп баратат. Жан жыргаткан сезимдерге чулганып, жан жерлери чапталышып, бири-бирине жабышкан бойдон көпкө жатышты. Азыркысы жанды жыргаткан жагынан жанагыдан да ашып түштү окшойт...
Турдукан таң атпай ойгонуп, өз көзүнө ишенбей турду. Жанында жаткан эркектин бетин карагандан уялды. Дагы жакшы, ал катуу уйкуда экен, Капар Алиевичти ойготпостон чала-була жуунуп, шаша-буша кийинип, калган кийим-кечесин, кол чатырын колуна кармай бутунун учу менен басып чыгып кетти.
Жекшемби күнү кечке соолуп уктаган соң гана денесинин талыкшыганы калып, бир аз өзүнө келгенсиди. Дүйшөмбү күнү эртең менен демейдегидей эле жумушка жөнөдү. Үйүнөн чыгып баратып өзүн көздөй келе жаткан бир бейтааныш кишини көрдү. Ал унчукпай колундагы ак баштыкты Турдуканга карматты да, жолуна түштү. "Эй, бул эмне? Ким берди муну? " деп артынан кыйкырса ал ийинин куушуруп, жылмайып басып кетпеспи. Баштыкты кармаласа жумшак бирдеме бардай, ичин ачып карайын десе жумушуна кечигет. Сырткы эшикти ачып, баштыкты кире беришке ыргытты да, жумушуна шашты. Аялдамага жетээри менен, кудай жалгап, автобус да келип калды.
Курбусу Атырдын үйлөнүү үлпөтү болгон күн Турдукан үчүн жагымсыз башталып, ойдо жок жерден болуп көрбөгөндөй ырахат менен аяктагандыктан, түшүнө киргендей эле болуп калды.
Эмне себептен өзүн жеңил ойлуу кыздардай кылып көрсөттү? Мурда бир да эркекке минтип адеп көргөндө этегин аччу эмес эле... Же Капар Алиевич ушунчалык амалкөй кишиби? Таң атпай коштошпостон кетип калганы оң болдубу? Же... Туура эле кылды окшойт. Эртең менен туруп алып экөө тең ыңгайсыз абалда калмак.. Ал да ойгонгондо Турдукандын кетип калганын көрүп кубангандыр...
Класска кирип, өзү окуткан мадырабаштарды көргөндө сүйүнүп кетти. Алардын кыйкырык-чуусуна аралашып, кереги жок ойлордон алагды болгонуна ыраазы. Ага карабай Капар Алиевичти эстегенде негедир киндиктен ылдый жагы түйүлө түшкөнсүйт. Чала тааныган эле киши жашоосуна ушунчалык тез кирип, терең из калтырганына ишене албай башы маң.
Өмүрүндө мындай окуяга кабылган эмес, анан калса бир түндүк жыргалга... Дагы жакшы, Атыр менен Артык эч нерсе билишкен жок.
– Эже, эже, эмне токтоп калдыңыз? Жомоктун уландысын айтсаңыз!
– Ыя, эмне? – деп Турдукан Капар Алиевичти эстен чыгарууга аракеттене башын силкип алып, бөбөктөргө жылмая кайрылды, – Кай жерге токтодук эле?
– Чокчолой баатыр даракка чыга качканда! – деп балакайлар туш тараптан чуркурашты.
Балдарга Чокчолой баатыр жөнүндө жомок окуп берип жатып да Турдукандын ойлогону Капар Алиевич болду.
Үйгө келээри менен биринчи эле көргөнү килемдин үстүндө жаткан ак баштык болду. Сырт кийимин чечип, кийим илгичке илди да, баштыкты үйгө алып кирди. Ичиндеги кызыл кутучаны алып чыгып, сыртындагы этикеткасын окуса, "Red Center" деп жазылып турат, бул Бишкектеги кымбат баалуу кийим саткан чоң дүкөндөрдүн бири эмеспи. Кызык, ким белек жиберди экен? Ачып алып таңгалып туруп калды... Жүрөгү дүкүлдөйт.
Кутучада таза кашемирден тигилген жакалуу кызгылт пальто бар экен. Өзүнүн пальтосунун өңү да ушундай эмес беле. А бирок бул андан айырмаланып, бир топ кымбат болсо керек, ичи да жибек кездеме менен капталыптыр. Турдукан алгач бардык аялдардай эле кубанганынан алакандарын чапкылап жиберди. Кийип көрсө куюп койгондой чак келип, бой келбетине куп жарашып калды. Күзгү алдында ары-бери тегеренип көпкө турду. Өзүнчө эле жыргап кубанычы койнуна батпайт. Анан бир убакта кабагын бүркөп, бирдемени эстегендей баштыктын ичин аңтарды. Бирок ичинде эч кандай кат жок экен. Ошентсе да белек кимден келгенин түшүндү... Жаңы пальтону чечип, эски диванга ыргытты.
Ата-энеси мындай пальтону сатып бере албайт, алар жалаң айлык акы менен жашаган кишилер. Агасы андан бетер... Турдукандын мындай белек тартуулай турган туугандары да, жакын достору да жок...

0777329784 номуруна бирдик сал,
же илибой терминалдан ►Электронные деньги►WebMoney►R429713653063◄ 100 руб.
же ►Электронные деньги►Элсом►0777329784◄ 100 сом саласың.
Анан 0777329784 ватсапка квитанция көрсөт.

Китептерди биерден танда:
http://kitep.ru/ktp


Жазыл,
төлө,
билесиң!


"АЛАМ!" дегендер
төмөнкү сүрөттү бассаңар
менин +996777329784
ватсап номурума
"Президенттин ойношун 50 бирдикке алам!"
деген кабар келет: