Унуталбайм

Бир мекемеде иштеп, Арстан аны менчигине алгандан баштап ити чөп жей баштаган эле. Ошол жылы эсинен кетпейт, аялы капысынан көз жумуп кете бергени абдан катуу тийди. Жалгыз баласы Нурдин мүнөзү оор, адам менен анча тил табыша албаган орой мүнөз жигит, университетти бүтүп чет өлкөдө билим алуусун улантмак болуп жүргөн кези эле. Арстан отуз жылдап бирге жашап, түтүн булаткан аялынан ажырап өтө кыйын абалда калды. Ал кезде Нурдин отузга барайын деп калса дагы үйлөнө элек, бирок сүйлөшкөн кызы бар болчу, экөө далай жолугушуп сейилдеп жаштыктын бир доорун сүрүп жүргөнү менен, Алима чын жүрөгүнөн Нурдинди сүйгөнүн же сүйбөгөнүн ачык айтпайт, бир сырдуу, бир кырдуу кыз эле, экөөнүн тең жаштары бирдей. Бир жолу катуу жаанда кол чатыры да жок жол боюнда унаа күтүп турса жанына жеңил машина келип токтоп калды. Бул Арстан болчу, жаанда шөлбүрөп суу болгон кызды көрүп токтоткондо ал аны байкабай эле батирине кетчү унааны карай берди, Арстан унаасынын эшигин ачып эңкейе кызга «кел түш», – дегендей ишарат кылды. Суу болгон кыз калчылдап үшүп калган, жетип келип:

(Visited 393 times, 2 visits today)