Атасынан тууган кыз

Кубат менен Сырга бири-бири менен сүйүшүп жүрүп үйлөнүштү. Ынтымактуу. Айрыкча Сырга кош бойлуу болгондон бери Кубат ага астейдил мамиле кылып, оор жумуш жасатпай, аярлап турчу болду. Сырга да ага бел байлап, эркелеп да көп жумушту ага түртө салган да эмес. Экөө бир бирине эриш-аркак болуп, жашоолору кубанычтуу өтүп жатты. Акыры күткөн күн келип Сырга ичи катуу ооруганынан ойгонуп кетти. Түн бир оокум. Кубатты ойготту эле ал карбаластап тура калып, чебелектеп машинасы бар коңшуларын кыдырып кетти. Ал машина таап келгиче Сырганын толгоосу бышып чыдай албай калганда Кубат эки кошуна аялды ээрчитип жетип келди. Сырга эми негедир төрөй албай кыйналып жатты. Эптеп-септеп машинага көтөрүп салышты да төрөтканага жеткенде врачтардын күчү менен эптеп кыз төрөп алды. Бирок тагдыр деген өтө оор сыноону башка салып, Кубат Сыргасынын кызын гана белекке алып калды… Төрөгөндөн кийин эки күн температура болуп жатып Сырга жарыкчылык менен кош айтышты. Кубаттын эки агасы, бир карындашы бар эле. Атасы эбак эле тиги жайдан орун алып кеткен. Ыйлап-сыктап: «Сырганы «жутуп» койду, желмогуз», — деп адегенде кызын карабай жүрдү Кубат. Анан күндөн күнгө күлүп, кыял -жоругу чыга баштаганда кайгысы унутулуп кызын жакшы көрө баштады. Кызынын атын Эстелик деп коюшкан. Жумуштан келип эле Эстелигин колуна алып эркелетип калат. Апасы аны ойдогудай караганга кызы балтайып балтыр бешик болуп калган.

(Visited 674 times, 1 visits today)