Кайрылып келген бакыт

Ал жолдо келе жатты. Пальтосунун көкүрөгү эки жакка кеткен. Бир нерсеге ыза болгондой түрү бар. Жанынан өтүп жаткандарга, өзүн карап жылмая күлгөндөргө, таң калгандарга көңүл бурууга кудурети жетмек эмес. Көзүнүн жашы эки бети ылдый куюлуп туш келди кете берди: «Акмактар, менин сүйүүгө акым бар го. Неге мени түшүнүшпөйт? Мен дагы адаммын, сүйдүрүп, сүйүүгө акым бар эмес беле, же…» деп шаар четиндеги ээн жерде турганын байкабай көгөргөн көкмөк асманды, жылт-жулт этип жымыңдаган жылдыздарды, тоо башынан чети кылтайып чыгып келаткан айдын нурларын суктана, көзүнүн жашы кургап калгандай бозоро карап турду. Бул келин Жайдаркан болчу…   

Ата-энесине таанышкандан кийин эки ортодо ого бетер эркелеп каалаганын жасачу болду. Турус кызынын табылганына сүйүнүп-сүрдүгүп, анын оозунан чыкканын аткарып, Калкыбекке, ага туш келип кызынын тирүү калганына ыраазы болуп жүрдү. Энеси Калыянын бактысы андан да ашып түшүп, төрөгөн балдары түгөл маңдайында турганына жаратканга миң мертебе алкыш айтып, эң кичүү уулунун бойго жетип келатканы демине дем кошуп, бакыттын кучагында.   

Жайдаркан атасын карап дале үйдө жүрдү. Эркинди күтсө да ал баягыдан кийин келгенин токтоткон. Калкыбектин улуу баласынын аялы каза болуп, үч баласын алып келип койгон. Анда-мында тамак-аш, кийим-кечесин алып келип турат. Атасынын карып калганы аны бир ойлонтсо, балдарынын энесиз калганы бир санаага салат. Акыры шаардагы жумушун таштап, айылга келди. Айылда жумуш жок, атасынын мал-салын карап жүрүп, акыры гаражга токарь болуп ишке кирди. Жайдаркан толгон айдай толукшуп, чолпон жылдыздай жаркырап айылда көзгө көрүнгөн кыздардан эле. Ал Эркинден кийин эч ким менен сүйлөшпөй, бир гана атасы менен алек, агасынын балдарын карайт. Жамгырбек үйгө келгенде эң кичүүсү Эрболду ойнотуп, аны менен сейилдеп кетип кечки тамактанууда гана чогуу болчу. Ал Жайдарканга мурун тиричилик жөнүндө гана кайрылып сүйлөбөсө, көңүл да бурчу эмес. Бирок ал негедир аны жалдырап карай берчү болгон. Оюна ар кайсы келип: «Жайдаркан карындашым абдан татынакай тура, бойго да жетип калыптыр. Баса, бул менин бир тууганым деле эмес, эгер…» деп ойлонуп алып уялып калчу. Өзүн ага катары көрүп, эркелеп чоңойгон, ата-энеси өз баласындай көргөн кызды кантип?.. Ошондон тартып Жамгырбектин көз карашы ага өзгөрүлө баштады. Айлыгы тийгенде ага толугу менен берет:   

(Visited 94 times, 1 visits today)