Молдокенин кыянатчылыгы

Бейшен медресени бүтүп келгенден кийин Нарын областына караштуу айылдардын бирине молдо болуп барды. Жаш, билимдүү жигитти мечиттеги молдолор сыйлап турушат. Ошол учурда кайра куруунун шарапаты менен тубаса көзү ачыктар, молдолор көбөйүп, «баланча айылда түкүнчө көзү ачык чыгыптыр, түкүнчө деген тубаса молдо баардык ооруну окуп эле айыктырат экен», деген сөздөр күндөн күнгө күчөп турган: «Кантсе да билимдүү да, кыйын экен», дешип айыл ичинде кадыры көтөрүлө баштады. Ошол кезде Бейшен күчкө толуп, алдына келгенди ажыдаардай аңтарып турган кези. Анын молдолордон айырмаланып турган айрыкча бир өнөрү бар эле: ал кыз-келинди көргөндө жантыгынан кетип, көздөрү карышкырдын көздөрүндөй эле кызара калчу. Кокус өңдүү-түстүү кыз-келиндер дем салдырганы келип калса, ал ар убак түнкүсүн дем салаарын айтканда кээси келип молдонун кайырмагына илинип, уятынан үйбүлөсүн сактоо үчүн ичи-жигин билгизбей калса, кай бири ага чындап эле берилип алчу. Кээ бир молдолор анын түнкүсүн дем салаарын угуп, анын өзүнөн сурашканда, ал: «Жылдыз толгондо аалам сырларынын баары жылдыздардын айланасына топтолот да, баардык оорулардын шыпаасын берет», деп жооп берчү. Аны уккандар ого бетер анын сөзүнө муюп, ишеничи күч болуп калаар эле.
Бейшен ал айылда мечитке жакын молдонун бир бөлмөсүндө тура турган. Бойдок болгону менен ал сыртынан караганда токтолуп калгандай өтө салмактуу көрүнүүгө аракет кылчу. Молдолук милдетин аткарып, пенделик парызы болгон беш убак намазын окуп эл ичинде карылуу болуп күндөн күнгө амалы да өсүп жатты. Ошондой күндөрдүн биринде ошол айылдын этегинде жашаган Садыктын аялы Бүбүнүн башы ооруп чабалактай баштады. Ал өзү мугалим болгондуктан молдо-кожого ишенбей турган, врачка барып дарыланып көрдү, бирок эч айла болбой койду. Ошондо күйөөсү:
– Бүбү, сен мына бул эле Бейшен молдого көрүнсөңчү, жакшы экен деп жүрүшпөйбү, – дегенде аргасыз жан айласы табылаар бекен деген ойдо молдого барды Бүбү.
Бүбү барганда Бейшен намаз окуп жаткан экен. Бираз күтүп турду эле, намазын бүтүп чыга келди.
– Жакшысыңарбы? – Бүбү илбериңки учурашты. Бүбү келбеттүү аял эле. Көзү-башы жайнап, өзү толугунан келген аялды Бейшен кайдыгер карай албады. Написи бузулуп, ичинен кымылдай көзүн сүзө:
– Олтуруңуз! – деди. Бүбү анын бетмаңдайына олтуруп калганда, Бейшен теспесин ары-бери салдырып, оозун кыбырата күбүрөп дуба айтып олтуруп: – көптөн бери ооруп жүрөсүзбү? – деди көз кыйыгын сала.
– Бир айдай болуп калды, башым эле ооруйт.
– Сезгенип ооруган экенсиз, катуу дем салып, анан жылдызга суу коюп сезгентип коюш керек, бат эле сакайып кетесиз.
– Оозуңузга май.
– Анда мындай, менин айткандарымды толук аткарасыз, азыр дем салам, анан түнкү саат он экиден өтүп жылдыз толук асманга толгондо келесиз, жылдызга суу коюп өзүм сезгентем да, түнү менен дем салам.
– Күндүзү эле дем салсаңыз жакшы болот эле, эмчекте балам бар эле.. .
– Күндүзү дем салганда деле болот, м-м.. . , бирок кайра кармай берет да, өзүңүз билиңиз!
– Мм.. , мен көрөйүн анда, күйөөмө айтып.. . – Бүбү андан ары айталбай акырын чыгып кетти.
Үйүнө келгенден кийин Бүбү күйөөсүнө молдонун айткандарын айтты эле, ал макул болду.
– Көбүнчө түндөсү дем салат экен ал молдо, сакайып кетсең болду да, анын эмнесинен коркуп жатасың?
– Корккон деле жокмун, түнкүсүн дем салганы кызык?!
– Кызыгын эмне кыласың, өзүң кыйналган оорудан арылсаң болду да.
– Ошентсе ошентейин.. .
Бүбү кеч киргенде тестиер уулун ээрчитип алып барды. Чыдамсыздык менен күтүп турган Бейшен Бүбүнү бөлмөсүнө киргизип олтургандан кийин:
– Даарат менен келдиңизби? – деп сурады.
– Ооба.
– Да-да-аа, келиңиз колуңузду бериңиз.
Бүбүнүн апаппак толук келген жумуру билегинен кармалап тамырын көрүп жаткандай көздөрүн жумуп, көпкө олтурду да, экинчи колун кармап туруп оозун кыбырата дем салып жатты. Бүбүнүн баласы олтурган жеринде уйкуга кирди.
Бейшен көптөн кийин ордунан туруп чыныга суу куюп сыртка койду да, кайра кирип Бүбүгө:
– Сиз чечинип, жоолугуңузду алып сыртка чыгыңыз, – деди.
– Эмнеге?
– Жылдызга суу койдум, төбөңүздү сезгентем!
– Мм-м, жоолугумду эле алып турсамчы?
– Жок, болбойт! Анткени ар бир мүчөңүздү сезгентем.
– Макул, – Бүбү башын жылаңбаштанып, анан көйнөкчөн болуп чыкты.
Бейшен чыныдагы сууну алып келип Бүбүнүн башына чачып, эски кийиз менен ар бир мүчөсүнө тийгизгенден кийин:
– Үйгө кириңиз! – деди. Бүбү үйгө киргенден кийин: – Бүт кийимиңизди чечип көмкөрөңүздөн жатыңыз, – деди теспесин кармап олтуруп.
– Эмнеге?
– Сурабай аткара аласызбы? Денсоолук керекпи сизге?
– Керек үчүн айтканыңызды аткарып жатпайымбы!
– Анда дагы аткарыңыз! Массаж жасайт алланын периштелери.
– Корком.
– Эч коркпоңуз, билгизбей массаж жасап кетишет, үч күн ошентесиз да, каксыз айыгып кетесиз!
Бүбү аргасыз ички бөлмөгө кирди да, чечинип көмкөрөсүнөн жата кетти. Тээ көптөн кийин гана Бейшен өзү да чечинип алып анын жанына барды да, акырын массаж жасай баштады. Бүбү адегенде денеси үркүп ордунан тура калгысы келди, бирок ал жан кейиткен баш оорудан арылгысы келип унчукпай жатып калды. Бейшен Бүбүнүн башынан баштап массаж жасап эки ийин менен желкеге, андан эки сооруга жетип, капкараңгы бөлмөдө булайган аппак дене анын бүт эркин бийлеп алып, делебесин козутуп жиберди белем, соорусунан ылдыйлаган сайын өзүн кармай албай өзү анын үстүнө аста жатып алып далысынан ылдый сылап келип дароо аны чалкасынан оодарды да, эмчектерин кармалап туруп, дароо эле ишин баштап жибергенде Бүбү да баятан бери эркектин денеси, колдору тийип зорго турду эле, үндөбөй кабыл алды да: «Мунун жылдыз толгондо дем салганынын сыры ушунда тура, кыйын молдо эле эмес, төшөк жагынан дагы укмуш тура!» – деп өзүнүн акышын тартуулай баштады.
Каршылык көрсөтүүнүн ордуна ырахаттана акыш көрсөтүп жаткан келинге ыраазы боло, молдокең арам терин чыгарып жатты.. .
Эртеси Бүбү баласын жетелеп таң заардан үйүнө келди. Өзүнчө кандайдыр бир нерсеге ыраазы болгондой башы да басылып калыптыр, демдин касиетиби же төшөктө жакшы ойной албаган күйөөсүнүн күнөөсүбү, башы жетпей ичинен сызып:
­ Мындай катуу молдо экенин сезген эмесмин, көрсө молдонун деминин да касиети бар тура?! – деп күйөөсүнө: – сен айтпасаң дагы да врачтардын эшигин жыртып, бирок жан кейиткен оорудан кутула албай жүрө бермек экенмин, – деп ыраазы болуп жатты.
Ошондон кийин дагы үч жолу дем салдырып, Бүбү кадимкидей болуп кетти. Ушул сезгентүүнүн, анан да дем салуунун аркасында жакшы болуп калды. Бүбүнүн күйөөсү Садык эч нерседен шек албай эле аялынын сакайып кеткенине кубанды. Ого бетер Бейшен молдо жөнүндө айылда аңыз болуп жатты.
Бейшен өзү жөнүндө болгон мактоо сөзгө ого бетер көтөрүлүп, кадыр күткөнү менен баары бир кыз-келинге көз артканын койбоду. Кээ бир кыз-келиндер Бейшенге өздөрү көз артып тийише кетишсе, кээси: «Такыба молдо болсо кантип чектен чыксын», дешип канчалык көңүлү түшсө да тартынаар эле.
Каныш келин болуп келген боюнча төрөй элек. Күйөөсү канчалык Канышты сүйгөнү менен 4 жыл өтүп, боюна болбой жатканына аны күнөөлүүдөй сезип, боюн ала качып калды. Ан сайын Каныш көзүнүн жашын көл кылып молдо-кожого барып, врачтарга көрүнүп жүрдү. Акыры ушул Бейшен молдого барып дем салдырып көргүсү келди. Бейшен молдо аны көрүп эле кайдыгер боло албады. Жаш, бирок анча-мынча сепкили болгону менен өзү жылдыздуу келин эле. Бир аз каратору кымча бел, бой мүчөсү келишкен келинди торуна түшүрүүгө аракетин аяган жок. Биринчи эле күнү ал молдого келип дем салдырды. Бейшен дем салып бүткөндөн кийин Канышка мындай деди:
– Карындаш, эгер мүмкүнчүлүгүң келсе түнкүсүн жылдыз толгон кезде кел, ошондо дем салам, ошол кезде кудаанын кудурети менен алла таала ырайым кылса периштелерин жиберип жышаана берет. Балалуу болгуң келсе сөзсүз түнкү демди салдырышың керек! – деди көз кыйыгын сала келинди сынай карап. Каныш ошол эле айылдан болчу. Ошол күнү ал күйөөсүнө таарынып үйүнө кетип калды. Күйөөсү ага өз оюн гана айтып койгон, ошого таарынып кеткен. Ан анын шылтоосу эле: «Эптеп молдого дем салдырып балалуу болсом», деп ойлоп кечинде молдого келди. Андай кылбаса күйөөсү аны молдого түндөсү жибермек эмес, кызганмак. Бейшен ага кадимкидей эле он экиден кийин дем салып олтурду. Бир сааттай дем салып үргүлөп олтурган соң, ал Канышка буйруду:
– Азыр ички үйгө кирип кийимдериңди чечинип жатасың. Ошондон кийин алланын буйругу менен периштелер келгенде боюңду жыйрыбай кабыл алсаң сага бир ылаажы болот.
Каныш азыр молдо эмне десе да даяр эле. Ага эмнеси болсо да балалуу болсом деген ой келип жаткан.
Бейшен шашпады, даарат алып, түнкү намазын окугандан кийин көптө барып өзү да дырдай жылаңач болуп Каныштын үстүнө кирип барды да, сылап-сыйпап, бүткөн боюн ушалап, анан анын эки эмчегине жетип, аны эзе кармап дем чыгарбай бир топко ойноп жатты. Каныш үндөбөдү, жөн гана анын ою менен болуп жата берди. Акыры экөө тең махабат майданына аттанышып, ойда-а бир кумардан чыкты бейм, шалдайып жатып калышты. Бейшен Каныштан:
– Күйөөңөн ырахат аласыңбы? – деп сурады.
Билбейм, бирок бүгүнкүдөй сезимге кабылган эмесмин.. .
– Анда сен күйөөң экөөң жөн эле жүргөн турбайсыңарбы. Турмушта бир-биринен ырахат албаса балалуу болуш өтө кыйын, – деди Бейшен айткан сөзүнө өзү корстон боло.
– Ырас айтасыз, мен андан эч бир бүгүнкүдөй ырахат алганды билбепмин, ал деле өзүнүн ишин бүтүрүп алып жатып калчу.. .
– Ошон үчүн балалуу боло албай жүргөнсүңөр да.
– Мм-мүмкүн, ошондой болсо керек. Эми боюма болуп калса.. . күйөөмө окшобой калса кантем?
– Башкысы, боюңа бүтүшүн тиле, анан көрөсүң.
– Ырас эле, туура айтасыз! – Каныш Бейшен молдого кудайындай эле ишенип калды.
Төркүнүндө бир айга жакын жүрүп калган Канышты күйөөсү келип алып кетти. Бул учурда Каныштын боюна бүткөнү белгилүү болуп калган эле. Анткени тамак-аштын жытынан жүрөгү айланып кускусу келгенинен эле билип калып, сүйүнүп жүрдү. Күйөөсү да бул кабарды угуп абдан кубанып, Канышка оор жумуш жасатпай өнтөлөп калды.
Ал эми Бейшен молдо менен жолугушкусу келгенде ал сөзсүз бир-эки күнгө суранып, ата-энесиникине баса берет да, секстин атасын таанытып, моокуму кана үйүнө барып калат.
Каныш күйөөсү менен Бейшен молдону кыялында салыштырат, анан аны эңсейт. Дагы бир шылтоо таап, Каныш атасыныкына кетип калды да, Бейшен молдо менен ырахатка батууну ойлоп кеч курун эл аягы суюлганда анын бөлмөсүнө кийин барды. Аны көргөн молдо дароо келиндин каалоосун аткарууга белсенип олтурган ордунда басып жыгылды. Бул жолу такыр башкача секс оюнун ойношту. Адегенде Бейшен Каныштын үстүнө чыгып алып жалынычтуу шыбырап, моюн-башынан баштап бүткөн боюн кармалап, өөп келип, соорусуна келгенде эки жамбашты бекем кучактап алып колу менен жанжерин түрткүлөп кирди. Каныш ушул кезде тыбырчылап чыдай албай:
– Жаным.. . салчы эртерээк, өлтүрө турган болдуң го?! – деп жалынып жатты.
– азыр, жаным, азыр, шашпа, бүткөн боюң жибип, эрий турган учурга туш болгондо салсам мен да, сен да ырахаттанып эс алып калабыз. Дүүлүгүү канчалык узак болсо, ырахат алуу ошончолук жакшы болот, – деген Бейшен Каныштын үстүндө жатканы менен жөн гана аны дүүлүктүрүп көпкө жатып, анан тигинисин Каныштын болжолдуу жерине салып жибергенде ал онтоп жиберди да, эки жамбашын ары-бери экчеп жалынып жатты. Ошол күн алардын акыркы жолугуусу болду. Анткени артынан келген күйөөсү Канышты үйүнөн таппай калып күтүп жатканда келип калды. Аны көрүп эле кайсалактай түшкөн Каныш:
– Алманын үйүндө олтурдум.. . – деп калп айтып жибергенин өзү билбей калды. Күйөөсү үндөгөн жок, болгону ага ишенип жаман ой ойлободу. Каныш ошол бойдон жазгыра албай калды. Күндөн күнгө ичи да чоңоюп бараткан. Турмуштун ачуу-таттуусун бирге татып жашоонун ырахатын бирге көрөлү деген жубайлар ошондон баштап эки бөлүнүшпөдү. Бейкүнөө наристе гана караңгы түн күбө болгон күндөн баштап эненин курсагында бейкапар тепкиленип жарыкчылыкка чыгууга ашыгып тыбырчылайт. Бейшен менен болгон таттуу күндөрүн көз алдына келтирген Каныш гана сырдуу жылмаят.

*** *** *** *** *** ***

(Visited 241 times, 1 visits today)