Дубаланган келин

«Дубаланган келин» — Бердикожо Бийназаровду келечектүү калемгер катары кыргыз журтчулугуна адеп тааныткан чыгармасы. Элибиздин окурман журтчулугу повесттин гезит-журналдык варианты менен жакшы тааныш. Мында азыркы жаштардын алдындагы сүйүү, үй-бүлө куруу маселелери жана буга байланыштуу бир келиндин аянычтуу тагдыры, акыры келип өз теңине кошулганы тууралуу сөз болот. Көпчүлүктүн суроо-талаптарынан улам повесть өзүнчө китеп болуп басылып чыгып отурат.
Китепке ошондой эле жакынкы эле мезгилдин мисалынан алынган аңгеме, болмуш, өткөндөгү тарыхыбызга байланыштуу даректүү баян киргизилди.

(Visited 118 times, 15 visits today)