Ачылган айып

Жолдошбек мектепке мугалим болуп келүүдөн баштады ишти. Жибектей созулган узун бойлуу ак куба жигит. Адамгерчиликтүү, кичи пейил дурус жигит. Илбериңки, ишин так билген жигит бат директорго эле жакты. Ишенимине кирип, жумшаган жагына илгиртпей барып, тапшырган ишин аткара коет. Тез эле кадыр-баркка жетип, мактоого арзып, аз убакыттын ичинде завуч болуп калды. Жаш кадрды көтөрүп, райондогу жыйындарда аты аталып, тез эле кадыр-барк күтө баштады. Анын бул кадамы өз жемишин берип, бир мектепке беш жыл иштеп, ары-бери чапкылап жүрүп, акыры директордун жардамчылыгына жетти. Бирге иштегендер таң калып «жөлөмөсү бар го», деп жүрүштү. Он-он беш жыл бою бир мектепте сабак берип, өз ишине мыкты мугалимдер деле бар. Бирок Жолдошбек Бегалиевдин ыргыткан ташы өйдөлөп отуруп директорлукка жеткенде, көп жыл эмгектенгендер ооздорун ачып эле калышты. Ал районго, облуска көп барып, барган сайын өзүнө «крыша» издеп жүргөнүн эч кимиси билбейт дагы. Үйбүлөсү дагы анын эмне кылып жүргөнүн сезбейт. Директор болуп мектепте иштеп жүрүп, аялын китепканага иштетип койду. Бир күнү кабинетинде отуруп:
— Аа-а аксакал, сизби? Ооба-ооба, түшүндүм, бала-чака, жеңем жакшы жүрөбү, сак-саламатта жүрөсүзбү, сөзсүз-сөзсүз да, келээрки барганымда буйруса камандын этин алып барам, ооба дарычылыкка, ыя эмне дейсиз, оой аксакал, сизге рахмат, болуптур, мен баарын аткарам, саламат туруңуз, — деген Жолдошбек өзүнчө алаканын жанып алды. Ошол учурда жардамчысы күтүп туруп, сүйлөшүп бүткөндөн кийин кирип келди.
— Жолдошбек Бегалиев, мен иштер менен…
— Токтото тур, анан айтасың, эшикти илип келчи.
— Шашылыш элем…
— Шашып кайда барасың, мен районго кетип жатам, эгер жакшылап сүйлөшсөң менин ордума отурасың, каалайсыңбы?
— Жолдошбек Бегалиевич, мен…
— Мен дегенди кой дагы каалайсыңбы, каалабайсыңбы ошону айт!
— Мен го, мен дечи, канча жылдан бери иштегендер окутуунун отличниктери толуп жатпайбы, алар эмне дешет?
— Аларды коюп өзүңдү ойло, ойлон дагы эртең жообун бер! — Жолдошбек ошентти да колун кете бер дегендей жаңсады. — Болбосо башканы өзүм отургузуп коем, ал колумдан келет!
— Макул, ойлоноюн, — деген Турусбек чыгып кетти.

(Visited 40 times, 1 visits today)