Кекти жеңген махабат

Тойота маркасындагы машина ээн жолдо зуулдап кетип жатты. Улам арт жагында орундукта уктап жаткан он жети, он сегиздердеги кызга карап койот. Ал бейкапар уйкунун кучагында. Бул Гүлзана эле, эч нерседен капарсыз катуу уйкуда. Өз өмүрүндө эмне болуп жатканы менен иши жок, дүйнөдө ачуу-таттуу, арман-өксүк, кубаныч-бакыт баары бирдей адам баласын коштой үзөңгүлөш болоорунан кабары жок мемиреп жатат.. . Ырысбек балдар үйүндө өсүп мектепти аяктагандан кийин атасынын бир тууган иниси алып келип алган. Узун бойлуу, кабагы бийик, ар дайым бир калыпта жүргөн өспүрүмгө Жоробай интернаттан келгенден кийин бир кой сойуп коңшу-колоңун чакырды:
— Туугандар, өзүңөр билесиңер Аалы агамды, кокустук болуп аялы экөө тең авариядан нават болду эле, эми иним чоңойуп калды, өзүнүн үйүнө ээ болсун деп алып келдим.
— Туура кылгансың балам, өлгөндүн артында аны эскерээри, куран окутуп ызаат кылаары болсо жакшы эмеспи, — деди айыл аксакалдарынын бири.
— Анан эмей, байкуш Аалы менен Кушум жаш эле өлүп калбадыбы, ажал экен да-а, — Бермет шыпшынып алды.
— Анда мен үйлөнө элек эмес белем, Ырысбекти карай албай койгонумда балдар үйүнө берүүгө аргасыз болдум, — Жоробай өкүнгөнүн билдире башын сыйпалай отуруп калды. Ырысбек он алтыдан он жетиге караганда айлына, атасынын түтүн булаткан үйүнө келип эки жагын тазалап жүрдү. Үйдүн кунары кетип, ар жери кулап, кичинекей терезелери сынып, эшигинин алдын чөп басып кеткен. Тегерете тозулган кашаалары кыйшайып сынып жыгылып чөп арасынан көрүнбөйт. Беш алты түп алма, өрүгү түйгөндө айылдын балдары жабылып кирип көгүндө эле жеп койо турган. Жоробай агасынын үйүнөн бир топ алыс айылдын ортосунан жер алып үй салып алган. Үйлөнүп балдарынын алды он бирге чыгып, үч баланын атасы болгон. Аялы Уялкан абыдан жоош, мээримдүү келин. Жоробайдын айтканынан чыкпайт. Ырысбекти өз балдарындай эле кабыл алып камкордук кыла баштады. Ырысбек иштемкор (ушундай да сөз болсо биринчи угуп жатам) бала, эртели кеч барып өзүнүн үйүнүн үстүн ачып, дубалын бийиктетип уруп, Жоробайдын жардамы менен оңдоп, тегерегин тозуп, алма багын сугарып жаны тынбай өз келечегине кам көрө баштады. Айыл эми аны мактап шыпшына койуп жатты.
— Бечара Аалынын баласы эстүү болуп чоңойуптур, атасынан калган үйдү оңдоп койду, — деп бири айтса:
— Ооба десең, жетимканада өссө да эси бар экен, келгени жаны тынбай үйүнө келип Жоробай карабай койгон үйдү оңдоп жатат, — Экинчиси аны коштоду.

(Visited 440 times, 1 visits today)