Керемет сүйүү туткуну

Сүйүү керемет, сүйүү бакыт, сүйүү жашоодогу унутулгус сезим дешет абалтадан эле ата-бабалар, акындар, жазуучулар… Сүйүүгө кабылган адамга кереметтүү мүнөттөрдү тартуулаганы чындык, а сүйүүдөн көңүл калуу өмүрдөн кечүү, жарыкчылык жашоонун кызыгынан алыстап бүт өмүрүн кайгы менен өткөрүү деп айтаар элем…
Ооба, сен сүйгөн адам өзүң сүйгөндөй сүйүп шурудай тизилип өтө берчү өмүрүңдү шаңга бөлөп турса анда бакыт кушу башыңа конгону. Сени сендей сүйбөй, кадырыңа жетпей акактай таза сүйүүңө түкүрүп койбой жүрөк оорутуп, жашооңдун ар бир мүнөтүн кайгы менен азапка салып санаа менен өткөрсө анда сүйүүнүн кимге кереги бар???
Сүйбөй эле же сүйүүнү сезбей өмүрлүк жар, уул-кыздын энеси болуп жашоонун ырахатын беймарал өткөрүүгө не жетсин?
Бирок жаштыктын делөөрүткөн учкул шамалдай шуулдаган курагы жаштыктын кайталангыс шаңына бөлөгөн кезде кимдер гана башынан сүйүүнү кечиргиси келбейт, ким сүйүп, сүйдүргүсү келбейт?
Акинай да жаштыгына чиренип өзүнүн тагдырынын кайда бурулуп кетээрин билбей, түбөлүк сүйүүнүн кулу болуп, өзү сүйгөн адамга жеткенине кубанып алдамчы сүйүүгө өзүн өзү жипсиз байлаганын сезбеди. Бекзат экөө мектепте эле бири-бирине жакшы мамиле кылышчу.
Убакыт жетип мектепти бүтүп, бүтүрүү кечесинде да чогуу болушту. Шаарга да чогуу келишти. Акинай КМУнун орус тил бөлүмүнө тапшырып окуп калды, Бекзат юридикалык факультетке окуп, анан алар ар убак жолугушуп турат. Акинай бул сезимге кабылганы өзүн башкача алып жүрдү, Бекзатты бүт жандүйнөсү, балалык таза жүрөгү менен сүйдү. Окууларын бүтүп өз алдынча иштегенге чейин Акинай аны башка кыздардан кызгана берчү, андай убакта өзгөчө өзүмчүл жаралган Бекзат аны далай жолу урушуп:
— Акинай, билесиңби сен, мен сени сүйбөйм, эч качан сүйгөн да эмесмин, классташ катары гана мамилебизди сүйүүгө тогобо! — дегенде Акинай:
— Сен абдан эгоистсиң, сүйүп турсаң дагы сүйгөнүңдү айтпайсың, баары бир мен сени эч кимге бербейм! — деп өз оюн бербейт.
Бекзат ага таарынып өзү көргүсү, жолуккусу келип турса да келбей жүрүп алды. Акинай анын окуган жерине бир күнү келсе ал бир кыз менен кыналыша ийнине колун коюп бирдемелерди сүйлөшүп күлүп атышкан экен.
— Бекзат! — деди көрүп эле, — Бери келсең, — Акинай жылдыздуу жүзү менен ага жылмайып койду.
— Азыр, — Бекзат эч нерсе дебей жанындагы кызга, — Кечирип кой Гулзар, мен азыр, — деди да Акинайга жеткенде ал аны колдон ала ары көздөй басты:
— Эмне бат эле мени унутуп калдыңбы, Бекзат? Аны сүйбөйсүң, анын сезими менен гана ойноп жүргөнүңдү түшүн, сен меники гана, меники болосуң, уктуңбу?! — дегенде Бекзат каткыра анын ийнине колун арта жанаша басып кетип баратты.
Кыздар мостойо Гүлзарды карады:
— Ушу Бекзатка ишенбе дебедик беле, ушундай жеңил жигитти билбей биз ишенип алганыбыз жаман, — деди кыздардын бири.
— Ошону айтсаң, жигиттердин алдамчыларына жолуксаң шоруң.
— Гулзар, сен ага ишенбе, бул кыз менен дайыма бирге жүргөнүн көрөм, — деп Сырга аны карады.
— Кызда-ар! — деп Гулзар кыздарды карап алаканын чапкылады, — Мени ошого алданат деп турасыңарбы, мен деле аны ойнотуп жүрөм, башка жигитим бар!
— Гулза-ар, сен такай умныйсың ээ?
— Туура кылат.
— Ал жигитиң бул менен турганыңды көрүп койсо кантесиң? — Сырга аны таң калгандай сурады.
— Билесиңерби, чыныгы сүйүү мага келе элек, азыр жигиттердин башын гана айлантып жүрө бериш керек, жаштыктын доорун өзгөчө өткөрүш керек, кыздар, — деди Гүлзар каткыра, — Мындайларга башым да оорубайт.
Сырга баш болгон кыздардын бири ага суктана караса, бири аны туура түшүнүп, дагы бири аны: «Бул бузулуп бараткан го» деп үнсүз туруп калышты.
Акинай менен Бекзат алардан узагандан кийин өздөрүнчө кужулдашып паркка бет алышты:
— Акинай, сен абдан сулуу, акылдуу кызсың, билимдүүсүң окууңду бүтсөң мугалим болуп иштеп өзүң жактырган жигитке жолугасың.
— Бекзат дейм, сени мен эч кимге бербейм, сен мени жөн гана кызгантып жатасың, андайга жол берчү мен эмесмин! — Акинай ойноок жаш секелектей оштоно анын чачтарын уйпалап койду, — Жүрөгүң мен деп гана согорун билип турам.
— Акинай дейм, сен мага жолтоо болбой жүрчү ээ?
— Болом!

(Visited 63 times, 2 visits today)