Мезгил курмандыгы

Бир кезде өмүрдүн кызыгын сезбеген секелек Лилия күйөөгө тийгенден кийин турмуштун оош-кыйышын, күлкү-кубанычын анда билген эмес. Лилия үч жашынан жетим калган. Атасы төрөлгөндө эле токко урунуп өлгөн. Апасы ооруп калып көп жатты. Коля менен Айзирек балдар үйүндө чоңоюп, бири-бирин жактырып калып баш кошуп алышкан. Өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болоор эч кимиси жок эле. Коля кийин тууганың болом деген Батыркулдун үйбүлөсү менен катышып жүргөн.
Ата-энеси экөө тең өлгөндөн кийин Лилия Батыркулдардын колунда калды. Өздөрүндө үч баласы бар, бири кыз, экөө эркек. Үч жашар кыздын бети башы ботала болуп бирде ыйлап, бирде ойноп жүрүп, акыры чоңое баштады. Өзү зирек, айтканды илгиртпей аткарат. Ал өз ата-энем деп ойлочу. Эки баласы улуураак, кызы Ширин Лилиядан эки жашка чоң эле. Ширин биринчи класска мектепке барганда Батыркулдун аялы Өлмөскан кыпкызыл розаларды алып кызын формачан, фартук менен барпыраган ак бантик тагып алып өзү ээрчитип барды. Ширин өтө тентек кыз, ата-энеси ал тентектик кылса, кубанып калышчу. Эсине кире баштагандан тартып Лилия ата-энесинин өзүн жакшы көрбөгөндөй ичинен нааразы болуп кетчү болду. Жаныш менен Байыш чоңоюп калганга ага унчукчу деле эмес, бирок Жаныш Лилияны аябай жакшы көрөт. «Неге атам менен апам мени жаман көрөт», деген ой Лилиянын мээсинен кетчү эмес. Жаңы кийим алса сөзсүз Ширинге, эки баласына алып, Лилияга ар качан Шириндин эскиси артчу. Ошого кубанып калчу. Антип минткиче убакыт жетип Лилиянын да окуй турган кези келип Өлмөскан ага Шириндин эскисин жууп тазалап, эски бантигин тагып Ширинге кошуп мектепке жөнөттү. Бала неме ага деле көңүл буруп ойлоого кудурети жетмек эмес. Колунда эски сумка. Болгону дептер менен калем саптары жаңы. Бардыгына кайыл болгон Лилия мектепке окуп балдарга аралашып кетти. Алгачкы күндөн тартып сабакты жакшы окуй баштады. Өлмөскан анын алгачкы жолу, дептерине жазганын көрүп, ичи тарый түштү. Ал өтө деле заар эмес, бирок Лилияны боору ооруп бакканы менен жакшы мээрим төгө албады.
Алар кызды багып алганын эч ким айтпайт деп жүрүшкөн, бирок эл оозунда элек жок эмеспи, көргөнү бирди сүйлөсө, көрбөгөнү бирди сүйлөп, апыртып кетмейи бар го? Ата-энелеринен укканын ичине сактай албаган бала немелер укканын айтып койду. Бушайман болушуп Ширинди өзүнө акырын чакырды Өлмөскан:
— Сен укканыңды Лилияга айтпагын, ээ?

(Visited 60 times, 1 visits today)