Аталык парз

Жылдызкан менен Бегиш сүйлөшүп жүрүп баш кошушкан. Бир балалуу болуп, тамтуң басып калгандан кийин экөөнүн арасына кара мышык аралап, уруш-талаш көбөйдү. Күндө ичип келет, андай күндөрү:
— «Кыз экенде баары эле жакшы, жаман катын кайдан чыгат», — деген чын экен, жылтыраган өңүңө кызыкпай, жакшы катын издесем болмок! — деди бир күнү.
— Мен сага жабышып тийдим беле, кааласаң азыр ала бер жакшы катынды! — Жылдызкан тилин тартпады.
— Тилиңдин узундугу жыландыкындай, уусу адамды өлтүрөт тим эле, — Бегиш ачуусу менен чаап ийди эле Жылдызкан:
— Өлүгүңдү көрөйүн алкаш, өзүңдүн ичип жүргөнүңдү билбей, менин балакетимди аласыңбы?
— Энеңди урайын катын болгон, бала-салаңды ал да жогол!
— Мен эмес сен кетесиң, балам менен эч жакка кетпейм мен! — Экөө урушуп жатып, акыры Бегиш сабап салды. Эки күндөн кийин Жылдызкандын ата-энеси келип, аларды ортого алышты. Энеси Жумабү кызына болушуп, күйөө баласына ажылдап киргенде, Жамгырбек аны тыйды.
— Болду, экөөндө тең күнөө бар, биринен болбойт, кана күнөө кимден кетти? — Кыз-күйөөсүнө карады, — Уруш-талашыңар эмне?
— Ата, баарын менден көрөсүңөр, качан болсо ичип келип алып, сөгүп уруп жатса деле, унчукпай коембу? — Жылдызкан ыйлап, балбалактап жатты.
— Балам, жашоону жаңы баштадыңар, уулуңар бар, ичкилик адамга жакшылык алып келбейт, жакшы жашоо үчүн үйдө тынчтык, ынтымак керек, — Жамгырбек токтоо сүйлөп, кыз-күйөөсүнө акыл-насаатын айтты. Бегиштин апасы жок, атасы экинчи аялы менен жашачу. Окууга өтүп, экинчи курстан таштап, Жылдызканга үйлөнүп, айылдын четинен жер алып, эки бөлмө үй салып алышкан. Жамгырбек колунан келгенинче жардам берип турчу. Ошондуктан Бегиш өйдө карай албады, күнөөсү өзүнүн ичип келгенде сөгүп, кагып урушуп калган адатын эстеп, Жылдызкандын тилинин ачуусун айта албады, үндөбөй отуруп, кайрадан жашап калды. Жылдызкан күйөөсүнүн унчукпаганынан пайдаланып, үстөмдүк кыла баштады. Бегиш жакшы эле ичкенин токтотуп, жумуш издеп чыгат деле, кайрадан кызуу келет, өзүн кармап, андай убакта уулуна алаксып, аялына сүйлөбөскө аракет кылган менен Жылдызкан атырылып кирчү болду.
— Ийи, арактан атаң өлгөнсүп, дагы ичип келдиңби, качанкыга ата-энем багат сени, иштесең иште, болбосо мен ажырашам!
— Жылдызкан, жумуш таппай жатам, болуп калса эле иштейм, — Бегиш нымтырай жер карады.
— Жумуш жо-ок, жумуш жо-ок дейсиң, аракка акча табасың, сендейлер керилтип үй салып, үйүн толтуруп, катындарына кийбегенди кийгизип багып жатат, а сен тырмактай балаң экөөбүздү багалбай арак ичип, сенделип басып жүрөсүң!
— Эмне кылайын анан, жумуш табам буйруса, — деп унчукпай жеңчү болду.
Бир күнү Жылдызкан коңшусу менен сүйлөшүп отуруп:
— Тажап кеттим Аккыз, күндө ичип келет, иштеген иши жок, — деп кейип-кепчип калды.
— Ии-ий, мен сага бир сөз айтайынбы? — Аккыз ага акырын шыбырады, — Сен көрүп жүрөсүңбү, Бектин досу келип жүрбөйбү. Анын аялы жок, өткөндө сени көрүп жактырып калыптыр, — деп аны бир чаап күлүп калды, — Ал өзү бизнесмен, тапканы укмуш, кыз жакпай бойдок жүрөт.
— Койчу калпыңды, ошондой бизнесмен болсо, кыздарды жактырбай жүрсө, мени эмне кылмак эле? — Жылдызкан кыткылыктай күлүп, Аккызды чаап койду.

(Visited 68 times, 1 visits today)