Аруу махабат

— Өлүгүңдү гана көрөйүн какмар, түшкө чейин уктаганын кара, ата-энесин мен өлтүргөнсүгөн, тур шүмшүк! — деп үстүндөгү эскилиги жеткен кир төшөктү силкип жибергенде көзүн ушалай ыргып турду Шайгүл, — Өлүк-тиригиңди көрөйүн жетим, тур торпокторду кайтар, ойноп жүрүп албай отун тере кел! — деп ордунан туруп, саксайган чачтарын оңдомуш этип, дал-далынан кеткен көйнөктөрүн тартып коюп үн дебей сыртка чыкты:
— Ой, бирдеме ичип алсын, кечке ачка болбойбу? — деди Кемелбай аялына карай, — Бармактай кызды ачка өлтүрөсүңбү?
— Азыр, — Оңолкан Шайгүлгө карады. — Өлмөсөк болбой бетиңди жуу да жармадан ичип ал, бол тез, торпоктор ачка болот.
— Ой тигил Адыл менен Мадылды деле кайтартсаң боло, кыз баланы үй жумушуна жумшасаң кантет?
— Ыя, дагы эмне кылайын, жүктүн түбүнө чоюлтуп гана отургузуп койбоюнбу? — Оңолкан күйөөсүнө акшырая карап силкинип ары басып музоолорун бошотуп мойнуна жибин ороп ары айдап кетти, — Өзүм кайтарайын анда, кызыңды созултуп күнгө чыгарбай бак!
— Уул бала кайтарсын дегеним да, Шайгүл кыз эмеспи, аны өз балаңдай көрө албадың го? — Кемелбай күңгүрөнө үйгө кирди. — Байкуш кызым жүдөп да бүттүң, таенең болгондо да мынчалык кор болбойт элең, — деп Шайгүлдүн жанына отуруп чачынан сылап жатканда Оңолкан кирип келди.
— Эми көргөнсүп кызыңды жаныңа албай чыгар, торпоктор эки жакка кетип кала электе, каяктан дагы ушу сага жолуктум экен, жетимиң үчүн жаман-жакшы айтышып жадап да бүттүм! — дегенде Шайгүл ордунан бүжүрөй туруп сыртка жөнөдү.
— Айрандан куюп берип койсоң боло, кечке талаада куруйт.
— Өлбөйт! — деп күйөөсүнө булкунган Оңолкан Шайгүлдүн артынан кошо чыкты, — Жип алып ал, отун көтөрө келгенге.
— Алдым, — Шайгүл торпокторду көздөй жүгүрүп кетти.
Бул шордуу кыздын апасы үч жашында өлүп калган. Жыл айланбай эле Кемелбайдын туугандары ага Оңолканды алып берип эки уулдуу болуп калгандыктан аялына эчтеке дей албай секелек кызы үчүн аралжы боло албай өкүнүп жүргөн эле. Оңолкан Шайгүлгө келгенден мээр сала албады. Кемелбай бир бутунан сылтып басып жумушка жарачу эмес. Бир аз мал-кели, эки уй, бир жылкысы бар. Өтө бай болбосо да карды тоюп, кийими бүтүн, орто чарба жашоосуна ыраазы. Оңолкан эки уулун чалчаңдатып иш кылдырбайт. Шайгүл он экиге карап калса да кийим-кечесин оңдоп коюуну ойлободу, ал турсун тамакты жарытып бербейт. Коңшусунун баласы бар, ал Шайгүл менен кичинесинен бирге ойноп, ыйласа сооротуп, үйүнөн нан, кээде сүт алып чыгып берчү. Бүгүн дагы Шайгүл торпок артынан жөнөгөндө ал койнуна нан катып алып артынан жүгүрдү.

(Visited 152 times, 1 visits today)