Жесир

Урматкан ата-энесинин эрке кызы болчу. Ал эркеликтин айынан окууну да жакшылап окуган жок, мектепти элдир-селдир барып келип, кээде эки алып, кээде үч алып, жүрүп бүттү: «Кара кыздын агынан эмес, багынан», — дегендей бүтүрүү кечеси болуп өткөндөн кийин эле, аны ала качып кетти. Мурда-кийин көрбөсө да, катын-калачтын жабылып, жалбарганынан улам отуруп калды. Көрсө: «Соодагер баркы менен бөз өтөт, ата кадыры менен кыз өтөт», — деп Токтобектин кадыр-баркы менен: «Жакшы кишинин кызы, тарбиясы жакшы», — дешип, Токтобектин кызын ала качыптыр. Бектемир жаңы эле армиядан келген. Адегенде тыбырчылап:
— Тийбейм күйөөгө, мени жеткирип койгула! — деп бакырып жатты, — Кое бергиле мени, баары бир кетем!
— Кой айланайын, кыз дегенди ушинтип ала качып алат, кыздын жакшысын, көңүлгө жакканын ала качат, жаман жер эмес, жакшы кыздарды жерге тийгизбей ала качат, — деди шакылдаган Сары кемпир.
— Жакшы кишинин кызысың айланайын, кыз тынаар жерине ыйлап барат дейт, баарыбыз эле ушинтип келин болгонбуз.
— Ыйлаба айланайын, Бектемир жакшы жигит, кыздай созулган жигит, — дешип жоошутуп, кийим кийгизип, жоолук салышып, отургузуп коюшту. Ыйлап-ыйлап Бектемирди көргөндөн кийин унчукпай калды. Ата-энеси жеңелерин жөнөтүп: «Кыймылдабай отурсун, кетем десе үйгө келбесин», — дешип катуу эскертишкен. Акыры таш түшкөн жеринде оор деп, тагдырына баш ийип, отуруп калган. Бектемир жакшы күйөө болуп берди, беш балалуу болгуча жаман айтпады, чекесинен чертпеди, таап келип берип, эч нерседен кемчил кылбады. Он беш жыл жашап, эң улуусу он төрт жашка чыкканда, капысынан көз жумуп кете берди. Урматкан боздоп ыйласа да таппады, балдарынын алды он төрттө, эң кичүүсү жетиде. Жыйган дүнүйөсү болбосо да, өлбөстөй оокаты бар, каралуу отурганда, төркүндөрү менен кайын журту жардам берип, жогун алып келип, берип турду. Жыл маалына араң чыдады, карасын алгандан кийин эки жакка чыгып, курбу-курдаштары көбөйүп, шарактаган аялга айланды. Калима күйөөдөн чыккан аял, экөө шынаарлашып бирге басып, бирге туруп калды. Дүкөнгө шыпыргыч болуп иштеп да алган. Бир күнү Калима ага келип:

(Visited 79 times, 1 visits today)