Кыздын бактысы

Кулубек көп кызматтарда иштеди, балдарынын энесин сүйбөсө дагы ызаттап турат. Беш баласы чоңоюп-чочоюп, өз-өзүнчө болуп кеткенден кийин Сейилкан оорукчан болуп калды. Кулубек ушул мезгилде гана эт-бетинен түшүп, чын жүрөктөн сүйгөн биринчи аялын эстеди…
Азада жалгыз кыз эле, апасы көзүнө карап, эмне десе аткарып көндүрүп койгондуктан, өзүн-өзү билип, өтүгүн төргө илген чалпоолук жайы бар. Өз билгенин койо бербеген өжөр. Кулубек аны окууга тапшырып жатканда бир көрүп эле сүйүп калган. Көздөрү ботонукундай жайнап, кирпиги төгүлүп, эки бети анардай кыпкызыл, ууртундагы уячасы өзүнө жарашып, көргөн жанды суктандырган кызды бир көргөндө эле артынан түштү. Бирок Азада ага көңүл бурбады. Ата-энесин үйүнө жөнөтүп, кайра-кайра сүйүүсүн билдирип жүрүп, акыры максатына жетти. Сүйүү дегенди сезе элек ойноок кыз ошентип келинчек болду, Кулубек экөө дароо эле шаарга батирге бөлүнүштү. Үй-бүлөлүү болгондон кийин тиричиликтин машакаты башталды, баягы апасы жасап жүрүп жумушка анча көнбөгөн Азада:
— Апама барып келейинчи, — деди бир күнү.
— Эмнеге?
— Мен кир жууй албайм, апамды шаарга алып келиш керек.
— Ой кокуй десе, кир жууганды өзүм эле үйрөтөм.
— Койчу, мен барып келишим керек. — Үңүрөйүп тултуя жер карады.
— Андан көрө сагындым деп ачык эле айтпайсыңбы? — Кулубек Азаданы имере кучактап өөп койду.
— Сабактан эки күнгө уруксат алайын…
— Мейли өзүң бил, жаным.
— Эртең барсам кайра бат эле келип калам, — деген Азада мисирейип отуруп калды. Анын баягы бажырайган көздөрүндө негедир өкүнүч бардай, капаска түшкөн куштай үрпөйүп өзүнөн-өзү жүдөп бараткан. Кулубек өзүнчө кыжаалат боло: «Демек сүйбөгөнгө сүйкөнбө деген ырас экен да, бул мени сүйбөйт тура, болбосо мындай болмок эмес», — деп, келинчегинин жүзүнө тигиле карады.
— Азада, бир сөз сурасам болобу? — деди анан.
— Сурай бер.

(Visited 130 times, 1 visits today)