Бакыттын жылмайышы

Аннотация
Жаштайынан атасынан кордук көрүп, кийинки өз алдынча курган турмуштарында дагы бакыт таба албаган Калыс аттуу кыздын татаал тагдыры баяндалат. Ага ашык болуп калган Мирсаид да өз бактысын көптө барып табат. Чыгарманын соңунда эки каарман кайра бирикпегени менен турмуштан баар таап, бактылуу жашап калышат.

Таласта Таабалды менен Сүйөркүл деген эки бир тууган жанаша жашап, жайы-кышы турмуштун ысык-суугун бирге баштан кечиришкен эле. Алардын Жумакан деген жалгыз карындашы бар. Жайкысын казактар менен бирге жайлашчу экен. Таабалды менен Сүйөркул жайлоонун көктөм мезгилинде боз үйдө кымыз ичип, эки элдин ынтымагын бекемдеп, казактар менен дос-туугандай мамиледе болушчу. Жумаканды он алтыга толуп, солкулдап турган кезде Сатымкул деген жигитке күйөөгө беришти. Сатымкул шуулдаган жигит эле, Жумакан экөө бири-бирин катуу сүйдү. Тагдырдын маңдайга жазган кайгы-кубанычын, ачуу-таттуусун бир татып, эки балалуу болушту. Көп өтпөй Жумаканды аза-муңга салып Сатымкул бу дүйнөдөн өтүп кетти. Көз жашын көлдөткөн Жумакан эки уулун кучактап, төркүндөрүн бел кылып кала берди. Жесирдин карасын алып, ашын бергенден кийин ата-бабадан келе жаткан салтты улап, Жумаканды кайниси Кадыркулга алып беришти. Жумакан Кадыркулга анча моюн сунбай, көнбөй жүрүп, акыры андан бир уул төрөдү. Сатымкулдан калган эки уулу Эргешбай менен Кеңешбайды жана Кадыркулдан көргөн Эрмекбайы менен үч уулун багып-кагып бой жеткиришти. Эки уулун үйлөнтүп-жайлантышты, Эрмекбай эс тартканы ачуулуу, ичкиликке жакын адам болуп өстү. Ата-эненин айтканына кулак какпай, өз билгенин жасап жүрүп, уурулукка көндү. Казактар менен жайлоодо бирге жайлашкан кезде ал беш-алты жигит болуп бир үйүр жылкы менен элүү алтымыш койду бир айдап барып, сатып ийчү экен. Ошентип жүрүп, акыры бир күнү колго түшүп, камалып да келди. Эргешбай менен Кеңешбай эл катары турмуш куруп, үйлүү-жайлуу. Кеңешбайдын аялы Сайра абдан жакшы аял, бирок балалуу боло албай жүрүштү. Аңгыча Эрмекбай түрмөдөн келип, бир күйөөдөн чыккан Зейнепке жолугуп, үйлөнүп жашап калышты. Мурдагы күйөөсүнөн бир кыз, бир уулу бар эле. Эрмекбайга келгенден кийин Калысты төрөп алды, бирок кызыл камчы, орой күйөөсү мас болуп алып аны көп уруп, уурулугун токтотпой, казактардын малын кыргыздарга, кыргыздын уй-жылкыларын казактарга сатып, дөөгүрсүп жүрө берди. Бир күнү Сайра күйөөсүнө:

(Visited 11 times, 1 visits today)