Гүлгө оролгон ак сүйүү

Алмаш шаардын кең көчөлөрүндө күзгү сары жалбырактарды буту менен тепкилеп коюп эки жагын кайдыгер карап кете берди. Негедир өзү жаш болгону менен койгон максаты деле жок… Кайда бараарын өзү дагы билбейт. Жөн салды гана көчө бойлой кете берди. Айылдан келгенине аз убакыт болгон, эжесинин: «Шаарга келгенден кийин иштеп акча таппасаң жашоо мүмкүн эмес, иш таап иште. Мен сени бага албайм, колоктоп бош жүрсөң жездең сени жакшы көрмөк беле?», — деп урушканы эсине келип, жумушту кайдан табаарын билбей башы катып турган чагы. Шаарды жакшы билбейт. Кечке туш келди басып жүрүп, эми эжесинин батирине жөнөгөндө башын жерге салып басаар-басмаксан болуп келаткан Алмаштын көзүнө эркектин бут кийими урунду. Чочуп кетип өйдө караса, бет маңдайында бир жигит күлмүңдөп туруптур:
— Салам, сулуу кыз.
— Салам. — Алмаш аны ыңгайсыздана карап алды. — Кечириңиз, мен байкабай калдым, — деп жол бошото өтүп кетмек болду.
— Эчтеке эмес, катуу ойлонуп турсаңыз керек.
— Сизге кызыгы жоктур, бейтааныш эмеспизби, — деп жолун улады. Жигит анын артынан калбай кошо келе берди:
— Шашпаңыз, токтой турсаңыз, менин атым Элмурат, — деп быдылдап жандай басты. Алмаш үн дебеди, бет алдын түз карап кете берди. Ак саргыл, сурмасы жок, мурду кырдач, чачы артына түйүлгөн узун бойлуу кыздын оюнда акча табуу үчүн жумушка орношуудан башка санаа жок эле. Элмураттын сүйлөп келе бергени ага күлкүлүү сезилдиби токтой калып:
— Кызык экенсиз, көрүнгөн кызды ушинтип тааныш деп кыйнай бересизби? — деди.
— Жок-жок, бир нерсе издеп жүрөм, балким ал сиздедир деп эле…
— Эмнени?! — Кыз таңгалганынан кабак чытып, көздөрүн алайта карады. — Менде эмнеңиз болмок эле?
— Атыңыз ким, айым кыз? — Аңгыча Элмурат кыздын маңдайына тура калды. — Айтыңыз атыңызды, уктуңуз менин атымды, күлгөнүңүз гүлдөй ачылган, табамбы сизден бактымды?
— Укмуштай сөзмөр экенсиз…
— Сөзмөр кылган ички сезим, мындай абалымды түшүндүрүш кыйын болуп турат.
— Кеч кирип кетет, мен кетишим керек.
— Атыңызды айтып кетиңизчи!
— Атым Алмаш. — Алмаш жылмайып койду.
— Бир кездерде бирге жүргөн Алмашым.
Алыссыңбы, жакынсыңбы кайдасың? Сиз кадимки Рыспайдын Алмашысыз го дейм, мен сиздин Рыспайыңыз болоюн!
— Кечириңиз, мен кетишим керек.
— Бир аз токтой турчу, Алмаш.
— Убактым жок. — Ошол кезде чөнтөк телефону чыр этти. — Аа-а, эже, азыр жетем, жолдо баратам, — деп телефонун өчүрдү да: — Мени күтүп жатышат, — деп ылдамдай басып кетмек болгондо Элмурат аны дагы токтотуп калды.
— Алмаш, кафеге кирип чыгалы, мүмкүн бир аз сүйлөшөөрбүз?
— Эжем урушат.
— Анда эртең жолугалы.
— Жок, эртең бошобойм, жумуш издешим керек.
— Кандай жумуш?

(Visited 33 times, 1 visits today)