Жаралуу жүрөк…

Бул жолу ал баарынан кечип, түндөсү качып чыкты. Ооба, ал жападан жалгыз кыз болчу. Узак сапарда бейтааныш адамдын машинесине түшүп, кетип бара жатты, көз алдында сербеңдеген эрке кези…
Миразим жетиге толуп-толо электе атасынан ажырады, апасы Кадырбүнүн кара кийинип, боз үй ичинде ыйлап отурганын билет. Акыркы күнү Миразимди боз үйгө аялдар алып кирип, көшөгө ичинде уктап жаткан атасын көрсөтүп, кайра алып чыгып кетишкен. Анан эле топтолгон эл жок болуп, апасы менен апасынын бир сиңдиси Ашырбү үчөө калды. Көрсө, Кадырбүнүн жүрөгү ооручу тура, атасынын жылдыгын өткөргөндөн көп өтпөй ал дагы дүйнө салды. Анда бир аз эсейип калган, боз үйгө чыңырып кирип барып, апасын издеп, бир топ аялды ыйлатып, убара кылган. Атасы Медеттин жакын туугандары бар эле, бирок бири-бирине карамы жок боло турган, кез келген жерде уруша кетишчү, өзүнүн бир тууганы жок. Ашырбү Миразимди багып калды, ал бир күйөөдөн чыгып келип, бараар жери жогунан эжесин жөлөк кылып жашап жүргөн. Эми кичинекей Миразимди караан кылып жашап калды, жашы отуздарда. Медеттин бир аз мал-кели бар, үй-жайы жакшы, эжесинин карманганын кармап, өмүр өткөрүп жүргөндө бир эркек пайда болду. Ал Ашырбү менен мамилелеш болуп, биротоло кетпей да калды, Миразим аны жаман көрөт. Демейде башын жууп, чачын өрүп берип, эркелете мектепке жөнөтүп, кайра жолдон күтүп алчу таежеси эми кызга көңүл бурбай да калды. Качан болсо ошол кишиге тамак жасап, кирин жууп, көзүнүн агы менен тең айланат. Ал тургай бир жолу ал:
— Эт жегим келди, бир кой сойолу, шорпо-шилеңге, — деди эле Ашырбү ага саал моюн толгоду:
— Менин биерде эчтекем жок, баары Миразимдин ата-энесинен калган, быйыл кийим-кечеге сатыш керек, бир аз төлдөп көбөйсүн.
— Миразимдики деп, сен эмне кароолчусуңбу, ташта анда ал кызды, биз өзүбүзчө оокат кылабыз.
— Койчу, Мамбет, тырмактай кызды кайда таштайм, биртике чоңойсун, анан ойлонуп көрөөрмүн, — деп Ашырбү жалдырап ийди.
— Анда эмне бир койду аяйсың, андан өлүп кетмек беле?
— Болгону беш кой болсо, анан улам сойо берсек эмнеси калат?
— Анда мен кетем, ошол кызды багып жата бер! — деп эшикти карс эттире жаап, чыгып кеткенде Ашырбү артынан жүгүрүп чыгып, жалдырап ыйлап атып, кайра алып кирген.

(Visited 10 times, 1 visits today)