Көл жээгинде өткөн кез

Чыгарманын аты эле айтып тургандай көл жээгинен табышкан эки жаш жүрөк бири бирин чын дилден сүйүп калышат. Бирок тагдырдын, адамдардын тоскоолдугуна туруштук бере албай эки бөлүнүп кетишкен. Ошентсе да көп жылдардан кийин алар бири бирин издеп жүрүп, кайра табышты, ал тургай перзенттүү да болушту. Акыры бардык каршылыктарды жеңип, бактылуу жашап калышты. Анткени алар чогуу болгондо гана бактылуу боло алышмак. Ошол зор бакытты тапканга чейин кандай гана кыйынчылыктарга туш болушпады дейсиз. Аны чыгармадан окуп, өзүңүз баарына тең ортоктош болуңуз.

Көл жээгинде шарп-шарп эткен дабышты тыңшап көпкө турду Кызжибек. Ал азыр чачын бубак басып, кыркка жашы чыгып-чыкпай улгайып калган. Жашоонун оорчулугун көрбөй өскөн бир кездеги эрке кыз тагдырынын катаал соккусуна туруштук бере албай чөгүп калган аялдардан эмес эле. Көз алдында өкүнүчтүү күндүн элеси. Көл жээгинде шарпылдаган көл толкунунун көбүрүп-жабырганы, муздак аба көңүлүн сергитип, өткөндү эсине алыш үчүн жалгыздап чыккан эле. Кечээ гана болуп өткөндөй болгону менен арадан бир топ жыл өтүп, анын ойлору эскирген көйнөк сымал, мына-мына чечип ыргытчудай абалга жетти. Бирок кээде ошол эски буюмдун эсте калаар жакшы мүнөтүн эстеп, ыргытып же өрттөп коюуга болбой турган буюмдай аялуу…
Бул тээ жетимишинчи жылдары болгон окуя эле. Агезде Кызжибек он алтыдагы суйсалган кыз, ата-энеси кареги менен тең айланып, оозунан чыкканын аткарчу. Эркеликтин бирде пайдасы тийсе, бирде зыяны тийген учурлар көп эле кездешип жатпайбы. Ошол күнү ал курбулары менен көлгө эс алганы барган, көл жээгинде ойноп, оюнга тойбой жүрдү.
— Асы-ыл, жетчи мага, кана жет!
— Мен сага азыр жетем, көлгө салып тумчуктурам, — деп Асыл Кызжибекти кубалап баратты.
— Жете албайсың! — деп кумду кече дароо көлдү көздөй жүгүрдү, тереңдей кечип баратып, эмеле ысып албырган жүзүндөгү күлкүсү тыйыла ичиркенип кетти.
— Кызжибек, кайт артыңа, чөгүп кетесиң, мен чарчадым, — деп Асыл жээкке отура кетти.
— Жинди болдубу, чөгүп кетет азыр, эмнеге анчалык ээлигип алган? — деди Назира.
— Ал менден качып жатат, Кызжибек дейм, чык суудан, мен жеңилдим! — деп кыйкырды Асыл.
— Азыр, азыр чыгам, — деген Кызжибек кандайдыр бир күч аны ары карай тартып жаткандай алдыга жүткүнгөнү менен жыла албай жээктен алыстап баратканын өзү да сезбеди. Аптыга дем алып, улам суудан колу гана көрүнүп арылап кетип жатканда кыздар чурулдап ийишти.
— Жарда-ам, кыз чөгүп баратат, жардам бергиле! — деп тизилген беш-алты кыздар кыйкырганча Кызжибек көрүнбөй да калды. Муну байкап турган жигит дароо жүгүрүп келип, көлгө секирди. Чабак уруп сүзүп жөнөдү жээктеги элдин баары жардана күтүп калышты. Он-он беш мүнөттөн кийин бейтааныш жигиттин Кызжибекти суудан алып чыгып келе жатканын көргөн кыздар ыйлап алышкан.
— Кызжибек аман бекен, аба?
— Ай кудай ай, сууга эмнеге түштү десең?
— Тирүүбү ыя, тумчуккан жокпу? — дешип кыздар бири-бирин чочулай карап, утурлай басып келишти. Кум үстүнө жаткырганда баары чурулдап жиберди.
— Кызжибек, көзүңдү аччы!
— Кызжибек, аччы көзүңдү, — дешип жакка чапкылап жатканда суудан алып чыккан бейтааныш жигит кыздын жаңыдан төрсөйүп келаткан төшүн бир карап алып:
— Мындай тургула, жасалма дем алдыруу керек, — деди. Анан эңкейип эки алаканы менен көкүрөк тушун басып-басып ийгенде Кызжибектин оозунан суу атып кетти. Терең дем ала какап-чакап көзүн ачып, өзүн жардана карап тургандарды көрүп:
— Мен… мага эмне болду? — деди алсыз.

(Visited 54 times, 1 visits today)