Иним экөөбүзгө бир катын…

Жайлоокан бул үчүнчү турмушуна капыстан кабылды, анын ата-энеси жок, таежесинин колунда өстү. Тартынчаак, батымсыз болуп эптеп сегизинчи классты бүтүп эле күйөөгө тийип кетти, ал өзүнүн эрки менен болсо кана, таежеси Алмагүл аялы өлгөн бир топ жаш улуу Жакыпка берип койду. Кайненеси анча-мынчаны жактыра бербеген аял эле, он алтыга толуп-толо элек жаш Жайлоокандын кылган эткенин жактырбай келген күндүн эртеси эле каарый баштады. Зымырат заар тилин агыта таң эрте туруп алып эшикте сүйлөнүп жатты:
— Дегеле жетесизден бүлөө алба, жердигинде жакшылык көрбөгөн өлүгүңдү көрөйүн десе, чекени жылытпаган немени кайдан да ала койдум эле?
— Апа, эмне болду? — деп Жакып чыга калды.
— Эмне болду деп коет, алдагы катыныңды түшкө чейин уктай бербей эрте тур дебейсиңби?
— Апа, саат эми алты болду го, анын үстүнө Жайлоокан жаш, бир аз көтөрмөлөп койсоңуз боло, — деди Жакып күңкүлдөй.
— Кап-пырай айя, жаш деп, мен деле он бешимде сенин атаңа келгенде керилип жаткан эмесмин, аялга катуу-катуу эле айтып бекем болбойсуңбу, эмитен минтип болушсаң мойнуңа минип алат, — деп алкылдап жатканда Жайлоокан чыга калды:
— Апа, эмне кылайын?
— Ойногону келдиң беле, келин деген эрте туруп эшик шыпырат, эрине чай берет, келин алып колум узарат десе кайра түйшүк тарта турган болдум, өлбөй кал шордуу Айымкан! — деп курулай күйгөн болуп өлгөн келинин айтып көз жашы кылып ары басып кетти.
— Кечирип коюңуз, — деп Жайлоокан эшик шыпырууга киришти, Жакып жаш аялына боору ооруган менен аны коргой албады, апасынын сырын жакшы билет, Айымканды деле ушинтип каарып отурчу, эки балалуу болгуча кирип-чыгып уруша бергенин билет да. Эми анын көзү өткөндө аны мактаганына жини келгени менен эчтеке дей албады, эне деген эне эмеспи. Унчукпай ичке кирип кетти. Керээли кечке Жайлоокандын жаны тынбайт, бир аз көчүгү жерге тийсе болду, Зымырат какшанып кирет.

(Visited 944 times, 13 visits today)