Достук

Буларды көргөн студенттер абдан кызыгаар эле, ал тургай ичи тарып араларын бузгусу келгендер да жок эмес. Сабактан кийин ар дайым китепканага чогуу барып, тамактанса ашканада бирге болчу. Нурлан Шахзатты бир күнү үйүнө чакырда эле бара албады, анткени ага атасы келип экөө туугандарыныкына жөнөп жаткан эле. Шахзаттын ата-энеси орто оокаттуу, Нурландын ата-энеси болсо бардар турушат. Алар экөө китепканадан бир кызды көрүп тийишип калчу, бири-бирин карап акырын кагазды тоголоктоп ыргытып, кыз караганда китепке үңүлүп калышат. Жүрүп-жүрүп ал кыз менен таанышууга жетишишти. Кыздын аты Арууке экен, мединституттун төртүнчү курсунда окуйт, Шахзат менен Нурлан инженер болуп чыгышат, акыркы курста. Нурлан жатаканага келгенден кийин:

— Шахзат, сен кандай дейсиң, Арууке атына жарашкан кыз экен ээ? — деди ага кайрылып.

— Эмне сүйүп калдыңбы? — деди Шахзат күлүп.

— Сулуулугун айтам да, бирдеме десе эле сүйүп калган болобу? — Досуна таарынгандай карады.

— Тамаша, чынында айтаарлык сулуу кыз экен.

— Мен ошону эле айттым.

— Эмне кыздар менен тааныштыңарбы? — деди чогуу жашаган Айбек, — Кетээрде келинчек ала кеткиңер барбы?

— Эмне экен, ала кетсе болот, — деп койду Дастан. Төртөө абдан ынак, бири-бирин колдоп турушат, бирок Шахзат менен Нурлан экөөнүн мамилеси андан дагы жакыныраак эле, ал экөөнү көргөндөр бир тууган деп ойлошоору да бышык болчу. Нурлан чындап эле Аруукени сүйүп калгандай болду, бирок ал өз оюн Шахзатка дагы айта албай кыжаалат болуп китепканага барганда кыз жок болсо көздөрү менен издеп шылкыя түшөт, эки көзү китеп эмес эшиктен өтүп башына эчтеке кирбей баратты. Бей тааныш кыздын караанын көрүүгө зар болуп жүргөндө алар жаңы эле китепканага келип орун алышкан. Адатынча Аруукени көргүсү келип шаабайы сууй отуруп калышкан эле, бир кезде босогодон жанында ээрчиген узун бойлуу жигитти көрүп Нурлан жалдырап карап туруп калганда Шахзат аны таңгала карап турду да:

(Visited 192 times, 1 visits today)