Сыноо

Мен өмүрдө өз каалаганымдай өмүр сүрөм, эч качан башканын кылтагына илинбейм деп ойлоочу элем, көрсө баары кудайдын буйругунан өтө албайт экен да адам баласы, — деп сапарлашым сөз баштады, — Мен бирөөнүн багып алган жалгыз эрке кызы элем, алар балалуу болбой жүрүшүп мени багып алыптыр…
Нуралы менен Туралы эки бир тууган, Туралы улуусу, Нуралы анын балалуу боло албай жүргөнүнө кейип жүрдү, өзү беш балалуу болуп калган, аялынын дагы боюнда бар, улуусу ондон өтүп калган, эки жаштан балдары, жаш аялмет болуп калса да бакыбат турушат. Туралынын аялы Зууранын согончогу канабаганы менен жакшы аял, Сапийнага абысынындай эмес кайненеси катары карайт, балдары алардын үйүндө эле чоңойду, бирок Нуралы Сапийнага кеңешип эми төрөлө турган баласын бермек болушту да Туралыга айтканда ал бир эсе таңгалып бир эсе эндирей түштү. Бирок Нуралы менен Сапийна болбой эле аларга жаңы төрөлгөн наристени берип совхоздон кой алып жайлоого чыгып кетип калышты, Туралы өзүнчө кубанып көңүлү көтөрүңкү, кыз болсо дагы өздөрүнө жаздырып күбөлүк алганда андан бетер кубанычтары койнуна сыйбай эл чакырып жээнтек берип жетине албай жатышты. Атын Айсалкын коюшту, бешикке салып экөөлөп караганы эле кичинекей кызы, эркелетип Аси дешет, талпынып күлүп калганда кубангандарын айтпа. Зуура жумуш жасап жатканда Туралы көтөрүп турат, сүт бышырып даярдап бири-бирине эш. Нуралы менен Сапийна жайлоодон такыр келбей коюшту, ошондо күзгө таяп калган, экөө дүкөндөн таттуу менен балдарына көйнөк кече алып алышып жайлоого жөнөштү, Айсалкын талпынып күлүп калган. Көтөрүнүп алып ат менен барышканда эсине кирип калган Залкар менен Зайна Айсалкынды көтөрүп колдон түшүрбөй калышты, Сапийна абысыны менен кайнагасынын көңүлүнө кетип калбасын деп көз кырын да салбады. Ыймандуу эмеспи, алардын жүрөгү оорубасын дегени эле, Нуралы дагы ошентти, агасына козу союп коноктор сыйлап кызына улак энчиледи. Туралы бир тууганына ыраазы болуп үйүнө кайтышты, алар кетээри менен Зайна тирмиңдеп апасы менен атасына минтти:
— Ата, Асини эмнеге берип койдуңар, өзүбүз эле бакпайт белек?
— Таш оозуңа! — деди Сапийна кызына ачуулу, — Экинчи минтип айтпай жүр!

(Visited 314 times, 54 visits today)