Талант тагдыры

«Кайдадыр алып кетти жаштыгымды, жер чийген чачтарыңа байлагандай», — деп кайран агабыз Асанкалый Керимбаевдин өлө элек кезиндеги өзүнүн сыздап ырдаган ыры жаңырып жатты… Бул ырды баштан аяк угуп отурган адамдын сай-сөөгү сыздап, жүрөгү ооруп чыгаары аштан бышык. Анткени балалыктын жаркылдаган элестери, өмүрдүн гүлгүн курагы жана элирген эселек жаштыктын эстен кеткис рахаттуу күндөрү менен жалындаган жаш жүрөккө сүйүү алып келген алтын курак, ушунун баарын кайдадыр алып кеткен мезгил. Ал эми ырда жалгыз гана сүйүүнүн символу катары Асанкалый агабыз жүрөгүндө өчпөс болуп калган сүйүүсүн айтып зар какшаган. Ушул ыр негедир мени көп ойго салып, анткени бала кезде мен дагы кош өрүм чачымды артка таштап алып сени жал-жал карап: «Мени көрүп жатабы», — дегендей жаш жүрөгүмдүн каалоосу жалгыз сенин көз карашыңда жаткандай болоор элем. Аттиң бала экенмин да-а, болбосо турмушта: «Жеткен бар, жетпеген бар тилегине, өмүрлөр өтөөр кетээр бир дүнүйө, эгерде көңүл калуу барын билсем, кылчайып карабас элем бир өзүңө», — деп, өмүр бою бир адамдын элесин жүрөгүмө катып өтпөс элем. Бирок сени сүйүп өтөөрүм менин чыныгы тагдырым болду. Жүрөгүмдөгү арзуудан бүткөн арманымды жалгыз гана ушул шурудай тизилген жазууларымдын арасына кошом, ушуну менен бар арманымды сага жеткиргим келет, сенин жүрөгүңө жетсе дейм… Балалыкты артка таштап, саамайымды ак аралап, жүрөгүмдө өткөн күндөн гана бир элес жылт этип асмандагы жылдыз сымал алыстан гана жылт-жулт этет. Өткөнгө шүгүр кылып жашоо ар бир адамдын парзы эмеспи, бала-чакалуу болуп кыздарым өзүмдөй болуп калган кез, ал турсун неберем бойго жетип баратат, бирок жүрөк кургурдун эңсөөсү басылбай балалыкка бир кайрылып барууну дегдейт, өзүңдү өзүм көргөн боз бала бойдон көргүм келет, балалыктын аруу-таза, эң пакиза айылына сүңгүп кирип сенин көздөрүңө тике карап туруп: «Сени издеп кайрылып келдим, сен мени жок эле дегенде бир эле жолу эстедиңби?», — деп көз ирмемчелик мүнөттө сурагым келет. Жан дүйнөмдүн жарымын, жүрөгүмдүн жана баарын алдын ала сезип турчу сезимимди бүт ээлеп, кырк жылдар бою жаныма тынчтык бербей келе жаткан адам бактылуу экенин көргүм келет, балким…

(Visited 25 times, 1 visits today)