Түштөгү аян

Тасмадай сызылган узун, баш аягы сезилген узак жолдо телмире зымыраган таксинин терезесинен аппак карлуу тоолорду тиктеп санаанын жетегинде суз кетип бара жатты Айкан. Ал ушул сапарында жол тартып бара жаткан себеби таптакыр башка эле, ооба мурун көңүлү куунак болуп ар бир келгенинде эки жакты суктана карап, бул өмүргө келгенине ыраазы болуп, өмүрдүн жеткен чеги эмне менен чектелип, кандай бүтөөрүнө эч качан көңүл буруп ойлонбогон экен. Көрсө адам өмүрүнүн жашоосуна чагылгандай чарт-чурт этип «өлүм» деген кулакка жагымсыз, бүткөн бойду селт эттирген суук сезим анын жан дүйнөсүнө бүлүк салып, «Аттиң, адам өмүрүнүн башталышы кандай байкалбай келсе өлүм да ошондой эле билинбей келет тура, тирүүлүктүн ар бир күнү майрам деген чын белем, кыштын кычыраган аяздуу күнү дагы тирүү адам үчүн кооз да сулуу да көрүнөт экен, кечээ гана мен кыштын кыраан чилдесинде жол тартып дартыма даба болчу арга издеп жолго чыгам деп ойлодум беле, бул армандуу күндөрдүн аягы канчага созулуп, кайсыл күнү жандай көргөн балдарымды таштап чын дүйнөнүн эшигин аттап, бул дүйнөдөн кайып болоор экенмин», — деп оор дем алып ошону менен бирге эле жанын жаралап турган сары санаага кайрадан чөмүлүп бара жатты… Айкан эки-үч айдан бери бир аз ооруп жүргөнүнө көңүл бурган да эмес, качан гана кыйналганда оорукананын эшигин аттады. Мынчалык болоорун сезген эмес эле, аялдар врачы аны көңүл бура карап башын чайкай:
— Сиз онкогинекологияга барып көрүнүп келиңизчи, — деди сыпайы гана, Айкан аны түшүнө бербе суроо узатты, анткени онкологиянын дарыгерлери айыкпас дартты аныктаарын билчү.
— Эмнеге, силер дарылай албайсыңарбы?

(Visited 109 times, 1 visits today)