Ынтымак

Алмаз менен Чынгыз, Артиз үчөө бала кезинен достор, ата-энелери дагы катышып балдарынын достугуна кубанып калышат, үч үй-бүлөө тең бардар турушат. Алмаз абдан назик мүнөзү кыздардай жумшак, ак көңүл жигит, шаарда жашашат, Артиз ала көөндөн, мактанчаак дагы тамашакөй, Чынгыз ички сырын эч кимге айтпаган бир мүнөздүү, үчөө тең бири-бирине жанын берүүгө даяр, сыйлашып ар убак кубаттап турушат. Ошол эле учурда алар менен бирге окуган Гүлсүнай деген кызды үчөө тең жактырышат, бирок эч кимиси сыртына чыгарбай ичтен сүйүшөт. Гүлсүнайдын ата-энеси жок жарды, базарда соода кылып жан багышат, кызын окутканга кудурети жок, ата-энесине жардам берип күндө базарда. Гүлсүнай жупуну кийингени менен көздөрү корянканыкындай, чачы капкара узун, мурду кырдач, жүзү апакай болгон мойну каздыкындай койкойгон, ичке белдүү сулуу кыз. Мүнөзү, кыздарга тиешелүү назиктик, мээримдүүлүк менен уяңдык, кечиримдүүлүк ага жарашып турат, Алмаз ага жолукканда мектептеги окуучулук күндөрдү эстетип экөө күлүп калышат, Артиз дагы кызды көргөндө башка сөзгө өтө албай ар кайсыны айтып күлдүрүп куудулданып турат. Чынгыз бир мүнөздүү болгондуктан көп сүйлөбөйт, аны Гүлсүнай өзү жактырганы менен кыздын сыры белгилүү эмеспи, ичтен гана сүйүп, бирок анын ата-энесинин бардар тураарын билгендиктен: «Мени ата-энеси кабыл алмак беле, үй-жайы жок батирде жүрсөк кантип мени баласына ыраа көрсүн», — деп ойлоп зымыраят. Чынгыздан сөз чыгабы десе дегеле үн чыкпайт. Кээде үчөө таң келип калышат, аркы-беркини сүйлөшүп туруп кээде кино-театрга чакырып төртөө бирге барышат, кызды үчөөлөп сыйлашып, бири балмуздак, бири суусундук алып берсе бири шоколад алып берип жүрө беришет. Гүлсүнайдын мүмкүнчүлүгү чектелүү болгондуктан алар чакырганда эле бара бербейт, убактысы болгондо гана барат. Балдар окушат, үчөө үч башка окуу жайда, түштөн кийин Гүлсүнайга барып же үйүнөн же базардан таап көпкө сүйлөшүп туруп кетишчү. Бир күнү Алмаздын ата-энеси аны үйлөндүрмөк болушуп Алмазды кысмакка алышканда ал быйыл үйлөнбөйм деп баш тартып койду, канчалык айтса дагы болбоду. Убакыт суудай өтүп бир жыл өтүп кетти, Өмүркандар үйүн залогго коюп акча алып төлөй албай калып сатып ийгенден кийин үй алмакка тырышса болбой кыйнала беришти. Кээде Тынар кызын бир жерге коюп, өзү да соода кылып, үчөөлөп соода кылганы менен кирешеси билинбей өп чап болуп тартыштык күчөй берди. Гүлсүнай ата-энесинин оорун колдон алгысы келсе дагы соодасы болбогонго кейип капалана берчү, иниси Жанат жаш, болгону бешинчи класста окуйт, эки баласы менен батирден-батирге көчүп кыйналышканда ага бир жарнамадан мал бакканга чакырганы жагып ошол жакка көчүп кетишти. Алмаз, Артиз экөө анын ордунан таппай калышты, Чынгыз ал күнү келген эмес, бир иштери менен атасы экөө жайлоого кетишкен. Ошентип алар Гүлсүнайдын кайда кеткенин таппай калышты, Алмаздын ата-энеси эми аны кыстай баштады:

(Visited 44 times, 2 visits today)