Жүрөктөгү кыш

Кыш мезгилинин чок ортосу. Кар калың болгону менен күндүн илеби жылуу. Бирок, кардын каары эртели кеч денени ичиркенткени болбосо, эмнегедир адамдар жеңил кийинип,кыштын суугун таназар албай жүрүшөт. Жылда бул учурда ооздон түшкөн түкүрүк жерге жетпей тоңуп калчу. Ошого жараша элет жеринде эл ичик-тон, шуба өңдүү сырт кийимдерди кийип, элдин саны көчөдө аз кездешчү. Ал эми бул жылы көчө көркүнө чыгып, шаңдуулук күчүндө.

(Visited 477 times, 1 visits today)