Рубрика: Чыгарма Окуя

АЗАПТУУ МАХАБАТ

Сүйүүдөн жаралган бала Бул күнү Айдайлардын бүтүрүү кечеси болмок. Осмон келинчеги экөө кеңешип, кызына шаардан…

КЫЛМЫШКА ТҮРТКӨН СҮЙҮҮ

Күндүн батышын телмире тиктеп турган жигит жаагын карыштыра дубалды муштап сөгүнүп алды. Көрсө, Россиянын чытырман…