Асманда таза, тунук болсо, тилеген ой- максатың ишке ашат.

Ал эми айды кара булут каптап турса, ортодо бузуку адамдар көп. Жараткандан калган кеп бар: «Сактансаң сактаармын!»

Visited 101 times, 2 visit(s) today