Кайсы өлкөнүн армиясын көрсөң, ошол өлкөдө чоң өзгөрүү болот. Чет өлкөнүн ас- кер учагы – дегеле жакшылык алып кел- бейт.

Аскер парадын көрсөң, өлкөдө тынч- тык, бейпилдик.

Visited 1 times, 1 visit(s) today