Эгерде түшүңдө ат минип жүрсөң – дөө- лөттүү болуп, сый-урматтын ээси болосуң. Ал эми, ат жайдак болсо – аз жашооң- до да көп кемчилик болот. Атыңды ким- дир бирөөлөр алып кетсе – анда эң жакын
адамыңдан алыстайсың.

Visited 10 times, 1 visit(s) today