Түштө көргөн кайыгың – жашооңдогу эң маанилүү мезгил. Алыңа карап ыш-

кыр дегендей, көргөн кайыгыңа карап иш кыл.
Көл үстүндө сүзүп бара жаткан таты- накай кайыкты көрсөң, сүйгөн адамыңа жолугасың.
Эгерде аялдар, океан кемесинин жа- нындагы кайыкты көрсө, боюнда болуп калганы.

Visited 52 times, 1 visit(s) today