Оору, ар кандай максатсыз ойлор, же- сең – ойлонбой иштеп өкүттө калуу, жаңы гана өсүп келаткан коон – өткөндөр уну- тулуп турмушка жаңы кадам таштоо.

Visited 60 times, 1 visit(s) today