Периштелерди көрүү – жан дүйнөдөгү өзгөрүү. Жакын арада жашооң өзгөрүп кетиши мүмкүн. Түшүң өзүңө жакса – эл журтуңдан жакшы кабар угуп, ал гана эмес жакшы байланышта жүргөн туу- гандарыңдан күтүлбөгөн жардам аласың. Ошону менен бирге мындай түш эскертүү
– сак болуп баарына эле умтула бербе. Та- жаалдарга өкүнүч, кайрымдууга жакшы- лык.

Visited 44 times, 1 visit(s) today