Эгерде той берип атканыңды көрсөң, аз күндө сен күтпөгөн кубаныч, өзүң сырты-

нан тааныган жакшы адамдар сага конок- ко келишет.
Тойдогу ыйкы-тыйкы, чыр-чатактар – бирөөлөр менен урушуп кетишиң мүмкүн. Өзүң тойдо жүргөнүңдү көрсөң, эчак эле үй-жайыңды, бала-бакыраңды, туу- ган-туушканыңды эстен чыгарып, жалаң
гана шаан-шөкөт деп калгансың.
Өзүңө эмес, башка бирөөлөргө көз ка- рандысың. Кызга той жакпай калса, эптеп жигити менен кайрадан табышканга ара- кет кылып атканы.

Visited 75 times, 1 visit(s) today