Месяц: Ноябрь 2022

Алтын балык

(Индия жомогу) Мелмилдеп аккан чоңөзөндүн жээгинде эскирген алачыкта кемпир-чал жашаптыр. Абдан эле жакырчылыкта жашашчу: күн…

Көкжал жана таш бака

Бир жолу токойдо кургак чөптөр күйүп, өрт чыкты. Бардык айбанаттар коркуп, ар кимиси туш келген…

ИМПЕРИАЛИЗМ деген эмне?

  Империализм бир өлкөнүн экинчи бир өлкөгө үстөмдүк кылуусуна жана алсыз өлкөнүн ресурстарын басып алуусуна…

Каркыранын канаты

(Япон жомогу) Илгери-илгери тоолуу айылда кемпир-чал жашаптыр. Алар баласы жоктугуна абдан кейип кайгырышчу экен. Бир…

Чычкан кантип арстанды алдады?

Арстан токойдогу жаныбарларды күн сайын өлтүрмөй жаман адатты үйрөнүп алды. Анын айынан айбанаттардын саны азайгандан…

Түлкү көкжалды кантип алдады?

Бир жолу түлкү көкжалга кайрылды: – Жүрү мени менен, мен сага кайсы жерден курсакты кампайта…

Манора

(Тай жомогу) Тээ байыркы заманда Гималайдын тоолоруна жакын жерде укмуштуудай өлкө болгон экен. Ал өлкөдөкейннар…

Цикадо кичинекей мүйүзүн кантип жоготту?

(Бирман жомогу) Бул окуя тээ илгери болгон. Анда цикадо деп аталган шайыр чымчыктын мүйүзү бар…

Ченеми жок такси кызматы

Экинчи идея-карточканы сатып алууда, такси кызматын шаар ичинде берилген убакытка чейин чектөөсүз колдонуу мүмкүнчүлү менен…

Агробзнес чөйрөсүндөгү жети өндүрүштүн идеясы

Агрардык өндүрүштөгү өзгөчө 7 ыкма Биз төмөндө сунуштай турган бизнес идеялар Украинада өнүгүп баштаган. Биздин…