Жетимдер үйүндө чоңойгон кыз кийин бир карт бөрүнүн колуна түшүп, ал бечара кызды каалагандай калчап, кийин соңунда Москвадан жай тапкан башка бир бай кыргызга соодалап жиберет.
Бай кыргыз да жетимдер үйүндө жетилген болот, бирок кадимки турмуштан далай тепки жеп, ата-эне мээримин көрбөгөн жигиттин жеке көз карашы калыптанып, соңунда байлык топтоп, колуна тийген ажайып сулуу кызды өз кызыкчылыгына пайдаланып, жагымсыз иштерге баш-оту менен киргизет…
Окуя эмне болуп бүткөнүн окуп чыкканда билесиңер..

Башка дүйнө 1
1-

Visited 746 times, 1 visit(s) today