Авиадиспетчерлердин көтөрүлүшүнөн улам жаш саясатчы НиязбековЭрлан Медетович дээрлик бүтүндөй Айдыңкөлдү кыдырып бейтааныш Арууке жана анын эки уулу менен бир унаада келүүгө мажбур болот. Эрлан үчүн кыйноо болуп башталган саякат бара-бара жагымдуу көз ирмемдерге айланат…
Бул китеп көркөм чыгарма болуп эсептелет.
Чыгармадагы каармандардын аттары, кулк-мүнөздөрү, окуя болгон жерлердин баардыгы ойдон чыгарылган. Китептеги окуяларга окшош келген чыныгы турмуштагы окуялар болгону дал келүүчүлүк.

Visited 1 509 times, 3 visit(s) today